Het ligt op straat

In de NRC weekend stond een aardig artikel over slordigheden ( Slordig omgaan met slordigheden) die nogal voorkomen bij onderzoek / pilotonderzoek / UM universiteit te Maastricht. Het is opmerkelijk hoe een medewerker van de UM in oktober 2008 documenten in een afvalbak vond bij de faculteit psychologie. Uit het strafdossier ‘uit Gerede Twijfel’ lagen privacy gevoelige informatie over proefpersonen die hadden meegedaan aan onderzoek naar herinneringen aan seksueel misbruik. Een niet te verwaarlozen motief dat pastoor Schafraad deed besluiten prof van Koppen in te schakelen om vraagtekens te zetten bij de herinneringen van de drie klagers waarvan zich een klager (nr 3) inmiddels veilig heeft terug getrokken. Toch zitten er in het Koppen rapport meer dan slordigheden en onduidelijkheden dat door de rechter in een KG (kort geding) met tegenstrijdige bevindingen kwam: het rapport Koppen mag deels gebruikt worden maar niet de privacy gevoelige passages. Klager 2 krijgt gelijk en klager 1 met dezelfde bewijsstukken, krijgt ongelijk. Een deel van het Koppen rapport mag dus gebruikt worden. Alleen wat niet goed is onderzocht zijn de data en wie er nou precies aan dit rapport een bijdrage hebben geleverd. Zijn er co-auteurs (ja, drs A. Zutter en drs R. Nieuwkamp beide als rechtspsychoolg verbonden aan de Fraculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht) zijn er studenten bij betrokken? Werden zij deel gemaakt van privacy gevoelige informatie waarvan de betrokkenen niet eens gehoord worden. Je  zou verwachten dat dit les 1 is in de rechtspsychologie, geen onderzoek zonder de betrokken personen te hebben gesproken. We vermelden al eerder dat dit een medisch-tucht zaak is. Ik citeer een ingezonden brief:

‘Voor wat betreft het rapport Koppen, als hij het als psycholoog heeft geschreven is het feitelijk einde oefening van zijn carrière. Gewoon een medischtucht-rechtzaak starten. Jurisprudentie zat, er is nog een vergelijkbare zaak, ook in het verre verleden, beiden zijn als voorbeeld in de opleidingen gebruikt hoe het niet moet.

Het UM heeft verschillende types onderzoekers in haar gelederen  zoals auteurs / co-auteurs / klokkenluiders / klagers en carrière gespotte promovenda of andere hoog lustige professoren die internationaal willen scoren. Duidelijk uit het artikel in de NRC blijkt dat wetenschappelijke slordigheden nauwelijks worden bestraft door UM bestuur / college. Een harde concurrentie slag waarin partijen bang zijn, anoniem blijven omdat ze vrezen voor hun carrière. Ook van Koppen kan een kopje breken zonder met de gevolgen te worden geconfronteerd. Er is een brief uitgegaan van een van de juridische adviseurs naar meldpunt RKK en UM om de handelwijze van van Koppen, het niet ondervragen van de klagers, op wordt gewezen. Niet een klein slordigheidje maar een doodzonde zoals boven vermeld, een zaak voor het medisch tuchtcollege. Echter geen antwoord van het UM waar het van Koppen rapport  op briefpapier UM is geschreven. Het UM is niet thuis, net als de RKK houden zij de gelederen gesloten. Bang voor chantage? Klokkenluiders? Alles over oude en nieuwe doofpotten heen bakken is traditie geworden aan de top in RKK en wetenschapsland.

Twee dikke fouten en meerdere slordigheden die zonder gevolgen bleven: privacy geschonden, geen onderzoek bij betrokken personen, briefpapier UM, datamassage, eenzijdige belangen betreffende kennis / namen die  worden doorgespeeld. Op straat…in de rechtstaat als in de kerstraat.

