Superieur

Het geweld, het geweld, het geweld. Het kan niet genoeg benadrukt worden de dag vóór Deetman met zijn eindconclusie komt. Het sadisme, de tucht en de psychologische terreur die gehanteerd werd om misbruik toe te dekken. De sadistische uitlaatklep voor macht en superioriteit van het Christelijk geloof. Dit instituut handhaafde hiermee alleen haar eigen belangen, onderwijl het zich schuldig maakte aan misdaden tegen de menselijkheid.

Zoals we al vaker berichten Robert M was er niks bij. De verborgen misdaden van de katholieke kerk konden decennia,  het probleem heeft de kerk altijd achtervolgd, voortduren. Met een beetje hulp van het OM, de goeie relaties van het bisdom met justitie zorgden voor een veilige aftocht. De misdienaarscultus, jonge kinderen die de Il papa’s moesten (be)dienen, een glaasje wijn al vroeg in de ochtend, zij zouden worden ingewijd in het goddelijk leven. Superioriteit hoeft geen enkele verklaring af te leggen, God staat altijd aan hun kant. Nu het onderzocht moest worden, de media aandacht was immers te groot, kwam men al snel met de canonieke Deetman oplossing, en al die figuren die de kerk nog enige morele statuur toekennen.  

Schadeclaims zouden volgen maar schadeclaims blijken symbolisch in de Nederlandse wet, het is om het leed te verzachten. Valse, onwerkelijke symboliek waar eens een goed debat over zou moeten losbarsten. Lindenbergh verklaarde voor Nieuwsuur dat Nederland geen claim cultuur kent. Daar kunnen wij dan nu verandering in brengen. Na aandringen van Toine Huits  noemde hij een bedrag ± 12.000 euro als redelijke compensatie.  Redelijk blijven is ook zo’n oer-Hollands begrip, to the point  Lindenbergh kent MCU niet, hoewel iemand van ons aan zijn commissie tafel heeft gezeten en toch andere, pittige bedragen heeft genoemd. Over geld praten doe je niet, dat is een van de vele privileges van de kerk. Superioriteit is dat andere kenmerk dat voorbestemd is voor veel clerici.

 

 

 

 

 

 

Nog een aardig berichtje van een Bleijerheide jongen

Bert je had me al gewaarschuwd voor wat er allemaal voor heftige misdragingen in het archief opduiken die ons vele jaren zijn aangedaan. Ik zie een veband van vele jaren dat zich gewoon heeeft voortgesleept en waar wij kinderen het slachtoffer van zijn. Bij het lezen van de vele verhalen kon ik de pijn van de pedo-sadist Servatius weer voelen, en de vele zeer onaangename ervaringen met bulletje kwamen ook weer boven, alleen nu met nog meer details. Ik wordt steeds bozer op deze aarts leugenaars en de door henzelf in het leve geroepen instanties. Ik ben benieuwd met wat voor voorstel het RKK komt maar ik weet nu al dat ik dit nooit voldoende zal vinden. Ik heb 5 jaar in deze hel vertoefd en heb nu nog steeds last van de daar opgelopen achterdocht en trauma’s. Bert ga door, groet

 

Gierig

De Belgische parlementaire commissie die het seksueel misbruik in de kerk onderzocht, heeft een overeenkomst met de katholieke kerk over de vergoeding van slachtoffers. Een onafhankelijke arbitragecommissie zal zich buigen over verjaarde dossiers van seksueel misbruik in de kerk. De commissie zal de kerk een schadevergoeding kunnen opleggen van 2.500 euro tot 25.000 euro. Vermeende slachtoffers hebben tot eind oktober 2012 de tijd om een dossier in te dienen.

