Soap schuldig verzuim

Operatie Kelk kwam vandaag weer eens in het nieuws. Zie een verslag van die soap hieronder!

Misschien dat sommigen onder ons zich zorgen maken. Dit is voor niets nodig.

Of die stukken die “Operatie Kelk” bij de kardinaal Daneels en bij Adriaenssens in beslag namen nu wel of niet meer mee tellen is al lang van geen belang meer.
Want ondertussen zijn er zoveel stukken (documenten) verzameld in Brussel dat die operatie Kelk maar een peulschil was vergeleken met het materiaal dat nu ter beschikking is bij de onderzoeksrechter.
Nog dagelijks zijn er slachtoffers die hun gegevens opsturen of toevoegen aan het dossier van Schuldig Verzuim bij die diensten van Peter De Waele (Federale Politie) te Brussel.
Al dat materiaal doet veel meer ter zake en is van veel groter belang in het dossier, dan wat Operatie Kelk ooit was.
Dus, mocht je door het bos de bomen niet meer zien, wat operatie Kelk betreft… maak je geen zorgen. Alle dossiers gaan gewoon door.
In ieder geval alle mensen die persoonlijk (of via onze werkgroep) hun verklaringen naar Brussel hebben gestuurd blijft behouden….
Hieronder de persmededeling van vandaag…
Groeten,
Rik

Danneels-stukken moeten uit dossier Operatie Kelk

di 18/12/2012 – 16:52  De Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) heeft beslist dat alle stukken die in juni 2010 in beslag werden genomen bij de huiszoeking in het aartsbisschoppelijk paleis en in de kantoren en de woning van kardinaal Danneels, uit het dossier moeten worden verwijderd.

Eerder werd al beslist dat die huiszoekingen onwettig en dus nietig waren. De huiszoekingen, op 24 juni 2010, pasten in Operatie Kelk, het gerechtelijk onderzoek dat de Brusselse onderzoeksrechter Wim De Troy voerde naar seksueel misbruik van kinderen en een mogelijke doofpotoperatie daarrond binnen de katholieke kerk. De Troy gaf het onderzoek later uit handen.

Belga

Drie verschillend samengestelde KI’s beslisten achtereenvolgens dat de huiszoekingen onregelmatig waren, vervolgens dat ze perfect wettelijk waren en ten slotte dat ze toch onregelmatig waren. In dat laatste arrest, van 29 november 2011, oordeelde de KI ook dat de stukken die bij de huiszoekingen in beslag waren genomen, uit het onderzoeksdossier verwijderd moesten worden.

Het hof van cassatie verbrak die beslissing, omdat ze onvoldoende gemotiveerd was, maar de beslissing dat de huiszoekingen onregelmatig waren, bleef wel overeind. De KI heeft nu opnieuw beslist dat de stukken uit het onderzoeksdossier moeten gehaald worden. De beslissing is deze keer ook uitgebreid gemotiveerd. De stukken zullen nu neergelegd worden op de griffie van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg.

De beslissing van de KI heeft geen invloed op de onderzoeksdaden die op de in beslag genomen stukken gebaseerd werden. Die zijn en blijven wettelijk. Dat besliste de KI eerder al en die beslissing werd nooit verbroken. Het parket en de slachtoffers van seksueel misbruik kunnen nog in cassatieberoep gaan tegen de beslissing van vandaag en de procedureslag zo voortzetten.