Mensen rechten in de kerk

Mars tegen de doofpot, Bleijerheide. foto Ermindo Armiro

Beste,

Onze voorzitster Linda Opdebeeck kreeg de geschreven antwoorden op de vragen die wij als WMK (werkgroep Mensenrechten in de kerk) aan de Belgische bisschoppenconferentie stelden op onze Herkennigsdag van 8 april 2017 in Koekelberg.

Tijdens de verschillende gespreksgroepen die in de namiddag doorgingen werden deze vragen door ons verzameld en gebundeld en daarna overhandigd aan de bisschoppen en oversten. Het resultaat (hun antwoorden) leest u in de bijlagen.

Als antwoord op de eerste vraag stuurde de Bisschoppenconferentie een bijlage van de nuntius mee.

Deze bladzijden (in het Frans & het Engels) zitten hier niet bij.

Het is een eerdere tekst van de paus waarin hij uitlegt waarom het eerder aangekondigde Tribunaal tegen priesters-misbruikers niet doorgaat. (begeleidende tekst van de nuntius in het Frans en de tekst van de paus in het Engels).

Wie de tekst hiervan wil lezen, bezorg ik die graag op uw aanvraag.

De teksten zullen binnen kort ook te vinden zijn op onze website

www.mensenrechtenindekerk.be

Groet,

Rik

(MCU Bert Smeets) Het is duidelijk dat ook deze paus mensen niet terugschrijft zoals onze lotgenoten uit België; Mensen rechten in de Kerk ervaren. Sterker nog waarom heeft paus Franciscus het tribunaal opgericht om bisschoppen en clerici te berechten die in het eigen bisdom stilzwijgend misbruik laten begaan. Waarom is dat tribunaal nu terug afgevoerd?