Zo de Belgische bisschoppen zijn nog gieriger dan de Nederlandse dakreperateurs. Het wordt een warme kerst met de hoog, eerwaarde, vermeende monsieurs van katholieke top inkomens, die zonder belasting te betalen, het goedkoopste personeel hebben van de wereld, de vrijwilligers van God uitbuiten tot op het bot. Dus een paar slachtoffertjes meer of minder, maalt de kerk niet om.

Ik zou tegen Rik en de zijnen (Mensenrechten in de kerk) zeggen, ga eens stevig vloeken in de kerk. Leuke actie overigens: actie ‘vloeken in de kerk’! Kan ook in Nederland. Wie doet mee?

De bisschoppen komen in actie

Nog twee nachttjes slapen, dan ligt katholiek Nederland aan protestantse voeten. Deetman’s half wetenschappelijk en half juridisch klaagstuk over criminele  zaken die de geloofsleer van Christelijk Nederland decennia lang onder het tapijt kon duwen, verschijnen met een groot onafhankelijk, transparant polderlicht. Het zal u in vuur en vlam zetten! Er zal dus wel weer een nieuwe commissie benoemd worden die de bevindingen van deze commissie voortzet, er kunnen altijd nog wat baantjes vergeven worden aan vrienden uit de eigen kring.

Het bisdom Roermond heeft al een brief klaarliggen die direct na de eindconclusies van Deetman rondgestuurd wordt:

Hoog-, zeer-, wel-, eerwaarde heren,
Hierbij laten wij u weten dat wij u komende vrijdagmiddag via de post een brief van de Nederlandse bisschoppen toesturen, met het verzoek om deze nog komend weekeinde (17 en 18 december) voor te lezen tijdens de vieringen of op andere wijze te publiceren in uw parochie.De brief van de bisschoppen is een reactie op het eindrapport van de commissie Deetman dat vrijdagochtend wordt bekendgemaakt. Het is voor ons dus helaas niet mogelijk u die brief eerder te doen laten toekomen.

Wel kunt u er nu dus met betrekking tot de voorbereidingen op de liturgie van komend weekeinde rekening mee houden.
Vriendelijke groet,

Dienst Pers en Communicatie
Bisdom Roermond

Onze Belgische zusterorganisatie Mensenrechten in de kerk schreef ons het volgende:

Onze Belgische zusterorganisatie Mensenrechten in de kerk schreef ons het volgende:
Beste, 
Naast onze perstekst in bijlage wil ik je graag meedelen de nieuwsberichten vanaf vanmiddag in het oog te houden.
Er komt eindelijk belangrijk nieuws vanuit de parlementaire commissie seksueel misbruik.
 
We zullen als Werkgroep Mensenrechten in de Kerk voor allen die het wensen in de loop van de eerste twee maanden een of meerdere info-namiddagen (zaterdag?) opzetten zodat de wellicht juridische info (die morgen zal verstrekt worden… en voor sommigen als ingewikkeld kan klinken) praktisch voor iedereen toegankelijk zal zijn… opdat recht kan geschieden voor allen.
 
Zo gauw de praktische documenten om er mee in te stappen in ons bezit zijn, zullen we die graag doorsturen.
Groeten,
Rik 

Persmededeling 

De eigen reputatie gaat voor op het belang van de slachtoffers van seksueel misbruik

Waarom advocaat Quirynen slachtoffers van seksueel misbruik aanraadt gerechtelijke procedures te laten vallen als ze willen gebruik maken van een minnelijke schikking van de bisschoppen is ons een raadsel. Of hebben de bisschoppen en oversten dan toch schrik van het gerecht? Was het daarom dat Operatie Kelk absoluut afgevoerd moest worden?

Waarom raadt advocaat Quirynen slachtoffers af om in de Class-Action van het advocatenkantoor Vansteenbrugge te stappen? Dat kantoor heeft aan de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk steeds verzekerd dat er ten alle tijde en in elke stand van het burgerlijk rechtsgeding een minnelijke schikking getroffen kan worden, zoals trouwens in elk proces.

