Het dode punt (is bereikt)

De Duitse Kardinaal Marx stapt op, veel trompet geschal in buitenlandse media maar hier gaat het de overvolle doofpot in. Nu is het wachten op meer astrale projecties, uittredingen dus….wie volgt?

Een erkend slachtoffer schrijft ons:

Nu nog de Nederlandse Bisschoppen aftreden!!! En excuses van broeder Eymard/pastoor Schafraad!!!!

Typisch dat het door veel buitenlandse media wordt op gepakt, (Nederland niet) dit opstappen van de Duitse kardinaal Marx. Het is een ‘beetje’ laat maar Marx heeft er genoeg van en wij met hem; zijn analyse ‘de kerk is op een dood punt gekomen’ hoewel de kerk nog gelooft dat door de nieuwe strengere straffen, er nog iets te redden viel maar…wie gelooft ze nog???

Kinderen hebben niets met het celibaat te maken en toch was dit dwangmiddel al door paus Gregorius in 1075 voorgesteld en werd een canonieke wet vanaf 1123, slechts in het leven geroepen voor erfkwesties. Nu roept de kerk: ‘de celibaat plicht wordt losgelaten wat het betekent mag ieder zijn visie op laten schijnen, het celibaat overigens zelf blijft bestaan maar het  ‘vertrouwen’ is weg en terecht wijst kardinaal Marx op ‘het dode punt’.

Marx doet niet meer mee en dat is een flinke klap voor het Vaticaan want ze hebben veel te lang gedraald, uitgesteld en aan damage-control gedaan met commissies, met achterklap of met pappen en nathouden en het niet meer te dweilen bleek.

In Limburg lopen ze nog steeds als blinde schapen achter de tradities, en van mij mag het maar al die halve maatregelingen leiden tot niets. Als er geen openheid is en angst voor de waarheid en niet ziet dat de wereld verandert is (door Corona versneld) ik noem vrouwelijke  priesters, homo’s trouwen in de kerk toestaan en het blijven ontkennen van misbruik…. slaap maar lekker door bisschop Smeets maar mij hebben jullie geprobeerd te negeren en te isoleren, terwijl jullie wisten dat ik op internaat opgesloten werd en erg gevoelig voor isolatie, bleven jullie, ook de zuidelijke media, doorgaan met boycotten en excommunicatie. Laat het maar openbaar worden, want ik heb samen met Pierre Habets kunstwerk ‘de weg naar verzoening’ opgepakt maar jullie staken geen hand uit naar mij persoonlijk dus ook ik heb een dood punt bereikt.

Amen!

Brief kardinaal Marx

“Met mijn ontslag wil ik een persoonlijk teken geven, dit kan een nieuw begin zijn de start van een nieuwe opbouw van de Kerk. Het ambt mag niet voorop staan, wel het Evangelie. Want de Kerk is op een dood punt terechtgekomen”, klinkt het hard bij Marx. “Ik ben bereid om persoonlijk verantwoording te dragen. Niet voor eigen fouten, wel voor het instituut Kerk, waarvan ik al sinds enkele decennia deel uitmaak en waar ik mee gestalte aan geef.”

De paus heeft akte genomen van het ontslag van Marx, maar heeft het nog niet aanvaard, hij moet aanblijven als (aarts)bisschop “tot er een oplossing is gevonden”.

(MCU) De crisis lijkt compleet nu. In het Vaticaan is men geschokt want Marx geldt als één van de absolute vertrouwelingen van de paus, maar ook in de Duitse Kerk. Dezer dagen krijgt het aartsbisdom Keulen een ‘Apostolische Visitatie’ op bezoek, noem het een doorlichting van de werking. Het aartsbisdom kreunt onder de last van meer dan 300 gevallen van kindermisbruik door geestelijken de voorbije decennia. Al te vaak hebben hogere geestelijken de zaken niet aangepakt en zo konden de daders vrijuit gaan.