Open brief aan bisschop Wiertz

en de morele medeplichtigheid….duurt voort

geachte bisschop Wiertz

Gisteren maakten we op ons blog melding van de teksten die ondergetekende heeft uitgesproken op die bewuste viering van het 450 jarig bestaan van het bisdom Roermond, 22 mei 2010. Voor het eerst stonden slachtoffers voor uw kerk te demonstreren om u duidelijk te maken dat het ons menens is. De bevindingen, de argumenten die wij toen aandroegen verschillen nauwelijks van de eindconclusies van het Deetman rapport, nu. In die zin dat ze duidelijk maken dat ‘u’, de kerk heeft geweten van het seksuele misbruik, en het vele geweld. U kunt zich niet langer achter de bijbel met zijn molenstenen verschuilen, noch achter de seksuele ontboezemingen, u duidelijk geworden tijdens de Clinton / Lewinski affaire, en u sindsdien weigert stappen te ondernemen om vertrouwen te herwinnen. Het wordt u door sommige media makkelijk gemaakt maar veel indruk op mensen die de kerk de rug hebben toegekeerd niet meer, zij zijn het beu. Tenminste als u de kerken weer graag vol ziet, moet er iets gebeuren in die kerk waar mensen in kunnen geloven. Vernieuwing zoals de Paus gisteren aankondigde is voor veel mensen een simpele zaak: sta een wereldwijd (VN) onderzoek toe naar misbruik / geweld in uw instituut, laat vrouwen toe in het priester ambt, hef het celibaat op, en sta het homo huwelijk toe, punt, simpeler kan het niet. Maar wij zien het niet gebeuren, en als er niets gebeurt bloed de kerk dood onder haar eigen kruis.

Belangrijk daarbij is dat wanneer er klachten binnenkomen door een van de juridische adviseurs van meldpunt RKK, dat nota bene door uw kerk is ingesteld om mensen te horen en eventueel te compenseren, dan is het zaak deze in uw persmededeling correct weer te geven. De nonchalance waarmee uw woordvoerder de heer Hoen zich ontdoet van het aantal klachten, schieten ons echt in het verkeerde keelgat. 1 Klacht? Liegen mag men ook niet op het bisdom, dus zouden wij graag het aantal klachten genoemd zien in uw bekentenis naar de pers.

Er is niet één, maar drie klachten doorgegeven door de juridische adviseur van meldpunt RKK aan het bisdom.

Nu lijkt het of wij op iedere slak wat zout gooien maar deze klachten lagen er allang en was alom bekend.

Op 25 Mei 2011 hebben wij melding gedaan bij de Cie Deetman op de Lange Voorhout in Den Haag, wij hebben daar bewijstukken van, ondergetekende notulen van Deetman. Een klacht van seksueel misbruik, was de afspraak, geeft Deetman meteen door aan OM en het bisdom waar betreffende priester onder valt. Recentelijk werd ons meegedeeld dat pastoor Jan S. onder Haarlem viel, doch de snelle, daarop volgende ontwikkelingen, toen u deze pastoor op non-actief zette op februari 3, 2012, zegt genoeg over de waarheidsvinding en de vluchtroutes die gehanteerd worden om de schuldvraag, het mea culpa te ontlopen. Waarom deze leugens, dit gedraai, dit is toch fataal voor een kerk die een morele verantwoordelijkheid heeft!

Gisteren publiceerden wij de tekst die is uitgesproken voor de St Christoffel kathedraal, de heilige die het kindje Jezus over de rivier droeg. De kindjes die niet over de rivier werden gedragen omdat ze later, groot geworden, en in opstand kwamen tegen de kerkelijke geheimhoudingen, zijn nu in staat om weerstand te bieden.

Dat mag u negeren, u mag net als broeder Servatius van het Franciscaner Bleijerheide internaat het licht uit iemand zijn ogen slaan, dat broeders kinderen opsloten, isoleerden, dat is allemaal gelukkig verleden tijd, maar u kunt niet blijven doorgaan met liegen, draaien en ontkennen dat u NIET WIST dat deze pastoor beschuldigt werd.

Nu lijkt het uit een ander perspectief of moreel oogpunt nogal cru tegen uw eigen priesters die u denkt te beschermen, echter pastoor Jan S. had tegen zichzelf in bescherming genomen dienen te worden. Door U, bisschop Wiertz.

