Wettelijke pesterijen

We ontvingen een zeer interessante brief van Rik Devillé, Mensen Rechten in de Kerk, België

Communie Bleijerheide

Beste,

In onze werking Mensenrechten in de kerk zijn er nog heel wat mensen die niet naar Arbitrage of naar een Opvangpunt zijn gestapt, of ook via gerechtelijke weg nog geen procedure zijn gestart. Ook al gaat het om feiten van machtsmisbruik van tientallen jaren geleden. 

De Vlaamse overheid heeft nu een nieuw orgaan in het leven geroepen (geldt dus enkel voor  Vlaanderen) waarbij mensen die als kind, maar ook als volwassene of als oudere persoon zijn misbruikt (en hier geldt voortaan niet enkel seksueel misbruik, maar elke vorm van machtsmisbruik: bv. Slagen en verwondingen, pesterijen, verwaarlozing enz.. voor zogenaamde verjaarde feiten)… 

Hieronder meer gegevens over ‘Moderator’ (voorheen Suggnomè) de bemiddelingsorganisatie die voortaan optreedt i.o.v. de Vlaamse overheid.

Niet enkel – maar toch ook – heel wat mensen die geschonden werden als kind of als volwassene en wiens feiten zgn. verjaard zijn, kunnen hier dus nog terecht. De feiten moeten dus minstens meer dan tien jaar oud zijn. Anders stap je direct naar de politie.

Mocht dit voor jou van toepassing zijn, of ken je mensen uit uw omgeving of familie die hiervoor in aanmerking komen, dan kan het zinvol zijn dit bericht naar hen door te sturen.

Groet,

Rik Devillé

Vlaamse Erkennings- en Bemiddelingscommissie Historisch Misbruik

Slachtoffers van historisch misbruik kunnen met hun verhaal terecht bij de Vlaamse Erkennings- en Bemiddelingscommissie

Lange tijd bleven slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, ongeacht of de feiten zich in familieverband voordeden of ze gebeurden tijdens een verblijf in een instelling, schoolcontext, sportclub, culturele vereniging,… in de kou staan. Nochtans is het erg belangrijk dat slachtoffers de kans krijgen om gehoord te worden en erkenning krijgen voor hun slachtofferschap.

De Vlaamse Regering neemt dit ter harte en maakte, afgelopen zomer, werk van de doorstart van de in 2014 opgerichte Erkennings-en Bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik, die tot nu een tijdelijk karakter had. (Decreet van 13 juli 2018)

Daarom krijgt de Commissie Historisch Misbruik een permanent karakter en wordt ook haar werkingsbevoegdheid uitgebreid.  Ze richt zich tot betrokkenen bij misbruik, dat zich minstens tien jaar geleden voordeed, binnen onder andere de sectoren Welzijn, Sport, Onderwijs, Jeugd en Cultuur. Onder ‘misbruik’ worden alle vormen van fysiek, psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing verstaan. Rechtstreekse slachtoffers, maar ook nabestaanden van overleden slachtoffers, kunnen zich aanmelden.

De commissie bestaat uit minstens 7 leden die relevante expertise hebben op het vlak van misbruik. Ze biedt slachtoffers, (vermeende) daders en verantwoordelijken van instellingen of organisaties een luisterend oor, kan slachtoffers ondersteunen en informatie geven en zorgen voor begeleiding bij vragen naar hulpverlening of wanneer ze een beroep willen doen op justitie. Daarnaast krijgen slachtoffers ook de mogelijkheid om de (vermeende) dader(s) te ontmoeten of in contact te treden met de instelling of organisatie waar het misbruik heeft plaatsgevonden. Tot slot zal de commissie over al deze thema’s beleidsadvies geven aan de Vlaamse regering.

In opdracht van de Vlaamse Overheid zal Moderator Forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw de Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik mee verder uitbouwen. 

Vanaf 15 januari 2019 ondersteunt Moderator vzw het werk van de bestaande Commissie, die geleidelijk aan nieuwe dossiers opneemt.

Contact:

Commissie.erkenning.bemiddeling@moderator.be

In Nederland poldert men ondertussen verder aan het volgende probleem dat niet wordt aangepakt.