Schuldig verzuim (leven we in de kerkstraat of in een rechtstaat)

vuistPersmededeling betreffende de uitspraak van vandaag in hoger beroep bij de Rechtbank van Gent betreffende het schuldig verzuim van kerkelijke oversten

100.000 eurocent voor monseigneur Roger Vangheluwe

Wij stellen vast dat de Belgische bisschoppen al meermaals erkend hebben in het verre en recente verleden fouten gemaakt te hebben betreffende het schuldig verzuim rond seksueel misbruik van haar clerus. Anderzijds leren wij uit de procesvoering in Gent (uitspraak van 25/02/2016) dat bisschoppen en oversten alles in het werk stellen om die fouten niet te laten beoordelen door de Rechter.

heilige misDaarenboven zien wij nu dat de bisschoppen openlijk beweren in de Rechtbank dat zij geen macht hebben over priesters. De Belgische rechtbanken roepen anderzijds de Staatsimmuniteit van de Heilige Stoel in. Nochtans is die Heilige Stoel wereldwijd bevoegd om in de kerkelijke instellingen in alle landen ter wereld – ook in de Belgische staat – regels op te leggen die mogelijk in strijd zijn met de Universele Verklaring van de rechten van de mens en met de rechten van het kind. Maar  zekerheid hierover kan niet afgedwongen worden bij de rechter aangezien die zgn. Staatsimmuniteit.

In solidariteit met elkaar zullen wij, als slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk en als slachtoffer van het schuldig verzuim van bisschoppen, oversten en van die Heilige Stoel, elkaar blijven steunen in het zoeken naar wegen van erkenning en herstel.

En dat de man die heeft ingestemd om velen van ons die (nog) anoniem wensten te blijven, te vertegenwoordigen op dit proces, veroordeeld wordt om een ex-bisschop van Brugge, die zelf bekentenissen heeft afgelegd van seksueel misbruik en waarvan de Daneels-tapes bewezen hebben dat hij zowel als de kardinaal het misbruikverhaal van tafel wilden vegen, 1000 Euro aan Vanheluwe te betalen, tart uiteraard elke verbeelding.

Elk slachtoffer uit de steungroep Mensenrechten in de Kerk wil hier graag 100 stukken van 1 eurocent (ter waarde van 1 euro) toe bijdragen. Stel, we gaan die 100.000 eurocenten gerechtskosten die Roel Verschueren moet betalen met 20 autobussen vol met lotgenoten aan de monseigneur … ergens in het Zuiden van Frankrijk bezorgen!

De stuurgroep die doorgaat.

Staf Van Pelt, Linda Opdebeeck, Marc Dewit en Rik Devillé

PS (comment MCU; Bert Smeets) Deze uitspraak is een vrijbrief voor de kerkstraat; een pleidooi voor fragmentatie, een erkenning van haar zelfverloochening, het versterkt, bevestigd haar eigen regels, haalt misbruik geld op, mensenrechten verworpen, immuniteit voor de eeuwigheid