Wij willen geen martelaren. Wij willen zelf pastoor Jan S. begroeten, met hem in gesprek, net zoals ik dat met u deed, en u met mij. De mensen die deze oud-broeder hebben aangeklaagd bij uw eigen meldpunt kunnen de commissie leden hun borst nat maken want als u de wet negeert en emoties uitvlakt, zowel bij ons als pastoor Jan S. is het zaak dat sommige spelletjes echt ophouden…anders duurt de immorele medeplichtigheid voort. .

Bert Smeets

Voorzitter / woordvoerder mea Culpa (united)

 

6 gedachten over “Open brief aan bisschop Wiertz”

 1. Eindelijk is het woord waar alles om draait dan gevallen in het Vaticaan: omertà

  Dat zegt Charles Scicluna, de hoogste aanklager in het Vaticaan.

  quote- Volgens Scicluna heerst er in de kerk een omertà, het woord dat de zwijgplicht voor maffialeden aanduidt, over het misbruik. ‘Als je hoge morele maatstaven aanlegt, moet je je er ook zelf aan houden. Dat is beslist de verantwoordelijkheid van de paus en het Vaticaan’, zei hij. -quote

  Bron:
  http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3165421/2012/02/08/Aanklager-Vaticaan-harde-aanpak-bisschoppen.dhtml

 2. @Crispina
  Haarlem was het vorige bisdom waar Schafraad onder viel, hij is echter met ruzie daar vertrokken en in onmin met bisschop Punt. Staat gewoon op internet.
  Toen we Wiertz op zijn verantwoordelijkheid wilden wijzen in deze, vooral v.w.b. nalatigheid in aanpak, meldde een jurist van het bisdom niet verantwoordelijk te zijn, maar bisdom Haarlem…
  Op internet staat ook gewoon dat Schafraad al van febr. 2006 in bisdom Roermond is geïnstalleerd…
  Fail.

 3. Als oud beroepsmilitair kan ik de uitleg van Jo 102 volledig begrijpen en onderschrijven. De Crimen Sollicitationis geeft daar duidelijk blijk van.
  Wat de immorele medeplichtigheid betreft, zoals Bert dat stelt, moet ik eveneens vaststellen, it giet oan en oan en oan… triest.
  Triest niet alleen voor slachtoffers/aanklagers, maar vooral voor de kerkelijke leiders zelf, die zich zo transformeren tot lijders op den duur.
  Gelovigen keren hen nu almassaal de rug toe.
  En terecht.

 4. De RK kerk is zeer slecht beraden met het heen en weer schuiven van verantwoordelijkheden.
  De bevelstructuur is identiek aan het miltair georganizeerd en opgebouwd. Infanterie, cavalerie, inlichtingendienst en propagandadienst om maar enkele te noemen. “inbedded” journalisten en commissies (Deetman, Lindenbergh etc.) en vooraanstaande politici/machthebbers maken deel uit van de religieuse RK strategie.
  Iedere melding van “buiten af” wordt op staande voet aan de inlichtingendienst verder gegeven en er mag pas op gereageerd worden, wanneer op allerhoogste niveau hiertoe het bevel vrij gegeven wordt. Tussentijds worden de klagers van het beroemde kastje naar de muur gestuurd of zelfs doodgezwegen, om tijd te winnen of nog erger. Het is aan te raden ieder schriftstuk ter benatwording met een datum te voorzien en in kopie aan het Vaticaan te sturen. Dit verkort tevens de de interne weg.
  Blijft natuurlijk af te wachten, of de pauselijke onfeilbaarheid niet toch op het laatst De klacht in de goddelijke verantwoordelijkheid zal leggen. Dan is het wachten op betere tijden geblasen, want wie weet of God zich niet reeds al sinds lang uit de greep van de RK kerk wil bevrijden?

 5. [..] Recentelijk werd ons meegedeeld dat pastoor Jan S. onder Haarlem viel[..]

  Ta, da’s natuurlijk voor degene(n) die onder Jan Schafraad viel(en) buitengewoon belangrijk ….

  Wees eens duidelijker en gewoon open aub, Bert.
  Want hier snap ik niks van.

Reacties zijn gesloten.