Schuldig verzuim

TWEEDE KAMER SPREEKT MET BETROKKENEN ZEDENONDERZOEKDit bericht is bestemd voor mensen die een dossier van Schuldig Verzuim (van een bisschop of overste van een congregatie) willen doorsturen naar Rome. Dit kan in de eigen taal.
Hieronder vind je een inleiding (keuze Italiaans of Engels) om uw getuigenis in te leiden, zodat de tekst echt terecht komt bij de Prefect van Congregatie van de Geloofsleer van het Vaticaan, mgr. Müller en bij de nieuw opgerichte rechtbank seksueel misbruik in Rome.
Hieronder eerst de Nederlandse versie van de Italiaanse en Engelse inleiding + slot.
 .
Dit kan van belang zijn gezien de paus een nieuwe rechtbank heeft opgericht om bisschoppen (en oversten) die schuldig verzuim pleegden te berechten.
Belangrijk is dat er vanuit elk land (dus ook van uit België en Nederland) getuigenissen binnenstromen, zodat Rome niet langer kan verklaren dat er weinig of geen klachten zouden zijn.
Dus, ook al geeft het je persoonlijk geen meerwaarde, zo help je mee in kaart brengen wat er wereldwijd decennialang werd ontkend.
 .
Om overzicht te houden hoeveel klachten er vanuit België en Nederland effectief naar Rome worden gestuurd kan je via mailadres (info@bertsmeets.nl) meedelen dat je een klacht hebt ingediend (een brief hebt geschreven).
Zo kunnen we opvolgen (nagaan) wanneer ze bv. verklaren ‘dat er geen klachten zijn binnengekomen’ wij dit meteen kunnen tegenspreken’. Zo kunnen wij in dat geval bevestigen dat er minstens X aantal klachten tegen bisschoppen (oversten) zijn ingediend in Rome vanuit Belgische en Nederlandse slachtoffers.
 .
Groeten,
De stuurgroep Mensenrechten in de Kerk,
Staf Van Pelt, Linda Opdebeeck, Marc Dewit, Norberth Bethune & Rik Devillé; namens MCU Bert Smeets, Corrie en Leo Bel, Willem Bosch
VATICAN-POPE-EUCHARIST-EPIPHANY
Aan de Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer/Préfect pour la Doctrine de la Foi
Mgr. Gerhard Ludwig Müller,
Palazzo della Congregazioni
Piazza del S. Ufficio 11,
I-00193 Roma

Reverend Monsignor,

Dear members of the Commission for the Protection of Minors,

I hereby send you my testimony on how and when I informed Bishop XX of the Diocese of X in Belgium / Netherlands (of Provincial Superior of the Order of XX) that I was abused as a child by one of his priests ( of religious brothers/nuns).

My testimony is written in Dutch, my mother tongue. I hope you can provide for the necessary translation, if necessary.

Getuigenis:

(hier volgt de tekst van je getuigenis in je moedertaal)

…. en tot slot deze tekst: (eindgroet):

Hoping you will be able to act upon the information that I send you. I would like to be informed about the steps you will be taking.

Sincerely,     

(Naam + (mail)adres)

of

  1. Italiaans:

 

Monsignore,

Gentilissimi membri della commissione per la tutela dei minori,

 Le spedisco la mia testimonianza su come e quando ho informato, nel passato, il Vescovo XX della Diocesi X in Belgio e Paesi Bassi (of il Superiore Provinciale dell’ordine religiosa XX) che sone stata vittima di abusi sessuali da parte di un suo prete (frate/suora).

La mia testimonianza è scritta in Néerlandese, mia madre lingua. Spero che Lei possa fare tradurre, se necessario.

 Getuigenis:

(hier volgt de tekst van je getuigenis in je moedertaal)

…. en tot slot deze tekst: (eindgroet):

Vorrei ricevere notificazione delle misure che Lei prende. Sono nella speranza che Lei, con questa mia informazione, possa agire dove necessario.

Cordiali saluti,

 (Naam + (mail)adres)