Count down

count downDe kerk is bezig aan een stille come-back, zij de volgelingen van Jezus spelen de tweede helft met verve waar de achterstand ingehaald moet worden veroorzaakt door het seksueel misbruik.

10.000 t0t 20.000 slachtoffers bleek een Nederlandse telling waar de scheiding tussen kerk en staat een diepe wond sloeg in iedereen die te maken had met seksueel geweld.

Men is bezig aan het aftellen, count down, want meldingen zijn niet meer mogelijk na 30 april, twee dagen na Koningsdag zullen alle klachten verjaard zijn. Hoewel als je boven bij de grote baas komt, mocht je geloven, dan wordt toch naar je hele geschiedenis gekeken, dus niet te vroeg juichen.

Ook schieten sommige zaken niet op, zo zou het van moed getuigen als jack in the boxplegers / daders / getuigen van seksueel misbruik onderzocht zouden worden, uiteraard door onafhankelijke psychiaters, deskundigen, buiten rkk controle, om te weten wat hun drijfveren, wat in hun achterhoofd spookt als hun lagere driften begrepen worden. Zij ontkomen aan een onderzoek in tegenstelling tot de slachtoffers.

Dan is de vorm blijkbaar belangrijker dan de inhoud die steeds meer naar de achtergrond schuift, naar voren het vrome, intellectueel vage typeringen die niets helder maken. Luister niet naar Bodars keurig achterklap gebabbel, het gaat hun om het imago inplaats van de ziel, de menselijke maat die spreekt. Het zal iedere poging om vooruit te komen in het oplossen van problemen belemmeren, en uiteindelijk dwarsboomt het de verzoening.