Motie van Nispen

Naar aanleiding van de motie Van Nispen (Kamerstukken II 2017/18, 34843, nr. 32) en in opdracht van het ministerie van VWS en het ministerie van J&V voert de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen onderzoek uit naar de huidige stand van zaken omtrent vier commissierapporten betreffende (seksueel) geweld tegen kinderen. Dit betreft de rapporten van de commissies Deetman, Samson, De Vries, en De Winter. Er wordt onderzocht in hoeverre de aanbevelingen uit deze rapporten door de verschillende partijen zijn opgevolgd. Deze vraag kan deels worden beantwoord door middel van literatuuronderzoek op basis van openbare bronnen en deels door middel van interviews met de betrokken partijen.

Over de stand van zaken met betrekking tot de aanbevelingen door de Commissie Deetman (rapport 1) is dankzij goede verslaglegging en verschillende onderzoeksrapportages naar aanleiding van het rapport veel bekend, vooral over welke initatieven zijn ontplooid en welke organisaties wanneer en met welk doel zijn opgericht. Er is echter minder (openbaar) bekend over hoe de samenwerking tussen de verschillende partijen verliep en hoe slachtoffers de verschillende initiatieven van de R. K Kerk hebben ervaren. Ik hoop dat u me daar meer over kunt vertellen. Ik zag vorige week ook uw reactie op de aankondiging door de paus betreffende nieuwe wetgeving waardoor – in ieder geval op papier – seksueel misbruik beter aangepakt kan worden.

Dan slaat u de spijker op de kop….op papier want de kerk kan, mag en wil het probleem niet aanpakken, noch oplossen.

 

 

Vriendelijke groet,

Dr. Sophie van der Zee