Vrije pers of hoe fijn het is om ook de andere kant te belichten

WELKE DUISTERNE MACHTEN/KRACHTEN BEWERKEN DE MEDIA IN HET ZUIDEN!!! Ook naar het anp wordt gelekt, en die plaatsen eenzijdig berichten over katholiek, religieus Nederland, zelfs meldpunt klachten! Persvrijheid???? Voor hun ja maar niet voor ons!

LEES HIERONDER DE DIVERSEN E-MAILBERICHTEN EN TREK ZELF UW CONCLUSIES.

Naar aanleiding van de reportage die Televisie Limburg 1 begin december uitzond, betreffende de ongegrond verklaring van de klacht betreffende seksueel misbruik tegen broeder Eymard/Diono (nu paastoor Schafraad) door het  Meldpunt Seksueel Misbruik RKK,  hebben de klager en zijn echtgenote contact opgenomen met de redactie van deze televisieomroep. Hier onder  treft u de diverse mails aan. Zo kunt u zien hoe het contact tot stand is gekomen  en de verdere verloop c.q. afloop hiervan.

Op datum: 2 december 2012
Uw naam: C.
Uw e-mailadres :……
Onderwerp: schafraad
Afdeling: Redactie nieuws
Uw vraag of opmerking:
Geachte mevrouw, heer,

Zojuist het filmpje bekeken over de heer Schafraad. Ik, als vrouw van een van de klagers, vind het jammer dat u het hele gebeuren eenzijdig belicht en op deze wijze ook uw kijkers niet helemaal eerlijk informeert.
Het volgende speelt:

