Onbekende Bleijerheide klanken (een dikke zwarte pot) deel 1

ERNSTIGE VORM VAN ‘WITTE’ (BRUINE) BOORDEN CRIMINALITEIT

Op ons liefhebbend jongenspensionaat Bleijerheide speelden zich machtsspelletjes af die leiden tot grote belastingontduiking, malversaties, zelfverrijking met gevolg: de uiteindelijke uitbuiting van ouders die de rekeningen moesten betalen om hun kinderen op het Franciscus jongenspensionaat een voorname, katholieke opvoeding te geven.

Geld, veel geld verdween in de zakken van broeder Adelbertus (T h C ) die NOOIT NEE KON ZEGGEN tegen administrateur Mart S. Er wordt zelfs gesproken door de officier van justitie mr Hermesdorf van ‘het topje van de ijsberg’. Tussen 1962 en 1973 ging het om vele tienduizenden guldens en vormden zich machtssituaties, een cultuur van strijd door onduidelijke regels. Waar vreemd genoeg of blijkbaar niet naar gekeken werd tijdens onderzoek zijn deze onderliggende verhoudingen bij de broeders die een rol spelen bij de kennis die ze hadden over elkaar. Er is immers sprake van een machtsstrijd. Deze situatie, deze zwarte pot cultuur / oplichting duurt ruim 11 jaar en meer dan twee jaar nam het vooronderzoek van de recherche van Kerkrade en de fiscale opsporingsdienst in beslag. Zijn er bij justitie nog stukken van of is het net als het Rutten rapport onvindbaar zoals alle rijkdom van de arme broeders  geraffineerd in de zwarte pot verdween. Overste Adelbertus lult zich eruit door te zeggen dat hij Mart S de administrateur niet kan weigeren?? Het tweetal, de ex-provinciaal overste Adelbertus doet zijn naam eer aan, vertrouweling van generaal overste die ik onlangs nog gesproken heb en niets wist van misbruik, zweeg uiteraard over deze Adelbertus die kort gestraft is ondanks dat hij veroordeelt werd, zwijgen is letterlijk en figuurlijk goud voor de broeders Franciscanen. Adelbertus was als overste op de hoogte van narcose praktijken met leerlingen, is een van de klachten in het engelen dossier.

Even een sprong in de tijd, en daaronder het artikel over de zwarte pot.

Wat mij onlangs vooral trof was een e-mail van JL toegestuurd aan bisdom Roermond en het aartsbisdom op 7 februari dit jaar 2012!! Deze werd toegevoegd door pastoor Schafraad bij het van Koppen rapport, de professor die niet met de klagers heeft gesproken, vermeld dat JL beweerd dat mijn moeder nooit rekeningen heeft betaald. Daarop ben ik bij haar gaan informeren en wat blijkt, ze heeft alle rekeningen bewaard. Het eerste wat opvalt zijn de hoge, extra kosten die met veel willekeur zijn ingevuld. Reisjes, kapper, een extra appeltje, de kosten zijn navenant. Dan wordt het geld via de gemeente geïnd (volgens de administratie was zij vrijgesteld) echter mijn moeder betaalde direct geld aan het internaat waar zij het storte op een daarvoor bestemde rekening. Dubbele declaraties en hocus pocus in de ijzige zwarte pot zoals in het onderstaande artikel wordt beschreven. Broeder Werner uit Dusseldorf was er als de kippen bij om te verklaren geen geld uit te keren aan de slachtoffers seksueel / geweld misbruik internaat Bleijerheide, zij bestaan dan opeens niet meer, de armen! Pastoor Schafraad laat zijn parochianen een extra duitje in het zakje doen om zijn dure advocaat te betalen…money money……iemand moet toch de rekening betalen.