Misbruik stof

Het onderzoek naar seksueel misbruik raakt steeds verder opgeknipt in allerlei zelf benoemde commissies zoals St. Anna, Heel die onlangs overgingen tot een eigen onderzoek, met de suggestie van onafhankelijkheid om enkele externe mensen toe te voegen. Het verdient de voorkeur dat het onderzoek naar misbruik zich niet beperkt tot één instelling, één aspect maar juist gezien het brede aantal meldingen en berichten bij MCU over seksueel misbruik, fysiek geweld, gebruik van Luminal binnen de structuren van RK instellingen, verdient het onderzoek in handen te komen van één commissie waar het OM in vertegenwoordigt is.

De media (althans sommige) willen wel van ons informatie maar vinden het tegelijkertijd vreemd dat men ons schrijft. Hoe vreemd dat men wel de bronnen wilt weten maar als deze mensen die wij beschermen zeggen niet in de media, op de cover, te willen pronken dan negeert men onze informatie. Ook wil men bewijzen, maar zijn al die verhalen over misbruik die in de media hebben gestaan, waaruit gretig werd geciteerd, zijn die soms ‘bewezen’? Ook wij willen bewijzen dat daders van kindermanipulatie worden gehoord. Maar wie hoort ze? Het zou van Christelijke moed getuigen wanneer ze zelf de archieven uit de knokerige cryptes van het geloof naar boven halen, met zweet op hun voorhoofd, alle archieven op het kerkplein, in de kerkstraat neerleggen, en roepen ‘mea culpa’. Maar wie daalt er af in de duistere crypte?

Wij worden andermaal gemanipuleerd met de commissie Lindenbergh, niet dat hij voor de RK opdrachtgever een mooi categorische indeling heeft bedacht, maar de politiek wast er wel zijn handen in onschuld bij, want er gaat betaald worden en het godsdienstvraagstuk over vrijheid, komt niet aan de orde. En eventuele misbruikzaken door politici, of andere hogere pieten die het een en ander kunnen betalen, houden wij verre van ons. Op ons binnenhof geen misbruikstof.

Voor Heel staan voortaan ALLE RK instellingen, die geHeel onderzocht dienen te worden.

Dan die archieven kwestie waar mensen, soms uit nostalgische motieven naar op zoek gaan, lees je het volgende:

De zusters in Simpelveld (die er nu dus nog zitten) hebben het archief van de kinderen die in Simpelveld hebben gezeten. Zij hebben bijvoorbeeld papieren van mijn oma kunnen achterhalen uit 1900! Maar zij hebben niet het archief van de kinderen die in Roermond en Swalmen zaten, en weten ook niet waar dat archief gebleven is. Mochten jullie meer te weten komen over het archief van de kinderen die in Roermond hebben gezeten, dan hoor ik dat ook graag!

Ik heb vandaag een mailtje weggestuurd naar iemand in Simpelveld om eens te kijken waar het archief is gebleven van het klooster. Een ding kan ik je wel zeggen over gegevens van het klooster als weeshuis hangt een grote sluier van geheim. Zo kan ik bijvoorbeeld de huwelijksdatum van mijn opa nergens te pakken krijgen. Als ik bericht krijg uit Simpelveld zullen we samen de jacht nog eens openen OK.

 

Heel

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het navolgende.

(brief aan OM Roermond)

Het is de statutaire doelomschrijving van MEA CULPA UNITED om misstanden, zoals mogelijk gespeeld hebben in de kwestie Heel, St Anna en andere RK instellingen, aan het licht te brengen.

Ons heeft informatie bereikt dat er mogelijk op grote schaal Luminal (een kalmeringsmiddel dat bij overdosering mensen in comateuze toestand brengt) is gebruikt en mogelijk van invloed kan zijn geweest op het overlijden van de slachtoffers in deze zeer trieste zaak.

MEA CULPA UNITED verzoekt het Openbaar Ministerie:

– Om MEA CULPA UNITED in deze zaak aan te merken als belanghebbende, als bedoeld in de wet;

– Om in overleg te treden omtrent de beschikbare informatie betreffende het gebruik van Luminal;

– Om het gebruik van Luminal, hetgeen mogelijk met het overlijden in verband staat, in het strafrechtelijk onderzoek te betrekken;

– DNA-onderzoek in overweging te nemen zodat het gebruik van Luminal (of mogelijk andere stoffen) kan worden onderzocht c.q. achterhaald.

Graag ben ik bereid tot overleg.

