Wie is broeder Monulphus

De katholieke kerk in Texas heeft donderdag de namen van bijna driehonderd geestelijken die van kindermisbruik worden beschuldigd openbaar gemaakt. Sommige zaken gaan bijna tachtig jaar terug. Hopelijk is het geen schijn-transparantie!

Broeder Monulphus de Boer

Volgens kardinaal Daniel DiNardo was het publiceren van de namen “het enige juiste om te doen”, schrijft The New York Times. Volgens de krant is Texas een van de meest katholieke staten van de Verenigde Staten, met 8,5 miljoen katholieken.

In ons geweldige land is dit NIET aan de orde. We hebben in de (Deetman) procedures de canonieke namen gehanteerd van geestelijken terwijl zij natuurlijk gewoon een voor en achternaam hebben, zoals u en ik.

Broeder Monulphus de Boer uit Maastricht, we gaan hem eren. Een straatnaam heeft die al hier in Maastricht maar dat ging dan ook weer niet over hem doch over zijn voorganger de heilige Monulphus geest verwant’. Ja, Jezus zei het al:

Verloochen uw zelf en volg mij

We gaan toch niet voorbij aan deze grootste pedo openbaarmaking van de 21 eeuw

300 geestelijken met voor en achternaam alleen in Texas!!!!????? onderwijl de families hier zwijgen uit angst voor nest bevuiling? Het is echter beter dat families zich uitspreken want de kerk pakt het seksueel geweld probleem niet of onvoldoende aan.

“Door ervoor te kiezen om aantijgingen niet zorgvuldig te onderzoeken, heeft de katholieke kerk gefaald in haar morele verplichting om voor overlevenden, parochieleden en het publiek volledige rekenschap af te leggen over alle seksueel onacceptabele gedragingen waarbij priesters zijn betrokken in Illinois”, aldus de aanklager.

Mea Cupa heeft een gesprek aangevraagd met de nieuwe bisschop Harry Smeets. Tot nu geen enkele reactie van het bisdom, ze veranderen maar mondjesmaat in werkelijkheid is of ze 50 / 60 jaar geleden nog leven op de top van de schuld en boete pyramide toen iedereen boog en knielde voor ‘geestelijken’.

Wij hebben ervaring met tapijten waar heel wat excommunicatie stof werd ondergeschoven. We hebben het bisdom gevraagd naar nieuwe beschuldigingen te kijken in onze provincie. Door te ontkennen, ons te negeren zullen wij binnenkort deze nieuwe onthullingen openbaar maken of Harry Smeets nou wil of niet. (deze Smeets..Bert…wil in ieder geval wel)….en die tijd is voorbij.

Dus u weet nu een klein beetje meer over broeder Monulphus, zijn naam (de echte namen) werden niet genoemd bij het Deetman onderzoek. Doch hij was de grootste pedo van internaat Bleijerheide, heeft honderden kinderen betast, misbruikt, aangerand onder het welgemeende toezicht van de arme broeders Franciscanen. Het principe van ‘verloochen uw zelf en volg mij’, leidde tot deze anonimiteit en zelf-ontkenning.

links vooraan Jack Peussens (pleegde zelfmoord vanwege misbruik broeder Servatius van Ooijen