Van doofpot naar stoofpot

Autoriteiten binnen het bisdom Roermond en de Arbeidsinspectie waren in de jaren ’50 op de hoogte van het abnormaal hoge aantal sterftegevallen in het Limburgse internaat Sint Joseph voor verstandelijk gehandicapte jongens.

Eindelijk zijn de yesterday papers het nieuws van de dag. In Limburg zijn er altijd autoriteiten en geestelijken op de hoogte geweest van onoorbare calamiteiten die door deze zelfde geestelijken en autoriteiten vernacheld werden. Is er sinds de vijftiger jaren iets verandert in onze ‘sjoene’ provincie. Zeker, in Daelzicht geeft men gehoor aan het openbaar Ministerie (OM) om inzage te geven in de archieven uit de jaren ’50. Het OM deed het verzoek in het kader van een onderzoek naar de dood van 34 jongens die destijds in de zwakzinnigeninstelling Sint Josph in Heel waren opgenomen. Die instelling maakt tegenwoordig deel uit van Daelzicht.

Het bisdom juicht, transparantie is het nieuwe toverwoord en laat het OM het eerst uitzoeken dan geven we wel commentaar; de tegencultuur van de doofpot is geboren, geen doofpot meer maar een stoofpot, het duurt iets langer voor het gaar is, uitgekookt en weggedampt. Flink hoor, deze houding van het bisdom misschien kan Wiertz naar buiten komen en een dansje komen maken er zullen meer onthullingen volgen!

 

Geeft men ook inzage in de ‘afstandsbaby’s’, de 18 broeders van Bleijerheide die ruim 60 jongens misbruikten. Ook liggen er 8 kindergraven tussen de broeders Franciscanen, doodsoorzaak onbekend.

Natuurlijk polio, ziektes, heimwee noem het maar op, maar feiten? Wij weten dat er flink geslagen werd, soms randje doodslag, het lag aan de stevigheid van je hersens of je ergens tegen kon. Natuurlijk was je wel eens ziek, doodziek. Ik lag een week met hoge koorts bij broeder Monulphus door werkelijk iedereen genoemd in verband met seksueel misbruik op dit jongenspensionaat te Bleijerheide. Een donkere week van ijlen, zweten, wakker worden in ellendige eenzaamheid. Niemand stond aan je bedje, behalve 1 x Monulphus en Servatius en die keken een beetje vreemd toen ik wakker werd. Ik voelde dat er iets niet klopte maar drong deze gedachte weg door te vertrouwen dat de broeders niets onoorbaars deden. Zo werden we opgevoed, ingeprent de priesters doen niets fout, zij zijn immers direkt afkomstig van God.

Bij sommige instellingen in internaten stonden heel wat medicijn-kastjes. Bij een nog niet nader te noemen instelling werd het middel Luminal voorgeschreven. Dit middel werd aan verstandelijk gehandicapten gegeven die blijkbaar gekalmeerd moesten worden. Dit middel veroorzaakt een hevige depressie van het centrale zenuwstelsel en bij overdosering is het zeer gevaarlijk. Het kan van een kalmerend effect omslaan in een diepe omkeerbare coma en de dood. Gebruikers van Luminal lopen of ze dronken zijn maar in feite zijn ze de coordinatie over hun lichaam kwijt (het centrale zenuwstelsel aangetast). Dit kan een indicatie zijn van de doodsoorzaak van vele sterfgevallen onder kinderen in internaten. Kom op, de Kerkstaat is nooit onderzocht, de hemel geeft geen antwoord, de kerk zal ondanks de vele dansjes blijven zwijgen…maar wij niet.

Psychiatrie uit Heel

In ons zwartboek de ‘Kerkstaat’ wordt al melding gedaan van het internaat St. Joseph te Heel dat NU in het nieuws is. U kunt dit downloaden, gaat u naar Navigation; mea Culpa United site en klik op dossiers!

Wij hebben dit zwartboek bij Eenvandaag en Pauw en Witteman ter sprake gebracht om transparant, de meer dan duizend meldingen die wij het afgelopen jaar hebben ontvangen, met toestemming van betrokkenen te bundelen en hun verhaal te doen. De Kerkstaat is nog nooit goed onderzocht door het OM, dus laat men zich vooral niet beperken tot dit ene internaat in Heel. Niets blijkt meer Heel in Gods akkers!

Ontkiemingen bij zonsopgang

Accidit in puncto, quod non speratur in anno…
In één ogenblik gebeurt, wat in geen jaar verwacht werd.
Lijfspreuk van de Rooms-Duitse keizer Ferdinand I (1503-1564).