Dit laatste omdat de sluwe bewering door Schafraad in Nieuwsuur dat klager 2 nooit op het internaat heeft gezeten evenmin onderzocht wordt, noch door de congregatie, noch door van Koppen en zijn studenten en het meldpunt RKK aan twee kanten passeert. Er zal toch wel ergens een lijst zijn met namen bij de arme brüder Franciscus van alle kinderen die op internaat hebben gezeten? Het van Koppen rapport komt in handen van de commissie meldpunt RKK die klager 2, die van de rechter gelijk krijgt, maar door meldpunt met een andere uitleg over de verjaring wordt geconfronteerd, ongegrond wordt verklaard??? De regels veranderen acuut in Utrecht bij de RKK draai en spinclub wanneer het levende beklaagden betreft, ‘zij gaan bij voorbaat vrijuit’, volgens een juridische adviseur meldpunt.

Klager twee komt oprecht over maar de feiten zijn niet meer te achterhalen, zegt de commissie???? De feiten zijn ook niet te achterhalen bij de dode broeders / nonnen daar was toch juist het meldpunt RKK voor opgericht door de heer Deetman, hervorm Hulp en Recht, met een lage bewijslast en de verjaring niet leidend. Vreemd, bij levende daders veranderen ze plotseling de regels maar dan heeft de commissie niet goed het van Koppen rapport gelezen daarin wordt vermeld dat bij het onderzoek naar het ontslag van broeder Eymard / pastoor Schafraad aandacht was voor seksueel misbruik. Mag dat niet gehoord worden, commissie? Seksueel misbruik iets waarvan Schafraad altijd heeft beweerd niets van te weten, ontkend tot voor kort, pas toen hij in conflict kwam met bisdom Roermond.

Is de commissie meldpunt RKK eigenlijk wel wakker??

Van Koppen heeft een verslag van het Charles Rutten rapport en wijst op de signalen, de aandacht voor seksueel misbruik die in dat rapport uit 1972 toen broeder Eymard, pastoor Schafraad nu, werd ontslagen. Schafraad zegt alleen dat het onderzoek van Rutten alleen om geweld ging, en dat hij daar weigerde aan mee te doen. Weer zo’n slordig leugentje, in de Limburger verklaart hij het tegenovergestelde:

„Ik spreek zoveel mensen die op Bleijerheide hebben gezeten en mij vertellen dat ze nooit zelf met geweld of misbruik te maken hebben gehad. En die daar ook nooit iets over gehoord hebben. Ik was eind twintig toen ik lesgaf. En ik was nog zo jong, zo soft, ik kon die groepen jongens juist helemaal niet aan. Zij waren mij de baas. Ik stond onder aan de ladder.”

Vervolgens draait Schafraad een andere kant uit wanneer concreet wordt ingegaan op het Rutten rapport. Schafraad noemt Rutten niet bij naam, recent hebben we nog met hem gesproken, ook interviewster Niki van der Naald blijft in het 10-03-2012 Limburger interview vaag:

In 1972 is een onderzoek naar uw functioneren gedaan. Had dat te maken met misbruik?

„Nee, absoluut niet. De andere broeders wilden mij ontslaan. De kloof met hen, qua educatieve aanpak, was zo groot dat ze van me af wilden. Ik was niet de man van de harde hand. Zij wel. Mijn ontslag is vervolgens bekeken door een buitenstaander. Recent hebben we hem gesproken en hij zegt nu: als er maar iets over misbruik door jou in die tijd naar boven was gekomen, had ik het zeker gehoord.” Limburger 10-03-2012 interview Jan S.

Schafraad wist samen met broeder Valentinus en Alphons het misbruik / geweld ruim 40 jaar stil te houden, net zoals bisdom Roermond op de hoogte was van rapport Rutten. In dit rapport Rutten wordt de naam van een misbruik broeder expliciet genoemd: Bulletje. Schafraad spreekt met geen woord over Bulletje maar wel het geweld: zij wel! Van Koppen heeft daar een verslag van, de commissie heeft het rapport, het staat erin, ze hoeven het eigenlijk alleen maar te lezen!!!! In de zaak van klager 2 wordt dit Charles Rutten rapport helemaal niet betrokken. Het toont aan dat er gezwegen en gelogen wordt. Eerst is er geen geweld, dan weer wel, volgens de enquête die anoniem onder leerlingen in 1972 werd gehouden bleek zowel uit gesprekken als de enquête ‘dat met name mede-broeders van broeder Eymard veel fysiek geweld gebruikten’.

