Estafette loop in alle windrichtingen

Het blijft een onduidelijk spel tussen Deetman, OM, bisdom, informatie naar de media / maatschappij / slachtoffergroepen die alle nieuws oppikken, filteren en vervolgens tegen ‘die geistige mauer’ bij de kerkbazen oplopen, die zeggen van niets te weten, archieven vernietigd zijn, en / of eigen commissies samenstellen en onderzoek doen. Het lijkt op een esttafette loop in alle windrichtingen. Het stokje wordt overgedragen en de renners hollen alle kanten uit en verdwijnen naar andere bestemmingen. Het onderzoek van de kerk in optima forma, veel wierook en het vuur dooft vanzelf wel!?

‘Na de overdracht op 23 mei was het aan het Openbaar Ministerie om het moment van publicatie te bepalen. De commissie is hierin volgend geweest’, schrijft dhr Deetman.

’Daarin zijn we volgend’, wordt de nieuwe onafhankelijkheid bij de Cie Deetman zichtbaar. Een protestant! Hebben ze bij het OM geen woordvoerders? Deetman maakte het bekend op 16 Augustus namens het OM? 31 Mei of 16 Augustus is dan essentieel om te begrijpen hoe informatie wordt doorgegeven? Totaal onduidelijk in welke volgorde, (volgend) nieuws naar buiten en / of  naar binnen wordt gelanceerd.

welke kant moeten we uitkijken?

Het luminal gebruik, de castraties het was eind jaren vijftig al bekend bij het bisdom Roermond, de Arbeidsinspectie, het toenmalige Katholieke Verbond van de kinderbescherming en mogelijk een inspecteur van Volksgezondheid. Hoe vaak moet nieuws, informatie rond gepompt worden om tot onderzoek te komen. De bronnen die wij inmiddels hebben geraadpleegd en die zich bij ons gemeld hebben zeggen: ‘allemaal flauwekul ook onderzoek levert niets op, archieven bestaan niet of werden gewoon niet bij gehouden dan wel vernietigd maar wel vreemd dat het nu opeens op deze ‘gecontroleerde’ manier, in het nieuws komt’.

Probleem is dan ook dat niemand de kerk ooit controleerde en zij hun gang konden gaan, tot op de dag van vandaag ‘heeft de kerk een status-apart zowel in ons denken als in de cultuur waar zij op een wolk de aarde met veel zelfmedelijden (narcisme) overzien. Probleem is dat wanneer niemand ooit het openbaar ministerie inlicht, ook niet toen er sprake was van luminal gebruik en andere kalmerende middelen in St. Joseph / St Anna, en dat de arts in rangorde onder vader en / of moeder Overste stond, er ook geen sprake kan zijn van reëel onderzoek en bijbehorende feiten. Ik heb in mijn ‘open brief’ meteen duidelijk gemaakt: ‘terecht dat de Cie Deetman dit bij het OM gemeld heeft’. Maar daarmee is de kous niet af. Als dhr Deetman goed naar de kritieken heeft geluistert, die gaan over een seksueel onderzoek door de aangeklaagde, de RK kerk zelf ingesteld, dan moet hem de verhalen over de doofpot niet ontgaan zijn, en juist daarin schuilt het gevaar voor zijn commissie…de kerk speelt haar rol in bescheidenheid, op de achtergrond kan zij evenwel alles kanaliseren.

De politiek houdt zich op gepaste (laffe) afstand, het OM onderzoekt verder niks. Deetman zou zich bewust moeten zijn van deze patstelling maar gooit een enkele congregatie uit zijn toverhoed en wij kunnen gissen hoe alles onafhankelijk onderzocht wordt. Andere lotgenoten groepen als Klokk wordt blijkbaar zaken mee gedaan….hoe? Wat??