Is religie een systeem van bovenaardse en zinnelijke wetten om de maatschappelijke orde in goede banen te leiden? Volgens theologen die ervoor gestudeerd hebben, beamen dit zonneklaar. Echter geen enkele religie kan veranderingen tot stand brengen die niet eerst door mensen worden ervaren. Doch geen regime kan onverwachte maatschappelijke omwentelingen peilen als hij / zij daar niet zelf deel van uitmaakt. Politiek en religie houden elkaar als twee jaloerse minaars in de gaten. De een kan geen hiernamaals beloven en de ander geen hervormingen doorvoeren. De een vertegenwoordigd het hogere en de andere probeert alle lage instincten te reguleren. Maar of de een ook daadwerkelijk bij het hogere betrokken is en evenzeer aardse zaken najaagd, kan men aan het gezicht van noch een politicus, noch van een geestelijke aflezen. De slachtoffergroepen kunnen geen antwoord verwachten van de dader(s) of daderorganisatie. Daarvoor moet de bewijslast bij de aanklagers liggen. Zij kunnen geen heil verwachten van de onthullingen zoals die zich nu ruim een jaar in tal van media openbaren en daarbij kunnen teveel misbruik schandalen mensen lam slaan, ‘shame and scandal in the catholic family’, de gewoonste zaak van de wereld.

Wat de mensen van organisaties als mea Culpa verwachten is dat zij het lot wel zullen keren. Hoe keihard we ook gewerkt hebben, het heeft nog geen ziel gered. Anderen beloven hulp op maat, en al dat soort onzin, en niemand die je kan garanderen dat je ook geneest, beter wordt, hoewel het streven alleen, je beter maakt. Als er kritiek geuit wordt dan hoeft dat voor niemand verkeerd te zijn. Het punt is dat sommige gevoeliger voor kritiek zijn wanneer mensen, in slachtoffer termen, te lang hun mond hebben gehouden en daardoor de schuld zwaarder voelen die zij al die jaren met zich mee hebben gedragen. Geen probleem, maar zie de schuld die de ander met zich mee moet torsen omdat hem / haar bevolen is te zwijgen!

Aan de kantlijn staan ‘ja en amen gaan knikken, is niets voor MCU die het woord vlees laat worden. Eenheid is geen garantie voor succes; DDR burgers kregen een muur om zich solidair te voelen, maar in hun hart konden ze dat niet zijn wanneer aan die andere kant van de muur familie en vrienden op een trapje stonden, een blik probeerden op te vangen van hun geliefden. Symphatie is niet te koop, solidariteit niet op recept verkrijgbaar. Je kunt zwijgen vanwege de eenheid die slachtoffer groepen blijken na te streven. Er zijn ook hier veel verschillen in, tussen mensen die een schadeclaim eisen en anderen die alleen erkenning willen, en nu simplificeer ik, maar de bottom line blijft, je sluit niemand uit. Wanneer je dit wel doet ben je in feite niet solidair met hetgeen je voorstaat….maar tot het onmogelijke is niemand verplicht.

 

Klokkenluiden bij de Klokk

De Klokk is een gesloten, onbetrouwbare organisatie. Kritiek wordt terzijde geschoven. Overleg vindt niet plaats. Mea Culpa wil geen ceremoniële functie ten faveur van de lieve vrede of zich scharen achter een mentaliteit waar uniformiteit de boventoon voert. Kritiek is gezond voor een organisatie, verrijkend en verruimend. Als men de media benadert en spreekt namens de aangesloten organisaties, moeten die wel deelnemen aan overleg, anders is het een gotspe, een bühne-media show off door enkele zelf uitverkorenen Klokkers. Dan het volgende punt.

Als daarbij het argument gebruikt wordt dat men bang is, dat als wij deelnemen aan overleg, er de volgende dag iets terug te vinden is op ons Mea Culpa media blog, heeft men dus een groot wantrouwen. Maar zoals de waard is, zo vertrouwt die zijn gasten, en met wantrouwen kan men nooit een goede organisatie neerzetten.

Dus beraden wij ons op samenwerking…want daar wil men niet echt aan bij de Klokk.

