Ze zijn niet van deze wereld

seculier‘Hoe om te gaan met de spanning tussen de kerk als niet-wereldlijk (koninkrijk Gods) organisatie en tegelijk tussen de mensen te staan die in deze wereld leven’, vroeg Antoine aan Simonis in een RKK uitzending, ‘zit daar niet voortdurend een spanning tussen’. Simonis die half over zijn stoel naar links trok en weer recht ging zitten als hij een antwoord had gegeven, keek nu en dan boven zijn bril om te checken of Bodar tevreden was met zijn antwoord.

‘Deze spanning is en zal altijd blijven want het lijden is de hoogste vorm van liefde’ zalfde Simonis, en Bodar had dit antwoord kunnen weten, stelde zich dienstbaar op, de kardinaal knikte. Dit thema wordt ook in de Gebroeders Karamozov door de starets behandelt, een blijvende spanning tussen kerk en staat kon men goed zien afgelopen Donderdag in de Tweede kamer, de ‘recht’staat knikt iets minder ja tegen tegen de kerkstraat maar durft hem ook niet af te vallen.

Hoe zit het dan met die spanning tussen kerk en staat? Tussen wereldlijk en het koninkrijk Gods? De spanning tussen wereldlijk en seculier zal de kerk toch opnieuw moeten positioneren in deze tijd! Ik geef u enkele handvaten!

Ze zijn dan niet van deze wereld maar ze bezitten wel paleizen, parochies, pleinen, kerken, kathedralen, onroerend goed in ieder dorp of stad. Ze zijn dan niet van deze wereld maar krijgen staatssteun bij vele projecten, charitatieve voordelen, hebben een eigen bank-systeem. Ze zijn niet van deze wereld maar halen geld op om processen te voeren tegen deze wereld. Ze zijn niet van deze wereld maar ze hebben vertakkingen, een internationaal netwerk over de hele wereld.  Ze zijn niet van deze wereld maar hebben een staatsvorm uit de middeleeuwen, niet van deze democratische wereld maar wel een zetel in de Verenigde naties.

seculier 2

Ze zijn dan niet van deze wereld maar toch bestaan er priesterkinderen. Ze zijn niet van deze wereld maar hebben invloed in het onderwijs, culturele instellingen! Ze zijn niet van deze wereld maar handelden in alles wat geld opbracht, van aflaten tot afstandsbaby’s. Ze zijn niet van deze wereld maar gebruikten geweld tegen kinderen om hun wil te breken, een wereldse wil; vermaledijen de seksuele drift van de hele wereld!

Ze zijn dan niet van deze wereld maar laten zich bewieroken door deze wereld, brouwen bier als geen ander….in deze wereld!

trappist