Wij hebben geen geheimen, geheimen hebben ons

obsessedPaus Franciscus is van mening dat de kerk zich niet obsessief moet bezighouden met thema’s als homoseksualiteit en abortus.

(MCU) Toch ken ik een aantal priesters die door het celibaat volkomen obsessief en seks verslaafd werden. In het psychology South Down institute in Toronto, Canada waar veel overspannen priesters zitten in verband met hun seksuele geaardheid / gevoelens kwam een priester uit de kast en verklaarde over zijn verblijf in South Down: “We don’t have secrets, our secrets have us.”

Het is dus de combinatie morele opvattingen, celibaat en zwijgplicht die voor een reeks aan fysieke als psychische problemen zorgt. Zouden de therapeuten op het Southdown instituut hier lichaam en geest scheiden? De katholieke oplossing ‘boetedoening’ toepassen? In dit South Down instituut mag geen informatie naar buiten komen, alles wat de kerk doet blijft binnenskamers. Ik heb hier uiteraard lied over geschreven…..

https://www.youtube.com/watch?v=ZOazH2gsask&t=19s

In een wijdverspreid interview gaf de paus bovendien te kennen dat de kerk haar mening mag verkondigen, maar zich niet op een “spirituele manier” moet inmengen in het leven van homoseksuelen en lesbiennes.

Mijn ziel en lichaam
Mijn ziel en lichaam

Niet inmengen?? in hoeverre is de bijbel, de ‘ideologie’ van de kerk ingebonden met homo-erotische rituelen. Wat is een “spirituele manier”, is dit als je weigert het hele plaatje te beschouwen. In hoeverre zorgt de kerk zelf door dit keurslijf te prikkelen, te activeren en haar homo-priesters vervallen in pedofiel gedrag. ‘Laat de kinderen tot mij komen’, ‘stop kinderen in internaten, gooi er muren om heen met veel zich onthoudende broeders, die moeten bidden en werken met de jeugd, ora et labora.

De jeugd is mijn ziel en lichaam vatte broeder Otho van het internaat waar ik gezeten heb, schaamteloos en gedurfd samen. Is deze relatie (homo-pedo) ooit onderzocht? Ja, er zijn andere onderzoeken waarvan de data vatbaar is voor kritiek en interpretatie maar ze laten het volgende zien in het rapport: Pedofilie gebruikelijker onder ”homo’s”. Bedoeling van het onderzoek is om de ’donkere kant’ te laten zien van de homocultuur door Jon Dougherty:

Laten we eens zien wat we nu hebben: 19,2 % van alle seksuele vergrijpen is definitief een geval van heteroseksuele molestatie van kinderen en 6,3% van alle seksuele vergrijpen is definitief een geval van homoseksueel kindermisbruik. We komen hiermee op een verhouding van 3:1   (=19,2/6,3) wat betekent dat één op de vier (25%) van alle gevallen van pedofilie (kindermolestatie) door homoseksuelen wordt gepleegd en 75% door heteroseksuelen. Het percentage homoseksuelen verschilt van land tot land en van de ene beschavingsperiode tot de andere. Voor de statistieken zijn de databases genomen uit de periode van 1991 tot 1996, in twaalf staten van Amerika. Gedurende deze periode was ongeveer 2-3% van de bevolking homoseksueel. Als we het gemiddelde van 2,5% van de bevolking nemen komen we tot de conclusie dat 25% van alle kinderverkrachtingen werd gepleegd door de 2,5% van de bevolking die homoseksueel is. Dat is een overrepresentatie met de factor 10.

Met andere woorden: door deze methode te gebruiken komen we tot een “statistisch gemiddelde” homoseksuele persoon die 10 maal waarschijnlijker een pedofiel is dan een ”statistisch gemiddelde” heteroseksuele persoon.

Zoasl hierboven al staat is deze conclusie gebaseerd op een vergelijking van misdaadverslagen van ”gewelddadige verkrachting” en ”gewelddadige sodomie” over een periode van 6 jaar (1991-1996) in twaalf staten van de VS. De uitkomst komt overeen met wat een groot aantal overige bronnen ook vermelden. Bekijk bijvoorbeeld maar eens een recent rapport van Jon Dougherty getiteld  “Pedophilia More Common Among Gays” (ref.38),

De paus hoeft zich niet spiritueel te mengen in dit discours maar zal toch zijn eigen probleem, dat zich al eeuwen in de RKK kerk voordoet, ter harte moeten nemen. Vooral de kindverering van Jezus, de misdienaar cultus, de vele beelden van heiligen met witte (maagdelijke) kinderen…steeds met kinderen! misdienaartjes (4)