Hocus pocus

Laatste nieuws: Klacht pastoor Schafraad ongegrond verklaart, klager gaat onmiddellijk in beroep! Nadere mededelingen volgen.

Extra toevoeging: deel anp bericht wordt door Limburgse media niet meegenomen, de zwijgcultuur is terug in Limburg met voorop de Limburger en L1 nieuws; reactie MCU beslissing meldpunt is LACHWEKKEND. Schafraads ‘persoonsverwisseling’ argument houdt in dat een ander broeder misbruik zou hebben gepleegd en dan ontkent hij dat er nooit sprake van seksueel misbruik zou zijn geweest op dit jongenspensionaat Franciscus Bleijerheide??? dus hocus pocus en van ‘blaam gezuiverd’ kan dus geen sprake zijn. Ja, die franciscanen leken ook zo op elkaar!

3 gedachten over “Hocus pocus”

 1. U moet wel een geschikte foto uitzoeken. Ik heb deze mensen allemaal gekend . U zet ze nu in een totaal ander verband te kijk .

 2. Dit moet een Hans Klok of een Hans Kazan uitspraak zijn van de Klachtencommissie. Uit betrouwbare bron hoorde ik dat deze uitspraak is gebaseerd op een “mogelijke persoonsverwisseling” dan wel wordt dit door de Klachtencommissie niet uitgesloten. Dit is wel een hele boute uitspraak.
  Inzake de aanklachten tegen pastoor Schafraad is er namelijk een rapport aangevoerd van prof. Peter van Koppen en die schrijft op blz. 20:

  quote> “Het derde scenario houdt in dat het misbruik heeft plaatsgevonden, maar door iemand anders dan Schafraad is gepleegd. in dat geval zou sprake kunnen zijn van persoonsverwisseling. dat zou niet onmogelijk zijn, ook omdat uw cliënt toen door het leven ging als broeder Eymard en tegenwoordig als pastoor Schafraad.
  Ik heb in de stukken echter geen enkele aanwijzing kunnen vinden dat mogelijk sprake zou zijn van een persoonsverwisseling.
  Ik laat om die reden het derde scenario buiten beschouwing.” <quote

  1. Ja, absoluut Hans Klok je ziet er niks van en het gebeurd waar je bij staat; echter klager heeft al in 2010 op mijn verzoek persoon wel degelijk aangewezen zonder enige suggesties of aanwijzingen zoals leugenaar Schafraad beweert in zijn parochie blaadje. Was dit niet een aanwijzing dat uitspraak bekend was in de koepelkerk en de gelovigen het volgende rad voor de ogen gedraaid moest worden. Betreffende de persoonsverwisseling maken we alle correspondentie openbaar.

Reacties zijn gesloten.