Met vriendelijke groet,

B. Smeets

Voorzitter stichting MEA CULPA UNITED

Luminal sporen in het zigeuner zand

Dit is bestemd voor bleekneusjes die uit gezinnen kwamen waarvan veelal de moeder tot rust moest komen.

Ondergetekende is schrijver van dit blog. Ik ben in een periode in 1960 aangesterkt bij de de zusters franciscanessen te Overbunde, vlakbij Maastricht. Na de dood van mijn vader op zesjarige leeftijd raakte ik geen eten meer aan, en werd dermate mager dat ik ondervoed tussen honderden schreeuwende en talrijke bleekneusjes moest bijkomen. Bleekneusje was de term die tussen 1883 en 1970 gebruikt werd voor een kind dat door de gevolgen van oorlog, ondervoeding, tuberculose en andere gezondheidsproblemen, in een zogenaamde vakantie- of gezondheidskolonie werd gehuisvest om weer op sterkte te komen. De zusters franciscanessen die het kindertehuis bestierden waren oorspronkelijk een Duitse congregatie en moesten, net zoals de broeders van dat andere internaat waarop ik gezeten heb (Bleijerheide), vluchten vanwege de ‘Kulturkamf’ uit Freckenhorst. Op 1 april 1876 verhuisde het hele convent plus meisjespensionaat naar Bunde. In juni 1894 brandde de oude boerderij van Overbunde helemaal uit. Dat was het beginpunt van een nieuwe periode van intense bouwactiviteit. Vanaf 1894 bouwden de zusters achtereenvolgens een nieuwe, grote boerderij, een prachtige neogotische kapel met een torenspits van 56 meter hoog (1895) en een nieuwe meisjesschool (1903).
Nadat het internaat voor Duitse meisjes in 1920 definitief was gesloten, kreeg Overbunde een bestemming als koloniehuis.

Wat in mijn herinnering nooit verloren is gegaan zijn de vechtpartijen die tussen een kind en enkele nonnen, plus 1 lieve verpleegster plaatsvonden. Zij moesten de explosieve jongen vaak tot bedaren brengen. Deze jongen had een mondharmonica, type Hohner echo die veel in volksmuziek wordt gebruikt. Hij speelde (beter spuugde) er slechts één lied op, een vreselijk lied, en toch was dit lied veelbetekenend voor onze situatie: ‘Lustig is dass zigeuner leben faria faria faria’. Van zigeunerleven was geen sprake want we zaten vast en strakke patronen en strenge regels / koude blikken van nonnen bij het plassen. Dit nep-zigeuner lied met zijn vele faria’s moesten wij in militaire looppas zingen tijdens de vele groepswandelingen langs het Juliana kanaal of in de bossen vlak naast Overbunde. Als de jongen iets gevraagd werd en hij luisterde niet meteen dan spraken de nonnen de jongen berispend toe, wat bij deze jongen een vreselijke woede wekte. Hij werd steeds kwader, en wierp zich op de grond, schreeuwde en stampte zolang hij kon. Ze moesten hem met een paar nonnen te lijf gaan. Ze bonden hem vast, en / of hij werd buiten de slaapzaal gebracht. Na verloop van tijd bleek de jongen minder woedeaanvallen te krijgen, en ik was nog steeds bang voor deze onbeheerste gast en hield hem nauwlettend in de gaten of hij weer een aanval zou krijgen. In plaats van agressief gedrag vertoonde de jongen een zwalkend loopje, en zijn ogen stonden vreemd, een zwarte blik trof me omdat de jongen ‘geen contact scheen te hebben met zijn omgeving’. Hij liet verder iedereen met rust en soms was hij dagenlang niet aanwezig. Als ik vanuit mijn bedje naar de jongen keek, of hij er lag en / of rustig was, kon ik zelf pas gaan slapen. Ik kan nog steeds zijn vreselijke bewerking van het lied ‘lustig is dass zigeuner leven’, in de uitvoering Hohner met echo terug horen, zou hij Luminal gekregen hebben?

En dan was er nog een telefoontje vandaag:

Bij de Augustinessen in Sittard heeft zuster Goedemans mij misbruikt in een ziekteperiode dat ik een maandlang versuft in bed lag. Ik kon nauwelijks lopen en had geen controle over mijn ledematen, ik voelde mij depressief en liet alles aan me voorbij gaan. Na lezen van ‘de luminal’ berichten, besef ik dat ik weleens gemedicineerd kan zijn door dit kalmeringsmiddel Luminal. Tijdens deze medicatie ben ik misbruikt door zuster Goedemans.

