St. Anna stierf een natuurlijke dood

Bij het katholieke meisjesinternaat St. Anna in het Limburgse dorpje Heel was in de jaren ’50 van de vorige eeuw geen sprake van een sterftepiek.

Nee, maar waar wel sprake van was is dat de kinderen ondervoed waren, slechte, verkeerde medicijnen kregen, onder een straf bewind leefden en liefdeloos werden verzorgd.
U wilt natuurlijk bewijzen:
Een brief rondgestuurd door secretariaat St Anna:

SECRETARIAAT HEEL. Op donderdag 27 augustus heeft U een artikel in de krant kunnen lezen over ongewenst seksuele problematiek en misbruikt binnen st anna binnen een van de groepenleider/ster in St. Anna. In dit artikel worden ook de maatregelen genoemd die St. Anna heeft getroffen om herhaling te voorkomen.

Als je wilt dat zich zaken niet herhalen dan geef je toe dat er misbruik plaatsvond. Openheid in zaken? Nee, slechts maatregelen ter voorkoming, heel verstandig.

(mail aan MCU) Op de radio hoorde ik over de meisjes van St Anna waarvan er velen on korte tijd stierven. Er werd daar letterlijk gezegd:

Van mistanden was er geen sprake: Wel was het zo dat de meer gezonde meisjes hard moesten werken. Als ze dat niet deden
moesten ze in het cachot of ze werden vastgebonden op het span of zo. Dat woord ben ik vergeten. Hoe durven ze dat geen
mistanden te noemen.
Ik heb zelf als negenjarige drie dagen opgesloten gezeten in een werkhok in de kelder met de deur op slot en zonder licht, eten en drinken.
Dat was in het weekend. Ze waren me vergeten. Toen ze me eruit haalden was ik duizelig. Omdat ik niet snel genoeg de keldertrap
opliep kreeg ik een klap tegen mijn hoofd en viel tegen keihard tegen de stenen keldermuur. Vanaf die dag heb ik vrijwel nooit zonder
hoofdpijn rondgelopen.  Ook werd ik wel vastgebonden op het spiraal van mijn bed en moest ik zo de hele nacht slapen.
Dat kwam allemaal bij mij boven. Ik heb nooit als slachtoffer geleefd. Doe het nu ook niet. Maar de fysieke en mentale pijn is mij soms
teveel en de vraag is of ik hiermee oud wil worden. Je bent dat immers niet verplicht! Het enige dat mij weerhoudt is dat het een egoistische
daad is naar mijn vrienden toe.

Dit soort statistische onderzoeken als vanouds niet het totaal aan misstanden en welk medicijngebruik er voorhanden en voorgeschreven werd, en door wie (vaak ondeskundig personeel). Barbituraten zoals Luminal waren in alle internaten te verkrijgen. Kinderen werden verdoofd en seksueel misbruikt. Wij worden met de dag kwader hoe lamlendig en slaafs de media deze berichten op hun zenders knallen zonder met een eigen reportage, inside story’s te komen. Het kleppert en roept iedereen maar na om de waan van de dag te volgen, doch St Anna stierf zelf ook geen natuurlijke dood (dwz geboortedag onbekend, net zoals haar sterfdag) , en kreeg een dochter Maria die op 12 jarige leeftijd werd uitgehuwelijkt aan st Joseph. Joepie!