 

In Ballarat’s St Alipius school werd Brother Robert Best veroordeeld tot 14 jaar en negen maanden. Bij de Christian brothers zaten veel leerlingen die zelfmoord hebben gepleegd. Er wordt een nieuw onderzoek gedaan naar nieuwe beschuldigingen die over deze Christian brothers de ronde doen. Een pedofiel nest, zo wordt beweerd waar steeds meer namen opduiken van ander Christian brothers. Niet Anthony Foster, wiens familie bijna vernietigd is door de Katholieke Kerk, gelooft dat er een diepgaand onderzoek zal komen naar de dood van een van zijn dochters. Hij en zijn vrouw Chrissie had drie dochters, van wie er twee werden verkracht door de biseksuele pedofiel Vader Kevin O’Donnell. Een pleegde zelfmoord, een ander heeft een zware hersenbeschadiging opgelopen. Het lijkt op het pedofiele nest Bleijerheide waar 18 broeders Franciscanen geweld gebruikten als seksueel kinderen misbruikten. Het uittesten van kwetsbare kinderen was een onderdeel van de ‘opvoeding’, daarvoor diende de wil gebroken te worden. De Christian brothers hebben een miljoen dollar uitgegeven aan de verdediging van brother Robert Best, tevergeefs.

Dan mijn droom vannacht; ik droomde dat ik in een onbekend blad las dat de brothers Franciscans te Ohio hun bezit hadden verkocht. Ohio is een van de congregaties waarbij de nalatenschap ligt van het internaat te Bleijerheide, van oorsprong een Duitse congregatie. De arme broeders schuiven ons al maanden van het kastje naar de muur en weten niets wanneer je gaat onderzoeken wie nu verantwoordelijk is, en waar de nalatenschap ligt. Nu weten wij inmiddels wel beter, en de laffe ontkenning en verdoezelen van historische achtergronden en archieven is altijd al beleid geweest, daar de arme broeders hun bezit veilig moesten stellen sinds 1866 tijdens Bismarck’s culturkampf. Maar ook wij willen gerechtigheid, waarheid en schadeloosstelling.

NU! Voordat krachten in onze maatschappij bezig zijn de klok terug te draaien. Van Catholica die het principe ‘one man one vote’ niet erkennen tot de scholen die moeten experimenteren met gescheiden lessen voor jongens en meisjes. Die oproep doet voorzitter Wim Kuiper van de Bestuursraad maandag in dagblad Trouw. Zijn er nog mensen die met nieuwe, frisse ideeën komen? Een mensen school in een mensen maatschappij zonder grenzen, zonder scheiding, uitsluiting, segregatie en discriminatie? Deze wereld kunt u ondersteunen!

De mediators

Eerst even dit…

Zo’n 600 slachtoffers van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk willen niet samenwerken met Wim Wolters en het nieuwe, niet-kerkelijk meldpunt voor seksueel misbruik dat hij leidt.De Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik (KLOKK) zei donderdag Wolters te verwijten dat hij nauwelijks ruimte geeft aan de rol van lotgenotengroepen. In KLOKK zijn 12 slachtoffergroepen verenigd; volgens een woordvoerder zijn dat ongeveer 600 slachtoffers.

Mea Culpa zit ook in het koepel ‘overleg’ maar is in deze niet gehoord. Is de top-down hiërarchie ook al hier doorgedrongen? Koepel op?

 

De kerk heeft intussen de euvele moed verzamelt om zich weer eens met het seksualiteits vraagstuk te bemoeien. Geinspireerd door paus Johannes Paules nr 2″ catechese over de menselijke liefde.”

Seksualiteit, lichaam en geest

Bisschop Jean Laffitte waarschuwt tegen al te gespannen gerichtheid op het seksuele aspect. Men loopt het risico dat de diepte en de “mysterie” betrokken zijn in de menselijke en goddelijke liefde.

“Het probleem is, als je alleen richt op seksualiteit kun je je niet méér ontwikkelen dan dat, en zie je niet dat deze schoonheid een geschenk is, gegeven door de Schepper.

Bisschop Laffitte zei dat hoewel het normaal is om te worden aangetrokken door ‘de schoonheid van seksualiteit en de schoonheid van het menselijk lichaam,’ dat hij het niet eens is met de nadruk op “de seksuele fenomeen” zonder de hele perspectief van ‘het mysterie van de schepping, en het mysterie van Gods roeping op de menselijke liefde ‘, zoals onderwezen door paus Johannes Paulus II. Bisschop Laffitte herinnerde eraan dat toen God Adam en Eva uit het niets schiep, kon hij dezelfde methode hebben gebruikt om elke andere persoon in de menselijke geschiedenis te creëren. Maar in plaats van God stelde hij man en vrouw in staat door hun seksualiteit deel te nemen in het creëren van het menselijk leven zelf.

“The Creator wanted the human being to be His own mediator in the action of creation – that’s extraordinary,” he noted. “From that moment, in His providential intention, the man and woman He created would be the mediators through which He would continue to give life.”