Onderstaande brief kreeg we een hele tijd terug binnen:

Ik wens jullie veel sterkte en hoop dat jullie vele meer meldingen binnen krijgen. En het mag nooit verjaard zijn dit is nog maar een druppel op een gloeiende plaat, als ze de mensen eens eindelijk serieus nemen dan hadden ze het probleem al veel eerder kunnen aanpakken. En dan zijn er ook anderen mensen buiten de kerk om die ook slacht offer zijn van geweld en misbruik er mee gebaat dat er wat aan gedaan word voor die mensen zou ik wel aangifte alleen al willen doen omdat er mensen bij zitten die nooit voor zich zelf kunnen opkomen denk aan verstandelijke beperking gehandicapten enz. Als ze al er uitkomen wat er mee moet gebeuren dan hoop ik dat de daders aangepakt worden.

de barmhartige Samaritaan ‘heb medelijden door te doden’

Politiek en moreel krediet (steun voor de waarheid)

Politiek Den Haag: oproep tot herziening onderzoek seksueel misbruik. Het kan niet langer volgehouden worden dat alleen seksueel onderzoek de waarheid aan het licht zal brengen. Met de hogere sterftecijfers in Limburgse internaten, waar kinderen stierven in de vijftiger jaren als onderdeel van ’the mercy killing’, liefhebbend doden, en het structurele geweld, langer buiten beschouwing te laten, zal het beeld blijven bestaan dat politiek, indien ze niet haar crediet helemaal wil verspelen, nu moeten ingrijpen.

De Luminal affaire, de afstansbaby’s (een nog veel grotere beerput) de gehele kerkbemoeienis met onderwijs, gezondheidszorg moet aan een Europees onderzoek onderworpen worden, daar de RK in alle geledingen hun invloed en hun macht Europees, internationaal deden gelden. De katholieke orde, de Alexianer, beheerd psychiatrische ziekenhuizen in 7 landen. Wij zullen binnenkort meer nieuws publiceren over medische experimenten. Het St. Joseph internaat waar veel verstandelijk gehandicapten kinderen de dood vonden is GEEN incident.

Deetman schakelde ruim twee maanden nadat hij het bisdom Roermond inlichtte, pas de pers in. De bijvangst is een onderdeel van de donkere rivier die Deetman onderzoekt, en als hij er iets in treft dat zijn onderzoek vervolgens negeert, maar wel doorspeelt aan OM, de dubbele rol van Deetman klaar en helder moet worden voor de slachtoffers die transparantie is voorgehouden. De politiek moet van zich laten horen, graag kamervragen over dit binnendoolhof, geschuif met informatie.

Deetman onderzoeken? En niet die halve onderzoeken zoals bij Steenhuis vanaf 1980…vreemd dat het even moest duren, dat bekend werd dat daarvoor ook iets..plaats had gevonden. Steenhuis ook onderzoeken? Politiek wordt eindelijk een wakker, de geld crises is half zo erg als een geloofscrises.

Wordt vervolgd

Luminalgate

De interesse van de kleine broeders van jongensinternaat Sint Joseph te Heel ging in het verleden niet direct uit naar het bijhouden van een archief.

Er bestond bij de religieuze congregaties van oudsher weinig animo voor het ordelijk bewaren van het archief, vertelde een broeder archivaris tegen de onderzoekster A. Klijn van de Universiteit van Maastricht, die in 1995 een onderzoek publiceerde over de katholieke zwakzinnigenzorg in Limburg tussen 1879-1952.

De archivaris vertelde haar dat ‘karrevrachten archiefstukken zonder enige scrupule in de plomp waren gegooid’. Klijn constateert dat ook het archief van de toenmalige inspectie voor het Staatstoezicht op krankzinnigengestichten slechts enkele snippers papier over Sint Joseph en het meisjes internaat St Anna bevat.

“Zo bevinden zich in dit archief weinig inspectieverslagen over deze instelling over deze instellingen en ontbreken St Anna en St Joseph in alle statistieken waarin aantallen verpleegden staan vermeld, hoewel de religieuzen wettelijk verplicht waren deze cijfers door te geven. Alleen al uit het feit dat ze onvindbaar zijn, kan al worden opgemaakt dat St Anna en St Jospeh geen prioriteit hadden in de ogen van deze Inspectie.”

Er volgen updates over Luminalgate, daar meer medische experimenten plaatsvonden op patienten. In Puth, Huize Immaculata van de nonnen St. Joseph kregen patienten Luminal voorgeschreven, met de mogelijkheid dat je in blijvende comateuze toestand raakt, amen.