De klachtencommissie is van oordeel dat niet voldoende kan worden uitgesloten dat er sprake is van een persoonsverwisseling en dat klager op dat kamertje is misbruikt door een ander dan aangeklaagde. Er is onvoldoende bewijs gevonden zodat geadviseerd zal worden de klacht niet gegrond te verklaren.
Volgens advocaat Van Oosten kan de heer Schafraad door deze uitspraak van alle blaam worden gezuiverd en kan hij “de kansel weer op”.  Lees bovenstaande alinea goed en oordeel zelf!!
De andere drie door klager ingediende klachten tegen broeders van Bleijerheide zijn wel gegrond verklaard. De vraag of daar sprake was van een persoonsverwisseling is waarschijnlijk niet aan de orde geweest!! Of wordt er bedoeld met een persoonsverwisseling dat de klacht werd ingediend tegen Dino (broeder Eymard) en dat de huidige tenaamstelling Schafraad is?
De door de heer Schafraad zelf ingehuurde rechtspsycholoog Van Koppen geeft in zijn rapportage drie scenario’s. Hij schrijft:  “Het derde scenario houdt in dat het misbruik heeft plaatsgevonden, maar door iemand anders dan Schafraad is gepleegd. in dat geval zou sprake kunnen zijn van persoonsverwisseling. dat zou niet onmogelijk zijn, ook omdat uw cliënt (rapport was gericht aan de advocaat van Schafraad, de heer Van Oosten) toen door het leven ging als broeder Eymard en tegenwoordig als pastoor Schafraad.
Ik (van Koppen) heb in de stukken echter geen enkele aanwijzing kunnen vinden dat mogelijk sprake zou zijn van een persoonsverwisseling. Ik laat om die reden het derde scenario buiten beschouwing.”
Ook het rapport Rutten opgesteld in 1972 naar aanleiding van een conflict tussen Schafraad en de overige broeders is nog steeds niet boven water.
Vreemd is wel dat volgens de rapportage van de rechtspsychoog Van Koppen er toen al aandacht was voor seksueel misbruik op Bleijerheide. De naam broeder Monulphus werd genoemd in het rapport Rutten. Tegen broeder Monulphus zijn zo ver na te gaan geen acties ondernomen. Die bleef actief op Bleijerheide. Dino (broeder Eymard) moest vertrekken. Voor de klager onbegrijpelijk. Een dergelijk rapport wordt normaal gesproken opgeborgen in de persoonsdossiers van betrokkenen. Maar al het zoekwerk ten spijt, het rapport Rutten blijft onvindbaar! Volgens de heer Appels (begeleidend psycholoog van de heer Schafraad en lid van de Stichting Bezieling moet je delen) heeft hij meerdere malen bij de heer Schafraad er dringend op aan gedrongen achter dat rapport aan te gaan. Maar de heer Schafraad heeft daar volgens Appels weinig moeite voor gedaan.
In Nieuwsuur (uitzending gemist 4-8-2012, 22.00 uur) beweerde de heer Schafraad vol overtuiging dat het kamertje waarin het misbruik plaats had gevonden niet bestond. Volgens hem een pertinente leugen van klager. Helaas was de heer Schafraad even vergeten dat in zijn verweerschrift, opgesteld door advocaat Van Oosten, het volgende stond: “Het kamertje zoals beschreven door klager heeft inderdaad bestaan. Verweerder heeft op de slaapzaal die daarnaast ligt in het weekend wel eens toezicht gehouden”.
Toen daar naar werd gevraagd tijdens de zitting ontstond er verwarring bij de heer Schafraad en zijn raadsman. Maar ook hier had de heer Schafraad antwoord op. Hij was al vanaf 1968 daar niet meer geweest. Jammer dat zelfs de klachtencommissie hem gelooft. En dat ondanks het gegeven dat er diverse documenten zijn overhandigd waaruit kon worden geconcludeerd dat betrokkene het met de waarheid niet ze nauw neemt!!
Als het zo zou zijn dat de heer Schafraad al vanaf 1968 niet meer op die slaapzaal en kamertje was geweest waarom heeft hij er dan zoveel moeite voor gedaan het bestaan van het bewuste kamertje te ontkennen. Immers als hij er al vanaf 1968 niet meer was geweest had hij daar geen moeite voor hoeven doen want de klacht tegen hem gaat over het schooljaar 1970-1971!!
Ook het intrekken van de klacht van een van de klagers onder dubieuze omstandigheden kon blijkbaar de commissie niet overtuigen. Een dreigement met een claim van euro 80.000,000 en het daarna aanzetten van de betreffende klager de andere twee klagers onder druk te zetten hun klaagschrift in te trekken was blijkbaar ook niet relevant! Alle documenten (ook van de heren Schafraad en Appels) zijn in het bezit van Mea Culpa.
De klager heeft al jaren geleden op een foto bij mij aangegeven wie de betreffende broeders waren die zich hebben schuldig gemaakt aan seksueel misbruik. Ook Dino (broeder Eymard) werd door hem herkend. Klager had alleen de indruk dat Dino langer was.  Maar het is wel 45 jaar geleden.
Klager heeft inmiddels zijn advocaat verzocht in bezwaar te gaan. Hij heeft namelijk geen enkele twijfel over de identiteit van degene die hem in het bewuste kamertje heeft misbruik!!

Wij hebben mappen vol met documentatie. Er kan worden aangetoond dat er nog een andere heer Schafraad is. Een heer Schafraad die het niet zo nauw neemt met de waarheid.

Met vriendelijke groet,

C.

Op 2 december 2012 11:04 schreef A. H. het volgende:

Geachte mevrouw, beste C.

Bedankt voor uw reactie. Het is altijd fijn als wij ook de andere kant van een verhaal te horen krijgen. Dat is natuurlijk wel zo eerlijk, en geeft een veel completer beeld.

Wij hebben ons als journalisten van L1 altijd ingespannen om de verhalen rond het misbruik in de Katholieke Kerk zo goed mogelijk te brengen. Daarom zouden we ook graag uw man willen spreken. Pastoor Schafraad hebben we al enkele malen voor de camera gehad, we zouden ook graag het verhaal van een van de slachtoffers brengen.

Met vriendelijke groet,
A. H.
Nieuwsredactie L1

Datum: 2 december 2012 18:29

Onderwerp: Re: Schafraad
Aan: A. H.

Geachte heer H., beste A.,

Zojuist even met mijn echtgenoot overlegd. Hij wil graag met u in gesprek.