De contacten tussen het Openbaar Ministerie en de congregatie zijn mij niet bekend’, schrijft dhr Deetman. Mijn mening is dat dit ook niet het punt is. Weer niets gehoord / gezien? Deze informatie lag sinds 31 Mei andermaal op het bureau van bisdom Roermond. Het duurt 60 jaar voor men wakker wordt in de rechtstaat en de kerkstraat de haan drie maal kraait voor hij / zij in de gaten heeft dat er iets goed fout zit in dit instituut, niet iedereen is slecht of schuldig, maar schuld…mea culpa moet erkend worden.

In onze contacten met de commissie zijn wij zeer integere mensen tegen gekomen, maar ook wij hebben vorig jaar al over Heel bericht (24 Sept 2010 in artikel ‘Aangifte’). Er is sprake van seksueel misbruik op St Joseph tot ver in de zestiger jaren, en al die tijd was zelfs de kinderbescherming op de hoogte, en deed niets. Moeten wij Mevr Samson inlichten over St Joseph, eerder dan het OM? Deetman heeft dit wel / niet overgedragen op de Lange Voorhout waar beide commissies in een gebouw zitten!

Je zou je kunnen afvragen hoe openbaar is het openbaar ministerie die natuurlijk zijn werk moet doen. Wij stelden dat het terecht is dat de Cie Deetman deze zaak heeft overgedragen aan het OM. Alle berichten die slachtoffers van seksueel, geestelijk dan fysiek misbruik hebben dezelfde bagage een ‘vermoeden van strafbare feiten’. Probleem is dat Cie Deetman alleen het seksueel misbruik onderzoekt (zonder OM) fysiek geweld tot vermeende hogere sterftegevallen / luminal gebruik (met OM) en de stank negeert die rondom alle vermeende en vermoedens misbruik bestaan de afgelopen 60 jaar.

Schrijft u maar aan het OM, is de boodschap. Dank voor de tip! Het OM doet geen mededelingen hangende het onderzoek St Joep zoals het plaatselijk genoemd wordt. Dhr Deetman doet geen mededelingen aan de betrokken slachtoffer-groepen (wacht u het onderzoek van de Cie af). Het bisdom houdt zich stil hangende het onderzoek de Cie Deetman. De reden dat wij flink op de trom slaan, ook als het niet uw favoriete dans muziek is.

En dan nog dit: Als het OM nog andere sporen tegenkomt in haar onderzoek en bijvoorbeeld terecht komt bij St Anna waar men de kosten laag kon houden door een eigen apotheek, dan horen we het wel. Een ding kunnen we alvast verklappen men wist zich geen raad met de grote concentratie zwakzinnigen op S Anna en St Joep te Heel.

Even een citaatje

‘Bij krankzinnigen kun je nog altijd een groot percentage genezen…maar aan die zwakzinnigen, laten we nu eerlijk zijn, aan de grote groep zwakzinnigen kun je toch eigenlijk gezegd niks doen doen behalve opvoedkundige maatregelen, maar geneeskundig kun je er toch HEEL weinig mee” (uit Tussen caritas en psychiatrie: lotgevallen van zwakzinnigen in Limburg A. Klijn; citeert dr Schmidt) Dr Schmidt adviseerde bovendien het ongeschoolde personeel ‘probeer dit medicament eens en vervang dat middel eens’!

Mea Culpa United moest kopje kleiner gemaakt worden (al in 2010-2011).

 

Open brief dhr. Deetman

Geachte heer Smeets

De Onderzoekscommissie heeft niet anders gehandeld dan u de commissie vorig jaar in een gesprek met de commissie heeft voorgehouden. Namelijk om onderzoeksmateriaal aan het Openbaar Ministerie over te dragen bij het vermoeden van een strafbaar feit. Zo’n afspraak had de Onderzoekscommissie toen overigens zelf al enige tijd daarvoor met het Openbaar Ministerie gemaakt.

Na de overdracht op 23 mei was het aan het Openbaar Ministerie om het moment van publicatie te bepalen. De commissie is hierin volgend geweest.

