Adoptie business

donald duckEen welles-nietes spel van de Kerk terwijl België meer dan 46 682 adopties kent en hoeveel waren gedwongen?

Weet de Kerk nog wel wat zij echt wil? Wil zij excuses aan de slachtoffers van gedwongen afstand/adoptie aanbieden of niet? Woensdag verklaarde de woordvoerder van de bisschoppenconferentie dat er geen officiële excuses zouden volgen, wat een hele heisa met zich meebracht.

Het niet aanbieden van excuses vond Mater Matuta beneden alle peil.  Rik Devillé van Mensenrechten in de Kerk was ook niet te spreken over deze onthouding.

Donderdag liet de woordvoerder van de bisschoppenconferentie  in een persbericht weten dat er toch excuses zullen gegeven worden, maar dan samen met de andere instellingen, diensten en personen die met deze problematiek te maken hadden.

Wat heeft de wind doen draaien dat zij nu plots een andere koers varen en wat moeten de slachtoffers van gedwongen afstand/adoptie nog geloven? Zij zijn boos en voelen zich weer vernederd omdat er een welles-nietes spelletje wordt gespeeld. Daarom de bijgevoegde foto’s.

De leden van de bisschoppenconferentie beseffen niet wat zij hebben aangericht met de verklaring van het niet geven van excuses. Tientallen telefoons van onthutste geboortemoeders en geadopteerden hebben we vandaag moeten beantwoorden en steeds opnieuw moesten we horen dat zij weer met hun gezicht in het slijk werden geduwd, dat ze geen vertrouwen meer hadden in de Kerk…. Deze Kerk zou haar christelijke verantwoording ter harte moeten nemen en als eerste, zelf het goede voorbeeld geven. 

Het verschil met andere instanties is dat geestelijken, de

AFSTAND MEISJES
AFSTAND MEISJES

meisjes opsloten terwijl alle psychische middelen werden ingezet om hen tot afstand te dwingen. Vernedering, pesterijen, losse handjes, kinderarbeid, arbeid zonder loon…. scholen achter de muren van deze instelling(en). En toch blijft de Kerk zich verschuilen achter anderen als het op excuses aankomt.

We spreken in deze adoptie problematiek niet van enkele geboortemoeders en geadopteerden maar voor de periode dat het experten panel aanhaalt, namelijk tussen 1960 en 1989 tellen we in België meer dan 46.682 adopties. (de erkenning en wettiging van natuurlijke kinderen niet inbegrepen).

Het aantal adopties, geregistreerd door de Burgerlijke Stand, volgens het Nationaal Instituut voor Statistiek  van 1960 tot en met 1987 :

  1. Voor de periode 1960-1979: minderjarigen – 21 jaar  40 543adopties

 Hier ontbreken de resultaten voor de jaren 1968-1969.

  1. Voor de periode 1980 – 1983: minderjarigen -21 jaar  : 2 936adopties en 10371 legitimaties
  2. Voor de periode 1984 – 1987: minderjarigen – 21 jaar : 3 203adopties en 9356 legitimaties

Resultaten voor de jaren 1988 en 1989 ontbreken

Dit geeft een totaal voor de periode 1960 – 1987 van 46 682  adopties.  Men moet dit getal nuanceren want er zitten ook interlandelijke adopties in, maar het gaat op zijn minst over 46 682 kinderen en evenveel moeders/vaders (in binnen- en buitenland) die hierbij betrokken zijn.

Marleen Adriaens

Voorzitster Mater Matuta

TEL: 011 917 148  –  GSM: 0477 213 493