Mea Culpa’s schadeloosSTELLING

Mea Culpa heeft vanaf het begin 2010 mensen opgeroepen niet mee te werken aan het Deetman onderzoek. Vele mensen hebben ons toen geschreven dat ze achter ons stonden. Ook heeft de helft van al die meningen toch besloten mee te werken aan cie Deetman. Ondergetekende is een van hen die zijn verhaal niet naar Deetman heeft gestuurd (wel ruim een jaar aan tafel heeft gezeten bij Deetman voor andere slachtoffers RKK geweld / misbruik) en ondergetekende heeft geen compensatie aangevraagd. En ik sta hierin niet alleen (dit is dan ook een vervolg artikel op gisteren; Jo 102). Om hoeveel mensen gaat het hier?
Naar ons weten gaat het om duizenden mensen die geen gebruik maken van welke procedure dan ook.
Toch is in Amerika nu een groep die opkomt voor deze groep mensen om alsnog hun verhaal cq eisen neer te leggen. Dit zou heel legitiem zijn wanneer dit door de politiek zou worden opgepakt. De PVV hoeft maar heel simpel de motie Arib te steunen en er is een meerderheid voor parlementair onderzoek. De PVV hoeft zich niet te laten bashen door de Animal cops de nek om te draaien of opeens het boerka verbod niet meer wordt gesteund. Blijkbaar zijn politieke partijen niet meer gehouden aan voorgenoemde afspraken dus waarom zou de PVV nu niet de motie Arib alsnog steunen (waartoe zij neigde op moment dat wij in de kamer bij plenair debat aanwezig waren). Ik zat er met Willem Bosch en wij zagen hoe de PVV op het laatste moment haar steun introk. Er werd toen heel wat gechargeerd richting elkaar (Toorenburg contra Arib in een speciale vrouwen pikorde), met beide ogen gericht op electorale posities en om moreel overeind te blijven.
Nu dan, ik heb al wat kamerleden benadert, en beweging is er, PVV steun alsnog de motie Arib, het ligt er maar wat de verpieteren, en wilt u een zuiver geweten voor al die stemmen die nog niet gehoord zijn?
Lees hieronder een vertaald stuk van Rebecah Commane
door Rebekah CommaneMaandag de 30 april 2012 18:15OVERLEVENDEN van institutionele misbruik pleiten voor de heropening van de beroepsprocedures Raad van Bestuur en voor meer transparantie op de plannen voor een € 110 miljoen trustfonds. Het Recht van Plaats / Second Chance Groep is van mening dat veel mensen niet bereid waren naar voren te komen bij het bestuur en schadeloosstelling te vragen, terwijl het open was, maar ze kunnen nu willen doen. In haar onlangs gepubliceerde jaarverslag van de groep ook wel de regering op om plannen voor de trust fund met 18 religieuze congregaties bijgedragen te publiceren. Recht op Plaats / Second Chance Outreach coördinator voor HSE West, Val Groarke, zei dat de groep zich zorgen maakt dat de overheid hun voor de voeten loopt bij het bedenken van criteria voor de ontvangers van het fonds.
Hij drong er bij de regering aan het fonds aan te vullen op jaarbasis om overlevenden die nog niet naar voren komen, om toegang te krijgen.“I believe that there are a lot of people out there who didn’t get the redress,” Mr. Groarke told the Limerick Post.”Ik geloof dat er veel mensen zijn die niet schadeloos gesteld zijn,” Mr Groarke vertelde dit de Limerick Post.
“Omdat de overheid de zaak had gesloten, we stellen voor om het opnieuw te openen en laat het openstaan ​​voor een paar jaar.
“Net omdat sommigen van ons klaar waren, maar dat betekent niet dat iedereen klaar was”.
Hij zei dat sommige overlevenden van de institutionele misbruik in Limerick hebben ontvangen vergoeding van het Verhaal van Commissarissen, voerde hij de schade blijft resoneren aan.
De heer Groarke is ook wel voorstander voor de kinderen van de overlevenden om het Trust Fund te openen, uit te leggen dat wat er met overlevenden ook gevolgen voor de kwaliteit van leven van hun families heeft gehad.
De Galway / Limerick en het westen van kantoren van de steungroep zijn 693 keer benaderd door klanten vanaf maart 2011 tot en met februari 2012, en in een vijfde van deze incidenten werden demarches met de afhankelijk van een overlevende.
Money doesn’t give you back what you lost, like an education,” Mr. Groarke continued.
“A huge amount of our people have not worked for most of their lives and a lot would have got ‘low class’ jobs.
“Geld geef je niet terug wat je verloren hebt, zoals een opleiding,” Mr Groarke continueert:
“Een groot aantal van onze mensen hebben niet gewerkt voor het grootste deel van hun leven en veel ‘lage klasse’ banen zouden hebben gekregen.