Het enige wat deze slachtoffers wensen te bekomen, is genoegdoening,hetzij door erkenning van de zware feiten en gevolgen, hetzij door een schadevergoeding of door beide.

Van zodra genoegdoening bekomen wordt, wordt de burgerlijke procedure wat betreft de schadevergoeding onmiddellijk stopgezet. Dit heeft met deontologie niets te maken, er kan eenvoudigweg een schrijven gericht worden naar de raadsman van het slachtoffer.

Het is buitengewoon significant dat de Kerk, bij monde van haar raadsman, degenen die zich in rechte voorzien zou willen sanctioneren door niet te (willen) onderhandelen. Eens te meer blijkt niet het leed van de slachtoffers de echte drijfveer van de bisschoppen, maar wel het eigenbelang en reputatie.

Voor de werkgroep mensenrechten in de Kerk

Linda Opdebeeck, voorzitter

De lieve vrede

God, opeens wil men samenwerken? Komt het door de aanstormende jingle geluiden van de kerstman, de behoefte aan de lieve vrede? Het doet me een beetje denken aan een ander feest waar men zo maar van ‘mood’ kan veranderen. Carnaval, het hele jaar zien ze je niet staan, praten niet met je, en met de carnaval hangt iedereen om je nek. Vreemd, samenwerken terwijl men nog geen week geleden op 6 December de civiele procedure die ondergetekende heeft aangespannen, nergens vermeld stond in de koepel. Mea Culpa heeft niet bestaan het afgelopen jaar, ja we mochten de deuren opentrappen, maar daarna moesten andere hopmannen en hooglustigen het lotgenoten genootschap vertegenwoordigen. Er waren immers schijnbare, onoverbrugbare tegenstellingen en men kon niet lachen om de zwarte lijn daar wij ons richten op de daders. We voerden de kritiek op aan Deetman, verfoeiden de trukendoos van de verjaring, de criminele sporen van de katholieke kerk werden gescheiden van de staat, gewist. 1000 daders, en maar een handje vol dat zich melde.

