Mea Culpa’s schadeloosSTELLING

Mea Culpa heeft vanaf het begin 2010 mensen opgeroepen niet mee te werken aan het Deetman onderzoek. Vele mensen hebben ons toen geschreven dat ze achter ons stonden. Ook heeft de helft van al die meningen toch besloten mee te werken aan cie Deetman. Ondergetekende is een van hen die zijn verhaal niet naar Deetman heeft gestuurd (wel ruim een jaar aan tafel heeft gezeten bij Deetman voor andere slachtoffers RKK geweld / misbruik) en ondergetekende heeft geen compensatie aangevraagd. En ik sta hierin niet alleen (dit is dan ook een vervolg artikel op gisteren; Jo 102). Om hoeveel mensen gaat het hier?
Naar ons weten gaat het om duizenden mensen die geen gebruik maken van welke procedure dan ook.
Toch is in Amerika nu een groep die opkomt voor deze groep mensen om alsnog hun verhaal cq eisen neer te leggen. Dit zou heel legitiem zijn wanneer dit door de politiek zou worden opgepakt. De PVV hoeft maar heel simpel de motie Arib te steunen en er is een meerderheid voor parlementair onderzoek. De PVV hoeft zich niet te laten bashen door de Animal cops de nek om te draaien of opeens het boerka verbod niet meer wordt gesteund. Blijkbaar zijn politieke partijen niet meer gehouden aan voorgenoemde afspraken dus waarom zou de PVV nu niet de motie Arib alsnog steunen (waartoe zij neigde op moment dat wij in de kamer bij plenair debat aanwezig waren). Ik zat er met Willem Bosch en wij zagen hoe de PVV op het laatste moment haar steun introk. Er werd toen heel wat gechargeerd richting elkaar (Toorenburg contra Arib in een speciale vrouwen pikorde), met beide ogen gericht op electorale posities en om moreel overeind te blijven.
Nu dan, ik heb al wat kamerleden benadert, en beweging is er, PVV steun alsnog de motie Arib, het ligt er maar wat de verpieteren, en wilt u een zuiver geweten voor al die stemmen die nog niet gehoord zijn?
Lees hieronder een vertaald stuk van Rebecah Commane
door Rebekah CommaneMaandag de 30 april 2012 18:15OVERLEVENDEN van institutionele misbruik pleiten voor de heropening van de beroepsprocedures Raad van Bestuur en voor meer transparantie op de plannen voor een € 110 miljoen trustfonds. Het Recht van Plaats / Second Chance Groep is van mening dat veel mensen niet bereid waren naar voren te komen bij het bestuur en schadeloosstelling te vragen, terwijl het open was, maar ze kunnen nu willen doen. In haar onlangs gepubliceerde jaarverslag van de groep ook wel de regering op om plannen voor de trust fund met 18 religieuze congregaties bijgedragen te publiceren. Recht op Plaats / Second Chance Outreach coördinator voor HSE West, Val Groarke, zei dat de groep zich zorgen maakt dat de overheid hun voor de voeten loopt bij het bedenken van criteria voor de ontvangers van het fonds.
Hij drong er bij de regering aan het fonds aan te vullen op jaarbasis om overlevenden die nog niet naar voren komen, om toegang te krijgen.“I believe that there are a lot of people out there who didn’t get the redress,” Mr. Groarke told the Limerick Post.”Ik geloof dat er veel mensen zijn die niet schadeloos gesteld zijn,” Mr Groarke vertelde dit de Limerick Post.
“Omdat de overheid de zaak had gesloten, we stellen voor om het opnieuw te openen en laat het openstaan ​​voor een paar jaar.
“Net omdat sommigen van ons klaar waren, maar dat betekent niet dat iedereen klaar was”.
Hij zei dat sommige overlevenden van de institutionele misbruik in Limerick hebben ontvangen vergoeding van het Verhaal van Commissarissen, voerde hij de schade blijft resoneren aan.
De heer Groarke is ook wel voorstander voor de kinderen van de overlevenden om het Trust Fund te openen, uit te leggen dat wat er met overlevenden ook gevolgen voor de kwaliteit van leven van hun families heeft gehad.
De Galway / Limerick en het westen van kantoren van de steungroep zijn 693 keer benaderd door klanten vanaf maart 2011 tot en met februari 2012, en in een vijfde van deze incidenten werden demarches met de afhankelijk van een overlevende.
Money doesn’t give you back what you lost, like an education,” Mr. Groarke continued.
“A huge amount of our people have not worked for most of their lives and a lot would have got ‘low class’ jobs.
“Geld geef je niet terug wat je verloren hebt, zoals een opleiding,” Mr Groarke continueert:
“Een groot aantal van onze mensen hebben niet gewerkt voor het grootste deel van hun leven en veel ‘lage klasse’ banen zouden hebben gekregen.