Vertaald… “De Schepper heeft de mens Zijn eigen mediator te laten worden in de actie van de schepping – dat uitzonderlijk is,” merkte hij op. “Vanaf dat moment, in Zijn voorzienig en intentie, schiep Hij de mediatoren, waardoor hij leven kon doorgeven.” Hoewel de bisschop Laffitte de intentie prees achter de popularisering van Johannes Paulus II de leer over de menselijke seksualiteit, onderstreepte hij het “risico” van overdracht van een vernauwde visie. Hij benadrukte dat in de hedendaagse wereld, de menselijke liefde en seksualiteit zijn “misvormd” en kerk leringen over het onderwerp moeten worden verspreid als een middel van evangelisatie, toegankelijk voor alle mensen.

 

Toegankelijk voor alle mensen, maar zonder veel woorden zegt de bisschop…let wel gericht op de schepping, anders voldoet hij niet aan een ‘opperste, volledige seksualiteit’! Discrimineert de bisschop hier? Ja, en heeft niet door hoe zijn visie vernauwend werkt en hoe frustrerend zijn uitlatingen zijn. De bisschop heeft alleen niet in de gaten dat mensen zich niet meer laten frustreren en hun seksualiteit beleven op de manier zoals zij hem beleven. Ook als zij niet gericht is op de voortplanting. De kerk moet zelf seksueel worden onderzocht, zo niet gescreend door een speciale commissie, met Goedele als voorzitster natuurlijk.

 

De mediators zullen tussen lichaam en geest de nodige goddelijke correcties moeten toepassen om de duivel niet de kans te geven, zijn kunstje te doen. Althans Johannes Paulus nr 2 heeft ooit verklaard in een toespraak tot Amerikaanse kardinalen dat er in de RK-kerk geen plaats is voor misbruik. Bij een andere gelegenheid werd seksueel misbruik door de kerkvader “het werk van de duivel” genoemd. Nochtans worden priesters pas als zij zich meer dan éénmaal aan misbruik schuldig hebben gemaakt uit hun ambt gezet en aangegeven bij justitie. Deze maatregel geldt dus niet voor priesters die zich slechts éénmaal schuldig hebben gemaakt aan misbruik; er blijven dus vele pedofielen binnen de RK-kerk werkzaam als priester, ondanks voornoemde uitspraken van de paus.

Een keer mag, ook van God en de duivel zwijgt. Toch typeert deze ‘duivelse’ kijk op seksualiteit de infantiliteit van deze kerk. Bovendien moet iemand de schuld krijgen: de duivel. Of hij echt bestaat en zich tegen deze beschuldigingen kan verweren, nee de duivel kan zich niet weren, heeft geen rechten. Dit imaginaire vijandbeeld blijft de kerk propageren maar heeft niet in de gaten dat de maatschappij zich verder ontwikkeld heeft en de kerk zelf volledig stilstaat. En wat Benedictus / Ratzinger betreft, die moeten ze maar arresteren wanneer hij naar Duistland komt

Joseph Ratzinger was aartsbisschop van Munchen-Freising. In het Beierse stadje Bad Tolz stond pastoor Hullerman lange tijd bekend als pedo-seksueel waar met medeweten van toenmalige aartsbisschop Ratzinger pastoor Hullerman sinds 1976 in verschillende gemeentes werkte en steeds opnieuw jongens kon misbruiken. De carriere van Hullerman begint in Essen waar hij sinds 1979 in opspraak raakt. De kerk plaats hem over naar Munchen waar Hullerman van Ratzinger in therapie moet Psychiater Werner Huth ontdekt al snel dat Hullerman niet te behandelen is en waarschuwt meerdere malen het aartsbisdom. Hij, Hullerman was bang voor het verliezen van het priesterschap, een zeer twijfelachtige motivatie aldus psychiater Huth. Hullerman zag zichzelf niet als dader maar als weldoener zoals je vaak ziet bij pedofielen, volgens psychiater Huth. In een ordinariaatsvergadering is deze zaak besproken in het bijzijn van Ratzinger omdat het advies Hullerman niet meer te laten werken in het bijzijn van kinderen, niet opgevolgd werd. Psychiater Huth vermeld nog dat pater Hullerman hem ook voorloog over hoeveel alcohol hij nuttigde of hoeveel seksuele contacten hij had. Ratzinger negeert het advies en zet de pastoor Hullerman aan het werk in Grafing. Als Ratzinger al kardinaal in Rome is wordt Hullerman in 1986 veroordeelt en door het bisdom naar het stadje Garching gestuurd. Vandaaruit komt hij in 2008 naar Bad Tolz zonder dat iemand over het pedo-seksuele gedrag van Hullerman werd geinformeerd. In het stadje Garching werkte Hullerman twintig jaar lang met jongeren. Een van de slachtoffers heeft pas kort geleden aangifte gedaan. Een van de slachtoffers uit Essen werd door het ordinariaat aangepakt na een e-mail waarin het slachtoffer verzocht voor een regeling en excuses en beschuldigd van afpersing. Hullerman kan niet meer in Bad Tolz wonen en ging terug naar bisdom Essen, met pensioen. Het bisdom in Munchen geeft over deze kwestie geen commentaar.