Mea Culpa’s aanwezigheid in London  bij het Benedictus bezoek; present op alle lotgenoten dagen van mensen rechten in de kerk, België; zij San, Rik komen speechen bij het dode internaat te Bleijerheide onze Mars tegen de doofpot; de Snap, Amerika contacten door Europa, we melden ons bij het internationaal Gerechtshof in Den Haag wegens misdaden tegen de menselijkheid. Waar waren jullie? Magdalena manifestaties die wij wilde opzetten, het moest allemaal voorzichtig want Deetman schoof steeds meer op naar de slachtoffers???  Onze argumenten vond men te extreem, radicaal, en toch hoe dichter men nu bij de Deetman conclusie komt hoe meer men geneigd is alsnog van standpunt te veranderen of enigszins aan te passen. Was de witte lijn dan toch niet een beetje te wit? Te clean?
Men verweet mij dat ik niet alle slachtoffers vertegenwoordigde door zo fel te keer te gaan tegen Deetman en zijn kerkonderzoek. Ik heb nooit gepretendeerd voor iedereen te spreken, dat is in deze kwestie, die maar voor de helft door de kerk doelbewust wordt onderzocht, ook onmogelijk. De diversiteit van het leed, zoals Roel Verschueren het noemt, prima stuk overigens, is niet te koepelen, het haalt de dynamiek eruit en dat moet je niet willen. Wij staan een pittige, vredelievende lijn voor daar ook ‘slachtoffer organisaties’ worden geïnfiltreerd, genegeerd en gemanipuleerd.
………………………………….
Wij kenden mollen, hackers, mensen die met ons meeliepen, de boel vertraagden en opeens niet meer kwamen opdagen. We werden vereerd met bezoektjes, flessen wijn op tafel gezet, we waren interessant. Uitgenodigd door de bisschop om te zien wat voor vlees hij in de kuip had. Onze eisen legden we neer bij Lindenbergh, stuurden meerdere mensen, groepen naar Deetman, en geleidelijk daalde een algemeen stilzwijgen over ons neer, had men toch niet zo’n behoefte aan samenwerking? Is carnaval voorbij, de samenwerking op straat? We kregen te horen dat de tijd voor diplomatie was aangebroken; de witte en zwarte lijn die Mea Culpa uitdroeg was definitief omgeslagen naar wit, geen vieze, anti clerici foto’s op het blog. Foei! Naakt werd ook verworpen.
Er stond in de Volkskrant begin 2010 een voorpagina stuk over de door ons gewenste megaclaim. Deze woorden werden mij in de mond gelegd, terwijl ik geen seconde in dat interview over geld heb gesproken maar wel over een oproep tot een boycot van het Deetman onderzoek. Opeens ben ik een geldwolf. Ik moet me dus verdedigen tegen iets wat ik helemaal niet beweerd heb. Vervolgens beginnen weer anderen te roepen dat ik alleen met civiele / strafzaken bezig ben. We houden contact met honderden mensen, vergaderden met pers erbij, staan iedereen te woord, schrijven dag in dag uit artikelen op het mea culpa media-blog, en ik maak de ene na de andere misstap wanneer het om advocaten gaat. Jullie mogen allemaal jullie mening vormen, prima geachte samenwerkers maar……ik heb geen klacht ingediend bij  Hulp en recht, meldpunt SM RKK, noch Deetman mijn verhaal opgestuurd, nooit zal ik meer bij de dader te biecht gaan of de dader organisatie pleasen in haar hypocriete ontkenning van misdadige gebeurtenissen. Er zijn mensen die weten wat het is om achter de Berlijnse muur te wonen, de muur die ze om internaten bouwden was even misdadig want het betrof puur kinderen die van de een op de andere dag, als ratten in een val, vastzaten.
Ik heb openlijk het vertrouwen opgezegd bij Deetman vanwege het geweld, de psychische terreur dat niet onderzocht wordt, en niemand die me steunde. Hoe af te rekenen met het katholieke verleden?
Jullie roepen maar!

Waarom Mea Culpa en Klokk niet (moeten) samenwerken

De diversiteit van het leed

Roel Verschueren, Wenen 11 december 2011

 

Sinds ik me begin 2010 actief met het onderwerp van seksueel misbruik binnen de RK-kerk bezighoud, dus vele jaren later dan de meeste gekende slachtofferorganisaties in België en Nederland, valt me op hoe met de regelmaat van de klok stemmen opgaan om deze organisaties te laten samenwerken, omdat ze zo ‘samen sterker’ zouden staan tegenover het monoliet van de kerk. Hoewel ik dat standpunt kan begrijpen, heb ik een andere visie op de rol die slachtofferorganisaties moeten spelen en boeit me vooral de diversiteit die aan hun bestaansredenen ten grondslag ligt.

Leuvens kerkjurist en politicus Rik Torfs probeerde in zijn jongste column in De Standaard te verklaren van waar de uitgestelde emotie komt van slachtoffers op beslissingen binnen justitie en hij vindt drie redenen:

– de pijn van de slachtoffers waarop de kerk volstrekt ontoereikend reageert

– de afrekening met ons katholieke verleden

– de uitgestelde emotie, niet altijd verbonden met seksueel misbruik, van kinderen over wat de macht van de kerk hun ouders en grootouders heeft aangedaan.

Ik heb in een rechtstreekse reactie geprobeerd om nog een vierde aspect in de analyse te brengen: dat van het oppositie voeren. Wie in de oppositie zit, in deze context dus slachtoffers van seksueel misbruik die tegen de supermacht van de kerk moeten optornen, gebruikt een andere taal, andere tactieken en andere argumenten dan de machthebbers. Dat is in de politiek zo, dat is binnen de slachtofferorganisaties niet anders, en dat is hun goed recht, het is zelfs hun verdomde plicht.