Bulletje, de ziekenbroeder die door bijna alle Engelen jongens worden genoemd en zeker door ondergetekende die een week lang verdoofd bij Bulletje in de ziekenboeg heeft gelegen, is er sprake van seksueel misbruik. Opmerkelijk: niet Bulletje wordt ontslagen maar Schafraad vliegt de Bleijerheide Pannesheide laan uit en ligt op straat. Ook verklaart Schafraad in de Limburger dat seksepietje pater minder-broeder Landric deel was van een geruchtenmachine op het jongenspensionaat. Deetman bevestigd het; blz 778 pater ofm2: hij was opvallend aanwezig!

‘Er was vuur, hij stond in de rook maar met het vuur had hij niks te maken‘, verklaart Schafraad in dat quasi-spontane interview met de Limburger waarin het beter is toch wat dingen toe te geven. Nu is het zo dat verstandige mensen zich bij het vuur warmen en niet in de rook gaan staan want uiteindelijk ga je daar van hoesten en stikken (plus stinken) maar goed het zijn pastoor Schafraad zijn woorden en hij verkiest een rokerige plek. Alleen kan de commissie RKK door deze rook heenkijken? Als ze goed hun werk willen doen kan het verslag van Charles Rutten aan van Koppen alleen al duidelijk maken dat er aandacht was voor het seksuele misbruik, nu eindelijk erkent door Schafraad over zijn oude mede-broeders Leonardus, Servatius, seksepietje Landric en Bulletje, dat zijn er vier. Het meldpunt RKK moet de guts hebben Schafraad eens goed door te vragen. Rabouw Alphons wist het ook en geeft dit toe in een uitzending van EenVandaag 09-03-2010, en broeder Valentinus biedt in een verklaring zijn excuses aan A.T en geeft toe over misbruik. Dit alles onder toezicht van Schafraad die verklaart ‘dat Valentinus bij de kindjes in Brazilië ook goede dingen heeft gedaan’; alleen de commissie RKK weet het nog niet of wil het liever niet weten wanneer het levende beklaagden betreft. Klassenjustitie van het meldpunt RKK, de doden worden ongegrond verklaard en de beklaagden die nog leven worden beschermd, ze weten teveel. Een vorm van katholieke goelag ‘rechtspraak’ in de rechtstaat ofwel terug naar het trauma.

Mea Culpianen Wakker worden!

Van Koppen rapport: Charles Rutten rapport waarin aandacht is voor seksueel misbruik, masturberende jongens en straffen.

Jurisprudentie

In 1997 is er een uitspraak geweest door het hof in s’ ‘s-Hertogenbosch over het gebruik van een psychiatrisch rapport in de kerkelijke rechtbank over mevr S. waarbij de psychiater nooit de betrokken dame heeft gesproken.
Uitspraak in dezeURL
http://www.vrouwenrecht.nl/jurisprudentie/databank/59/item/182
Hieruit volgde een klacht bij het medisch tuchtcollege over de betrokken psychiater mevr. Bausch uit Venlo, die veroordeeld is omdat zij de betrokkene nooit had gesproken, maar wel een rapport had opgesteld. Zie volgende krantenartikel
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2655313/1998/02/25/Hof-pakt-psychiater-van-bisdom-hard-aan.dhtml
Volgens mij had de hoogleraar Peter van Koppen ook nooit zo’n rapport op mogen stellen, tenzij hij geen psychiater of arts is en niet onder het medisch tuchtcollege valt. Maar dan is de vraag wat doceert hij zijn studenten wat juist is.

 

3 gedachten over “Het ligt op straat”

Reacties zijn gesloten.