Zoals u ongetwijfeld weet vindt seksueel misbruik bijna altijd plaats in een 1 op 1 situatie. Vroeger gepleegd is dat nog nauwelijks te bewijzen. Wat wel te bewijzen valt is dat er door de heer Schafraad met regelmaat leugens, onwaarheden e.d. worden verteld. Zo ook de tweede klager. De heer Schafraad heeft verteld dat die zaak ongegrond is verklaard wat hij echter niet heeft verteld is dat de betrokken klager in bezwaar is gegaan. Dat bezwaar is afgelopen vrijdag behandeld!!

Mijn echtgenoot weet dat ook het bezwaar ongegrond zal worden verklaard. Hij wist ook dat het indienen van een klacht tegen een levende broeder nauwelijks kans van slagen heeft. Wij zijn bereid met documenten aan te tonen dat de heer Schafraad ook een andere kant heeft.

Met vriendelijke groet,

C.

Op 3 december 2012 12:25 schreef W. N. het volgende:

Dag mevrouw,

Ik heb uw mail-adres gekregen van collega A. H.. Ik heb begrepen dat uw man bereid is met ons in gesprek te treden over zijn kant van het verhaal Schafraad. Graag zou ik daarover met hem bellen. Is dat mogelijk? Ik ben te bereiken op 043 ……..of   06 ……. U kunt mij ook zijn telnr geven als dat  beter schikt. Als u liever contact houdt met collega H., is dat natuurlijk ook mogelijk. Alvast bedankt voor uw antwoord. Met vriendelijke groet W.  n.

Presentator/redacteur L1LT  (werk dagelijks 21:30, 22:30, 23:30)

043 …….

06 ………

Op 3 december 2012 12:53 schreef C. het volgende:

Geachte heer N.,

Mijn man is inderdaad bereid te praten over de zaak Schafraad. Ons mobielnummer is 06 ………

Met vriendelijke groet,

C.

verzonden: zondag 9 december 2012 11:31
Aan: W. N.
Onderwerp: Re: schafraad

Beste heer N.,

Ik heb U zo’n week geleden aan de telefoon gehad inzake uw eenzijdige berichtgeving/ reportage van pastoor Schafraad. Mijn man is bereid om zijn kant van het verhaal te doen.

U zou e.e.a. opnemen met anderen en mij hierover nader informeren.

Tot op heden hebben wij nog geen reactie mogen ontvangen.

Gaarne uw reactie in deze kwestie.

Mevr. C.

Op 10 december 2012 09:19 schreef W.  N. het volgende:

Dag meneer en mevrouw ,

Mijn excuses voor onze late reactie. Een en ander heeft tot veel discussie geleid op onze redactie, maar het eind van het verhaal is dat de hoofdredactie en de redactiechef géén middelen vrij willen maken om een middag een verslaggever en cameraman uw kant op te sturen. Daar ben ik het zelf niet mee eens, maar ik ga helaas niet over het geld. Nogmaals mijn excuses, bedankt dat u mij vorig week telefonisch te woord wilde staan.

Beste groeten w.

Aan: W.  N.
Onderwerp: Re: schafraad

Geachte heer N.,

Als het echt alleen een geldkwestie is zijn wij bereid naar het zuiden af te reizen. Er is ons namelijk veel aan gelegen opening van zaken te geven en ook deze doofpot te openen.

In tegenstelling tot wat de heer Schafraad met zijn advocaat Van Oosten heeft gesuggereerd in de pers is mijn man zeker niet de op geld beluste etterbak. Wij zijn namelijk behoorlijk vermogend en dat weet de heer Schafraad. Hij laat ons hier in de gaten houden (ook bewijs van) en weet dus ons adres. Zoals u is verteld is deze man pastoor geweest in de kerk in Noord-Scharwoude. Slechts enkele kilometers van ons huis.

Nogmaals geld speelt voor ons geen rol. Mocht uw zender aan eerlijke berichtgeving willen doen dan zijn wij bereid naar u toe te komen. Het seksueel misbruik gepleegd door deze man is helaas niet te bewijzen omdat het is gepleegd in een 1 op 1 situatie. Het ene steunbewijs is d.m.v. een niet zo frisse (op z’n zachts gezegd) wijze weggewerkt volgens de heer Schafraad binnen 5 minuten (ook aantoonbaar dat dat niet zo is!!). Ook heeft hij deze klager aangezet mijn echtgenoot en een andere klager onder druk te zetten hun klaagschriften in te trekken. Het andere steunbewijs wordt in tegenstelling tot andere zaken bij het meldpunt niet gebruikt. Zoals gezegd is het seksueel misbruik niet te bewijzen. Wat wel te bewijzen is dat deze man aantoonbaar liegt. Waarom liegt deze man???? Mensen die liegen hebben wat te verbergen!! En dat heeft hij!!