4 gedachten over “Mea Culpa’s schadeloosSTELLING”

 1. Dirk, zou je zo vriendelijk willen zijn iets genuanceerder, duidelijker wat betreft je ‘weer bezig’? Verschuil je niet Dirk.

 2. ……..Wil nog even vermelden dat de Kunstacademie niet doorging vanwege het feit dat ik tussentijds nog opgeroepen werd om ’s Lands Eer te verdedigen, wanneer het er werkelijk op aan zou komen, doch werd dit vanwege ….S-5… (Ongeschikt) weer nèt zo rap ingetrokken.

  Zelfs bij het Ministerie van Defensie was toen al sprake van een zeer vooruitziende blik.

  Chapeau!!

  1. Yep, leve de dwarsmannen S5 heb ik ook, en ben er trots op, de oorlogsindustrie helpt vaak een handje om legers voor ‘hogere’ belangen in te zetten. De ‘lagere’ belangen moeten ingelost worden door de outcast, de frontsoldaten zij mogen zich ingraven en gun ze geen tijd om op te staan want dan vliegen de kogels in het rond. Sinds wij zijn opgestaan tegen het geestelijke regime van de RKK vliegen de commissies en contactgroepen je om de oren maar ook nu wordt het verdeel en heerspel uitstekend uitgevoerd. Dus wat ons betreft moet de politiek naar het hele plaatje kijken, niet alleen seksueel misbruik maar geweld, de effecten die het heeft gehad op je leven, en daar komen ze wat ons betreft niet onderuit. De loopgraven uit!

 3. Lage klassenbanen.
  Dat is helemaal correct en ik kan dit onderschrijven!
  Na 10 jaar kostschool was ik met alles en iedereen klaar, mijn leven zou een feestje worden had ik me oprecht voorgenomen.
  Niet wetende dat de boomerang van een verkeerde start in het leven, zijn verwoestende, laat staan verwachtende dat de uitwerking jaren later nog, het doel niet niet zou missen.
  Een kogel verwacht je niet terug, met een boomerang ligt dat iets anders.
  Zou naar de Kunstacademie gaan, echter zover is het nooit never niet gekomen.
  Weg van het juk van gevangen genomen zijn, van moeten, van regels en discipline, straf en toezicht, doen wat in je op komt, je was vrij immers, vrij van regelgeving en onderwerping.
  Dus na de Mulo de fabriek in, meteen deelnemen aan het leven, uiteindelijk je dromen die je koesterde willen verzilveren en niet nog 5/6 jaar aan een vervolgstudie willen wijden want daar was je helemaal klaar mee, immers.
  Maar de fabriek was ook niet hemelverheffend, echter met het geld dat je verdiende kon je tenminste iets nog op poten zetten maar het gevoel van onbehagen bleef knagen.
  De ene fabriek volgde de andere snel op, of je voldeed niet of je kreeg ruzie met leidinggevenden die vonden dat je niet aan de norm voldeed of whatever.
  Met als gevolg, 12 ambachten en 13 ongelukken; de ene mislukking stapelde zich op de andere en het besef begon door te dringen dat je intelligenter was voor het werk dat je aldoor deed.
  Tot het moment dat doordrong dat je nergens goed op je plaats was, nergens voor ‘deugde’, je jezelf overal moest ‘bewijzen’ en het inmiddels goed door begon te dringen wat voor desastrueuze invloed de jeugdjaren hebben gehad op je keuzes, later in het leven.

  Bij mij ging het op voornoemde wijze, met als gevolg een persoonlijkheidsstoornis waar je nooit om gevraagd hebt, 12 jaar WAO vanwege psychische onvolkomenheden en ten lange leste toch de stoute schoenen aangetrokken, als het Zwarte Schaap van de familie en uiteindelijk afgestudeerd als HBO’er…….had toch de intelligentie, het doorzetten in me, echter….was toen wel 50 jaar inmiddels.
  Datgene bereiken, dat mensen van 23 jaar op die leeftijd met het grootste gemak bereikt hebben, weergeeft overduidelijk weer dat het leven zich niet laat loochenen en leeftijd net zo min.

  Heel mooi als troost maar telaat……..want het leven is eindig……

Reacties zijn gesloten.