De contacten tussen het Openbaar Ministerie en de congregatie zijn mij niet bekend. Het lijkt mij dat u wat dat betreft uw open brief aan het Openbaar Ministerie had moeten richten. De commissie vertrouwt erop dat u deze reactie op uw website plaatst en daarmee dit rechtzet.

Met de meeste hoogachting

Drs. W.J. Deetman

Love

Graag wil ik eens een keer tot uitdrukking brengen hoe trots en hoe goed ik mij voel met mijn makkers, vrienden, strijders rond onze acties/ werk bij MCU. Willem, Anita, Ed, André, Leo, Corrie, Ad, Erwin, de familie P., de Engelen jongens en al die mensen die ons het afgelopen anderhalf jaar hun zeer persoonlijke en pijnlijke verhaal hebben geschreven. Ik ben trots op deze mensen die hun rechtvaardigheidsdrang nooit zullen kwijtraken. Het rechtsgevoel daartegen is bij deze mensen nihil en toch geloven ze in een eerlijke strijd…en wat is er mooier dan deze stille troost van verbondenheid.

 

Open brief Cie Deetman

Wij, de stichting MCU, protesteren fel tegen de gang van zaken rond het OM onderzoek naar sterftegevallen, seksueel misbruik St Joseph te Heel begin jaren vijftig.

De Cie Deetman heeft terecht op 23 mei het OM ingelicht over deze zaak; op 31 Mei wordt het bisdom Roermond ingelicht, en op 16 Augustus de media, de maatschappij. De onafhankelijke rol, geroemd door dhr Deetman zelf, is hiermee volledig zoek.

Te bedenken dat het bisdom Roermond op 2010-09-18 ook een eigen commissie heeft benoemd ( de commissie Luisterend Oor) naar seksueel misbruik en misstanden in haar gelederen, waarin het hoofd van de congregatie die zelf doel is van onderzoek, zitting heeft.

Het betreft overste broeder Johannes Wolters van St. Joseph te Heel waar het OM de hogere sterftegevallen bij gehandicapte kinderen begin vijftiger jaren poogt te onderzoeken. Er is hier sprake van belangenverstrengeling en voorkennis wanneer de ene partij de andere inlicht, die toegang tot archieven hebben.

Het ‘Luisterend Oor’ zal zeker met gespitste oortjes geluisterd hebben bij de voornemens van het OM om de waarheid boven tafel te krijgen. Dit lijkt ons nu onmogelijk door de handelswijze van de onafhankelijke Cie Deetman.

Heel natuurlijk!


 

Ik kwam op 16/17 jarige leeftijd op St. Joseph terecht in Heel, het huidige Daelzicht (adres: Rector Driessenstraat 2, 6097 AK Heel). Ik kwam daar gedwongen terecht inzake een Onder Toezicht Stelling (OTS) vanwege vermoedde zedendelicten. Ik ging naar St Joseph “om er beter van te worden”.

Er waren 3 zalen, op zaal 3 lagen weeskinderen, op zaal 1 en 2 niet. Van de eerste 2 zalen werden regelmatig kinderen opgehaald, personeel wat er werkte nam ze mee naar de kelder en verrichtte ontuchtige handelingen met hen. Naderhand vertelden de kinderen dat aan mij. Op de ziekenzaal lag een jongen die Christiaan heette en die in een dwangbuis moest liggen. Broeder Ivo was de enige geestelijke en als er geen ander personeel in de buurt was, praatten hij en ik over de dingen die beneden in de kelder gebeurden. Op een gegeven moment probeerde iemand mij onder de dekens te betasten, en dat vertelde ik aan het afdelingshoofd, Dre Poels. Het assistent-afdelingshoofd DJ geloofde mijn verhaal toen niet, en ook het verhaal over de kelder niet. Dre Poels is op een keer gaan kijken. Alhoewel allebei de heren dus van het gebeuren in de kelder afwisten, zijn ze allebei blijven werken in St Joseph.

