Open brief aan bisschop Wiertz

en de morele medeplichtigheid….duurt voort

geachte bisschop Wiertz

Gisteren maakten we op ons blog melding van de teksten die ondergetekende heeft uitgesproken op die bewuste viering van het 450 jarig bestaan van het bisdom Roermond, 22 mei 2010. Voor het eerst stonden slachtoffers voor uw kerk te demonstreren om u duidelijk te maken dat het ons menens is. De bevindingen, de argumenten die wij toen aandroegen verschillen nauwelijks van de eindconclusies van het Deetman rapport, nu. In die zin dat ze duidelijk maken dat ‘u’, de kerk heeft geweten van het seksuele misbruik, en het vele geweld. U kunt zich niet langer achter de bijbel met zijn molenstenen verschuilen, noch achter de seksuele ontboezemingen, u duidelijk geworden tijdens de Clinton / Lewinski affaire, en u sindsdien weigert stappen te ondernemen om vertrouwen te herwinnen. Het wordt u door sommige media makkelijk gemaakt maar veel indruk op mensen die de kerk de rug hebben toegekeerd niet meer, zij zijn het beu. Tenminste als u de kerken weer graag vol ziet, moet er iets gebeuren in die kerk waar mensen in kunnen geloven. Vernieuwing zoals de Paus gisteren aankondigde is voor veel mensen een simpele zaak: sta een wereldwijd (VN) onderzoek toe naar misbruik / geweld in uw instituut, laat vrouwen toe in het priester ambt, hef het celibaat op, en sta het homo huwelijk toe, punt, simpeler kan het niet. Maar wij zien het niet gebeuren, en als er niets gebeurt bloed de kerk dood onder haar eigen kruis.

Belangrijk daarbij is dat wanneer er klachten binnenkomen door een van de juridische adviseurs van meldpunt RKK, dat nota bene door uw kerk is ingesteld om mensen te horen en eventueel te compenseren, dan is het zaak deze in uw persmededeling correct weer te geven. De nonchalance waarmee uw woordvoerder de heer Hoen zich ontdoet van het aantal klachten, schieten ons echt in het verkeerde keelgat. 1 Klacht? Liegen mag men ook niet op het bisdom, dus zouden wij graag het aantal klachten genoemd zien in uw bekentenis naar de pers.

Er is niet één, maar drie klachten doorgegeven door de juridische adviseur van meldpunt RKK aan het bisdom.

Nu lijkt het of wij op iedere slak wat zout gooien maar deze klachten lagen er allang en was alom bekend.

Op 25 Mei 2011 hebben wij melding gedaan bij de Cie Deetman op de Lange Voorhout in Den Haag, wij hebben daar bewijstukken van, ondergetekende notulen van Deetman. Een klacht van seksueel misbruik, was de afspraak, geeft Deetman meteen door aan OM en het bisdom waar betreffende priester onder valt. Recentelijk werd ons meegedeeld dat pastoor Jan S. onder Haarlem viel, doch de snelle, daarop volgende ontwikkelingen, toen u deze pastoor op non-actief zette op februari 3, 2012, zegt genoeg over de waarheidsvinding en de vluchtroutes die gehanteerd worden om de schuldvraag, het mea culpa te ontlopen. Waarom deze leugens, dit gedraai, dit is toch fataal voor een kerk die een morele verantwoordelijkheid heeft!

Gisteren publiceerden wij de tekst die is uitgesproken voor de St Christoffel kathedraal, de heilige die het kindje Jezus over de rivier droeg. De kindjes die niet over de rivier werden gedragen omdat ze later, groot geworden, en in opstand kwamen tegen de kerkelijke geheimhoudingen, zijn nu in staat om weerstand te bieden.

Dat mag u negeren, u mag net als broeder Servatius van het Franciscaner Bleijerheide internaat het licht uit iemand zijn ogen slaan, dat broeders kinderen opsloten, isoleerden, dat is allemaal gelukkig verleden tijd, maar u kunt niet blijven doorgaan met liegen, draaien en ontkennen dat u NIET WIST dat deze pastoor beschuldigt werd.

Nu lijkt het uit een ander perspectief of moreel oogpunt nogal cru tegen uw eigen priesters die u denkt te beschermen, echter pastoor Jan S. had tegen zichzelf in bescherming genomen dienen te worden. Door U, bisschop Wiertz.

Wij willen geen martelaren. Wij willen zelf pastoor Jan S. begroeten, met hem in gesprek, net zoals ik dat met u deed, en u met mij. De mensen die deze oud-broeder hebben aangeklaagd bij uw eigen meldpunt kunnen de commissie leden hun borst nat maken want als u de wet negeert en emoties uitvlakt, zowel bij ons als pastoor Jan S. is het zaak dat sommige spelletjes echt ophouden…anders duurt de immorele medeplichtigheid voort. .

Bert Smeets

Voorzitter / woordvoerder mea Culpa (united)