Moeten Mea Culpa en Klokk nauwer samenwerken, zodat de herkenbare fulminerende reacties en schrijfsels van Bert Smeets de eerder gestroomlijnde en overwegend gestructureerde stijl van Klokk zou aanvullen of beïnvloeden? Moet de Werkgroep Mensenrechten in de kerk haar stijl veranderen door zich aan te sluiten bij andere organisaties, waardoor ze hun reactionaire instelling gecompenseerd zouden zien door een meer anticipatieve? Moet Lieve Halsberghe ophouden Belgische daders na te jagen die destijds door hun oversten naar het buitenland werden gestuurd en daar opnieuw hun gang konden gaan, omdat zij zelf geen slachtoffer is? Moet Stichting Mannenhulp zich meer in het openlijke debat mengen en daardoor minder tijd over hebben om effectief slachtoffers daadwerkelijk te helpen? Moet Jan Hertogen in België ophouden zijn ellenlange emails te versturen naar Jan en Alleman omdat hij eerder heil ziet in een oplossing in samenwerking met de kerk en dat anderen tegen de borst stoot? Moet Crispina zich vanaf nu verontwaardigd voelen omdat de vaak hectische, doch gevatte bijdragen op de blog niet in lijn liggen met hoe andere organisaties denken met informatie te moeten omgaan?

Ik heb het eerder al geschreven: slachtoffers vormen geen homogene groep. Het zijn allemaal individuen die hetzelfde nefaste misbruik hebben meegemaakt door één en hetzelfde instituut, dat met een eigen perverse moraal haar eigen fouten decennialang heeft toegedekt. Maar het zijn ook individuen die elk op hun eigen manier met hun verleden omgaan en dat pallet is enorm: boos, verbolgen, verontwaardigd, machteloos, arrogant, onverschrokken, diplomatisch, fulminerend, gedocumenteerd, wild om zich heen slaand, subtiel, grof, meedogenloos, rancuneus, gevat, analytisch, reactionair…

Oppositie voeren betekent vanuit een minderheidspositie weerwerk leveren tegen iets wat als te dominant en eigengereid wordt ervaren. Het is mijn absolute overtuiging dat oppositie voeren ook best vanuit een bepaalde diversiteit van standpunten gebeurt. Omdat dit het debat verrijkt, accenten legt, een meer genuanceerde en geargumenteerde discussie op gang brengt en, misschien nog het belangrijkste: omdat het weerspiegelt hoe de heterogene groep die men ‘slachtoffers’ noemt is samengesteld.

De kunst is te zoeken naar de paar raakvlakken tussen de verschillende organisaties, en die te benutten als een wederzijdse versterking. Dat gebeurt vandaag al op het vlak van meningsuiting via de verschillende blogs, via bijdragen in interviews met de pers, via opiniestukken die de aandacht in de algemene media levendig houdt. En via de contacten van elk van de organisaties met die instanties die ze zelf belangrijk vinden, hetzij de kerk en de bischoppen, de commissies (parlementaire of niet), justitie, pers of zelfhulpgroepen. 

De vraag is dus niet of slachtofferorganisaties meer moeten samenwerken, maar hoe slachtofferorganisaties kunnen vermijden dat ze mekaar tegenwerken. Echte samenwerking moet plaatsvinden op het niveau van slachtoffers van dezelfde congregatie, hetzelfde bisdom, dezelfde school of dezelfde dader die zich bij verschillende organisaties gemeld hebben. Bundeling van deze krachten heeft dan echt zin. Dat daaraan nog gewerkt kan worden zal iedereen erkennen.

De hel kennen we allemaal, daar kruipen we met zijn allen langzaam uit. Het is de zon die we mekaar moeten gunnen, en vooral zoeken naar mogelijke synergie zonder onze eigen identiteit en strategie te verloochenen.