Ook zijn wij, in tegenstelling wat hij beweert, niet tegen de katholieke kerk of het geloof. Wij zijn namelijk zelf Christen en hebben zelfs goede contacten binnen de Katholieke kerk!!

Ikzelf heb in diverse commissie zitting gehad b.v. Deetman, Bandell, Lindenbergh en de commissie Veiligheid en Justitie van de 2e kamer.

Voor ons is het niet te verkroppen dat hij (al voor de behandeling van de twee bezwaarschriften) weer op de preekstoel staat!!

Met vriendelijke groet,

C.

Op 10 december 2012 10:23 schreef W. N.  het volgende:

Dank voor uw snelle antwoord. Geld is inderdaad het doorslaggevende argument om op dit moment geen aandacht aan uw verhaal te besteden. Uiteraard vervalt dat als u hierheen kunt komen. Op wat voor termijn / wat voor dag zou zoiets lukken? Vriendelijke groet

W.  n.

Datum: 10 december 2012 12:34
Onderwerp: Re: schafraad
Aan: W.  N.

Geachte heer N.,

Mijn man wil graag van uw uitnodiging gebruikmaken. Hij wil wel dat ik bij het gesprek aanwezig ben zodat ik hem eventueel kan aanvullen. Hij heeft namelijk, ondanks de anti- depressiva die hij slikt, nog steeds emotionele problemen.

Op dit moment zitten we met een overvolle agenda maar donderdag de 19e (liefst in de middag) komt ons goed uit. Het is voor ons ongeveer 300 km. rijden. We hopen dat u er begrip voor heeft dat als de weersomstandigheden door sneeuw en ijzel slecht zijn wij de afspraak verzetten. Zou dat kunnen??

Met vriendelijke groet,

C

Op 13 december 2012 14:37 schreef W.  N.  het volgende:

Dag meneer en mevrouw ,

Mijn excuses voor mijn late reactie, ik zit al een aantal dagen met de griep thuis, vandaar. Ik moet onze voorgestelde afspraak donderdag 19 december helaas afzeggen. Mijn chef ziet er geen verhaal in, ook niet als u ervoor naar het zuiden afreist. Het spijt me enorm als  ik u daar zolang over in onzekerheid heb gelaten. Ik hoop dat u ergens anders wél met uw verhaal terecht kunt, en ik wens u veel sterkte in deze moeilijke tijd. Beste groeten,

w.  n.

L1

Ambyerstraat-Zuid 77b, 6226 AW, Maastricht | Postbus 31, 6200 AA, Maastricht

T +31 ………… | F +31 4………..

E W .N@L1.NL | I http://www.L1.nl

Datum: 13 december 2012 16:31
Onderwerp: Re: schafraad
Aan: W. N.

Geachte heer N.,

Hartelijk dank voor uw mail. Wat u ons schrijft is precies de reactie die wij hadden verwacht!!

Wij weten hoe gevoelig dit onderwerp ligt in het Rooms Katholieke zuiden.

Wij wensen u beterschap toe!!

Met vriendelijke groet,

C.

Note M.C.U.: 

Hoeveel keer is pastoor Schafraad geïnterviewd door de pers in het zuiden???

Meerdere keren!!

En de betrokken slachtoffers??? 

Niet één keer!!

De media is altijd geïnteresseerd in wat deze pastoor heeft te vertellen, ook al zijn het leugens.

Naar degenen die een klacht tegen deze pastoor hebben ingediend en die aan kunnen tonen dat door deze pastoor wordt gelogen wordt niet geluisterd. Blijkbaar wordt hij in bescherming genomen!!

Het Limburgse Zuiden moet in sprookjes blijven geloven!!  Dat nou is de partijdigheid van de Limburgse pers!!

1192523797_5_3cgT