De weg naar vergoeding (laat de klokken maar weer luiden)

klok

Als voorzitter van MCU ben ik nooit geïnformeerd over de hoogte van de subsidie (84.162 €) een dergelijk bedrag is niet met mij gecommuniceerd. Waarom?

Het salaris van voorzitter / directeur Klabbers stuit mij tegen de borst en vernam ik recentelijk Zaterdag 30 April vanuit de krant. Het Argos interview maakte iets duidelijk en het Rebel onderzoek / survey naar subsidie regeling Klokk vermeld:

Gezien het bovenstaande constateren wij dat de continuïteit van de organisatie en de diensten die KLOKK biedt kwetsbaar zijn. De organisatie kent een grote afhankelijkheid van een zeer beperkt aantal sleutelfiguren en hiervoor zijn geen voorzieningen getroffen. KLOKK besteedt ruim 50% van haar middelen aan het in stand houden van de organisatie wat deels te verklaren is door de uitvoerende rol van de directeur/voorzitter. KLOKK lijkt, ondanks de opdracht, de samenwerking met andere organisaties niet op te zoeken.

moneyIk persoonlijk ben ziedend over de 50% van subsidie geld dat in de zakken rolt van een zeer beperkt aantal sleutelfiguren die de nodige voorzieningen voor zichzelf hebben getroffen. Het in stand houden van de organisatie wat deels te verklaren is, is mij inmiddels duidelijk waarom onze activiteiten doorgegeven moesten worden aan Klabbers (wanneer er dus samengewerkt moest worden). Onze activiteiten zijn deels privé en na soms meer dan zeven uur per dag te werken heb ik geen gesubsidieerde hulp (buiten de 125 € vrijwilligers vergoeding) om dit werk aan te kunnen, laat staan te laten gebruiken door Klokk om hun activiteiten voor de subsidie gever omhoog te krikken. De wanverhouding, de macht die Klabbers naar zich toe trekt, zijn salaris plus waar de subsidie gelden aan besteed zijn, zijn buiten proportioneel en kwetsbaar volgens de Rebelgroup hoewel de kwetsbaarheid van de slachtoffers seksueel geweld voorop behoort te staan.

Dan is het niet alleen Klabbers die zichzelf op deze troon zet, the king 2het zijn ook de makers van de procedures meldpunt erkenning en genoegdoening types die de hulp kregen van een willige Koepel organisatie: naar buiten toe vóór de slachtoffers en naar binnen meegaand in de besluitvorming zoals VWS, de kardinaal, Deetman het graag wil(den). Voor deze  bevoorrechte positie werd hij op ministeries, de onbekende dialogen op de Maliebaan soeverein ontvangen en op een megalomaan troontje gezet. Met een salaris van meer dan 6000 € per maand zou ik me ook the King voelen maar uiteindelijk ben ik meer geïnteresseerd hoe deze subsidie tot stand is gekomen.

De zelforganisatie KLokk (volgens Rebelgroup en wat is het verschil met de opmerking van de inmiddels overleden dr. Wim Wolters over de zelfhulpgroepjes) hebben zich meer mensen bij mij gemeld met stevige kritiek alsmede kregen andere slachtoffer groepen dezelfde vraag naar activiteiten dus niet alleen de Bleijerheide groep want het lijkt of alleen de Bleijerheide jongens lange tenen hebben….forget it….een behoorlijk aantal mensen zijn boos….en één van hen ben ik!

https://www.youtube.com/watch?v=83T4eAyT0CQ