 

Tweet tweet!

Voor mensen die het nog niet weten of gemist hebben maar we zijn zeer actief op Facebook en Twitter. Het gevolg is dat je terecht komt in een molen van tweets en twitter followers die de uiteenlopende producten aanbieden van sprookjesboeken tot champagnehuizen; Pro life campaigners tot easy life coaches, hoe je je bedrijf kan laten groeien tot aartsbisschop Eyck die God voor iedereen in de aanbieding heeft. In het team dat MCU nu vormt proberen we dit medium op te rekken tot een poging mensen te bereiken zonder daarvoor iets terug te verlangen, puur communiceren. Ed, is onze man die de moderne media bestiert, we voeden elkaar als wilde paarden die door een storm trekken. We hebben hetzelfde temperament om de strijd aan te gaan of de wind nu tegen ons inblaast of in de rug waait, we trekken voorwaarts. Dus volg ons ook via twitter en facebook. Het Vaticaan heeft zich ook al gemeld aan de jachtige Twitter poorten van MCU, we hebben Il papa laten weten dat we Petrus hebben weggestuurd, de man mag ook eens iets anders gaan doen, beroepsdeformatie is voor niemand goed. Ook Il Papa hoeft niet altijd dat malle puntmutsje te dragen, met al dat goud. De goudprijs blijft maar stijgen, de morele autoriteit is echter tot een dieptepunt gedaald. De Vaticaan koers heeft die zijn bodem al bereikt? We willen niet vervallen in Vaticanisme (is een morbide vorm van vaginisme; wanneer je ergens graag naar toe wilt en je komt er niet binnen) hoewel het rijk van Christus niet meer in Rome zetelt. We twitteren of via dit blog houden we contact, we proberen niemand te vergeten, we komen in beweging wanneer de tijd ervoor is aangebroken. Watch us, touch us, tweet us, dream us, see you!

 

 

“Het gesprek” op de camping.

 

Verleden week een paar dagen naar Duitsland geweest, na enige omzwervingen kwam ik uit in het werkelijk schitterende zwarte woud waar het zeker goed toeven is. De camping was vol maar omdat ik een klein trekkerstentje had mocht ik deze neerzetten op een open plek tussen de vaste caravans, geweldig wat een gastvrijheid kennen deze mensen. Zoals dat gaat op een camping kom je snel in contact met je omgeving, zo ook met een ouder Duits echtpaar in de caravan net achter mij. Na wat eerste gesprekjes nodigde de oudjes mij uit om wat bij hen te komen drinken, het was reuze gezellig en we hadden het over koetjes en kalfjes. Hoe het kwam weet ik niet maar ineens hadden we het over “de kerk”. Ik vertelde wat Anita in het verleden had meegemaakt en haar was overkomen, de reactie bij de vrouw was enorm, haar ogen gingen wijd open, ze sloeg haar hand voor de mond. Met een brok in haar keel en tranen in haar ogen deed ze haar eigen verhaal, zo maar rolde de ellende eruit ze had vroeger bij de nonnen op school gezeten enfin…Plots greep haar man in, hij had het verhaal van zijn vrouw aangehoord en begon aan zijn nuance, zijn waarheid.

“ Ik ben uit 1933” zei de man “ Vroeger was de vader de geestelijke de leraar(es) de baas, je haalde het niet in je hoofd om tegen te spreken”. De opvoeding die hij genoten had vond hij zo slecht nog niet “ kijk eens naar de huidige jeugd, ongedisciplineerd, ze spuiten met verf op muren en maken dingen kapot” , dat kwam in zijn tijd niet voor zei hij in stellige overtuiging.

Ik dacht aan de nacht van 9 op 10 november 1938, hij moest toen 5 jaar oud zijn geweest, de nazi’s hielden toen hun eerst pogrom tegen de in Duitsand wonende Joden, deze nacht wordt ook wel de kristallnacht genoemd omdat al het glas kapot werd geslagen er vielen 91 doden en een veelvoud aan gewonden. Er werden bovendien rare tekens op ramen en muren geklad.

Willem Bosch