Een paar dagen nadat het bovenstaande gebeurde, trok een personeelslid mij de broek van mijn achterste. Ik ging wederom naar broeder Ivo en confronteerde hem opnieuw met alles wat er gebeurde in de kelder. Mij werd een zolderkamer aangeboden, een hele mooie, als ik mijn mond maar zou houden over alles wat ik wist! En ik moest voor de weeskinderen gaan zorgen (terwijl ik voor vermoedde zedendelicten een OTS had gekregen!!!!). Ik heb dit werk 2 ½ jaar gedaan: de kinderen wassen en verschonen, uitjes met ze maken etc. Mijn gezinsvoogd, H v S , wist van mijn werkzaamheden af. Ook de rechter die mij een verlenging van mijn OTS gaf, wist van het hele gebeuren af. Ik heb inmiddels stellig de indruk dat ze me erin hebben willen luizen, wat echter niet gelukt is. Toen ik in de gaten kreeg wat er in de kelder gebeurde, stelde ik verschillende ouders op de hoogte. Sommigen van hen belden de voogdijraad en broeder Ivo. De twee afdelingshoofden stuurden brieven naar de kinderbescherming, evenals de huisarts en de onderwijzer. De afdelingshoofden zijn in mijn ogen monddood gemaakt. Even voordat ik zal vertrekken van St Joseph heeft D J een gesprek met mij. Dit gaat over mijn toekomstplannen: wil ik werken in een wasserij, wil ik naar huize Klein Bethlehem, wil ik naar een kindertehuis in Horn of naar huize In’t Veld in Swalmen? Toen ik eenmaal in de gaten had dat er ook verschillende weeskinderen seksueel misbruikt werden, veranderde ik op eigen initiatief het hang- en sluitwerk van de zalen zodat de personeelsleden er niet meer in konden: ik wilde veiligheid voor de kinderen maar ook voor mijzelf.

Dre Poels heeft op een gegeven moment ontslag genomen, DJ vertrok naar een Hogeschool in Maastricht. Ik had de zorg voor de weeskinderen Basje, Yannick, Remco, Jeroen, Lennart, Valentijn, Jordy, Wesley en Nicky. Een van de kinderen, Piet Nette, die op zaal 2 lag, kwam ik later nog eens tegen in een restaurant. Ik vond het echter niet de plek en de tijd om hem over het een en ander aan te spreken. Josje, Danny en Marcel hadden ouders, ook voor deze kinderen zorgde ik. Er waren ook nog kinderen die met de regelmaat van de klok “werden gedumpt”: Luc, Stefan, Michel, Victor, Ricardo, Max en Maikel. Ook hen nam ik onder mijn hoede. De ouders van Josje namen contact op met de kinderbescherming. Ik kon, ondanks mijn OTS, doen en laten wat ik wilde. Ik organiseerde van alles voor de kinderen, oa een kinderkamp. Als ik echter had gewild, had ik ook seksuele handelingen met deze kinderen kunnen doen, maar dat heb ik niet gedaan. Ik zorgde als een vader en moeder voor de kinderen!

Nog een bijzonder feit was dat Josje epilepsie had en er van mij verwacht werd dat ik de jongen medicijnen gaf. Ik heb tegen het personeel van St Joseph gezegd dat ik dat niet deed en ik heb dat ook nooit gedaan. Ik was tenslotte geen verpleegkundige!

Met deze informatie wil ik oa aangeven dat er seksueel misbruik plaatsvond in St Joseph. Men wist ervan maar er werd op geen enkele manier actie ondernomen!

Eerder verbleef ik in 1959-1960 voor een periode van 12 weken in voormalig koloniehuis Overbunde in Bunde. Ook daar deed zich seksueel misbruik voor. Ik heb daar aangifte van gedaan op 25 mei 2010.