de barmhartige Samaritaan ‘heb medelijden door te doden’

Politiek en moreel krediet (steun voor de waarheid)

Politiek Den Haag: oproep tot herziening onderzoek seksueel misbruik. Het kan niet langer volgehouden worden dat alleen seksueel onderzoek de waarheid aan het licht zal brengen. Met de hogere sterftecijfers in Limburgse internaten, waar kinderen stierven in de vijftiger jaren als onderdeel van ’the mercy killing’, liefhebbend doden, en het structurele geweld, langer buiten beschouwing te laten, zal het beeld blijven bestaan dat politiek, indien ze niet haar crediet helemaal wil verspelen, nu moeten ingrijpen.

De Luminal affaire, de afstansbaby’s (een nog veel grotere beerput) de gehele kerkbemoeienis met onderwijs, gezondheidszorg moet aan een Europees onderzoek onderworpen worden, daar de RK in alle geledingen hun invloed en hun macht Europees, internationaal deden gelden. De katholieke orde, de Alexianer, beheerd psychiatrische ziekenhuizen in 7 landen. Wij zullen binnenkort meer nieuws publiceren over medische experimenten. Het St. Joseph internaat waar veel verstandelijk gehandicapten kinderen de dood vonden is GEEN incident.

Deetman schakelde ruim twee maanden nadat hij het bisdom Roermond inlichtte, pas de pers in. De bijvangst is een onderdeel van de donkere rivier die Deetman onderzoekt, en als hij er iets in treft dat zijn onderzoek vervolgens negeert, maar wel doorspeelt aan OM, de dubbele rol van Deetman klaar en helder moet worden voor de slachtoffers die transparantie is voorgehouden. De politiek moet van zich laten horen, graag kamervragen over dit binnendoolhof, geschuif met informatie.

Deetman onderzoeken? En niet die halve onderzoeken zoals bij Steenhuis vanaf 1980…vreemd dat het even moest duren, dat bekend werd dat daarvoor ook iets..plaats had gevonden. Steenhuis ook onderzoeken? Politiek wordt eindelijk een wakker, de geld crises is half zo erg als een geloofscrises.

Wordt vervolgd

Luminalgate

De interesse van de kleine broeders van jongensinternaat Sint Joseph te Heel ging in het verleden niet direct uit naar het bijhouden van een archief.

Er bestond bij de religieuze congregaties van oudsher weinig animo voor het ordelijk bewaren van het archief, vertelde een broeder archivaris tegen de onderzoekster A. Klijn van de Universiteit van Maastricht, die in 1995 een onderzoek publiceerde over de katholieke zwakzinnigenzorg in Limburg tussen 1879-1952.

De archivaris vertelde haar dat ‘karrevrachten archiefstukken zonder enige scrupule in de plomp waren gegooid’. Klijn constateert dat ook het archief van de toenmalige inspectie voor het Staatstoezicht op krankzinnigengestichten slechts enkele snippers papier over Sint Joseph en het meisjes internaat St Anna bevat.

“Zo bevinden zich in dit archief weinig inspectieverslagen over deze instelling over deze instellingen en ontbreken St Anna en St Joseph in alle statistieken waarin aantallen verpleegden staan vermeld, hoewel de religieuzen wettelijk verplicht waren deze cijfers door te geven. Alleen al uit het feit dat ze onvindbaar zijn, kan al worden opgemaakt dat St Anna en St Jospeh geen prioriteit hadden in de ogen van deze Inspectie.”

Er volgen updates over Luminalgate, daar meer medische experimenten plaatsvonden op patienten. In Puth, Huize Immaculata van de nonnen St. Joseph kregen patienten Luminal voorgeschreven, met de mogelijkheid dat je in blijvende comateuze toestand raakt, amen.

Geloof en andere Luminale ontwikkelingen

In Tussen caritas en psychiatrie, lotgevallen van zwakzinnigen in Limburg 1879-1952 van Dr A.Klijn staat op pag 227: ( quote) ‘er was vanaf eind 1949 een structureel plaatsgebrek waardoor en in st anna en op st joseph, steeds 25 % teveel mensen werden opgenomen. Met te weinig personeel dat ofwel slecht opgeleid dan wel helemaal niet opgeleid was. (einde quote)

In de uitzending van Eenvandaag wordt melding gemaakt van een verstandelijk gehandicapt kind dat de ene dag gezond en de andere dag ziek was, familie die hem bezochten troffen hem in comateuze toestand.

Wij willen nogmaals wijzen op het gebruik van Luminal dat deze mentale dood voorbereidt. Wie heeft of hebben het werk (euthanasie) afgemaakt en onder welke druk is dit gebeurt, is aan de orde. Niet alleen in St Joseph, st Anna maar zoals wij gisteren reeds melden ook in Puth Huize Immaculata van de nonnen St. Joseph

Wat ronduit schokkend is dat het bisdom hiervan in de vijftiger jaren op de hoogte was en niets heeft gedaan. Toen en ook nu doet men geen enkele poging helderheid te schaffen over de rol / motieven van dit grote stilzwijgen. Eerder komt men met laconieke verklaring over ‘bijvangst’, terwijl de grote vis er poogt doorheen te zwemmen.

Het bisdom Roermond heeft door de handelswijze van dhr Deetman die wikt en beschikt over welke rol hij nu wel of niet aanneemt bij zijn onderzoek, voorkennis gekregen en haalt daarmee andermaal de verdachtmaking over zich heen niets bij te dragen aan duidelijkheid over haar eigen rol in deze zeer gevoelige zaak. Tientallen kinderen hebben de dood gevonden, het hoe en waarom is een zaak die het OM tot op de bodem dient uit te zoeken, voor bijvangsten gaat het bisdom in de toekomst beter naar de vismarkt en kijkt of er nog ergens molenstenen te koop zijn.

De volgorde van Deetman (in random order)

23 Mei OM

31 Mei bisdom

16 Augustus de media / maatschappij / slachtoffers.

Deetmans dubbele rol kan zo in Faust

(althans de Hollandse variant)

 

En nu…rock around the clock yeah yeah!

de Klokk heeft, zonder een woord te communiceren, de samenwerking stopgezet. Gewoon isoleren die MCU hebben ze daar als houding. Ons standpunt over Deetman hebben wij nooit kunnen delen. Ik ben zelf in een gesprek met de commissie onder protest opgestapt en heb dhr Deetman rechtstreeks meegedeeld dat alleen het seksuele aspect te onderzoeken, en het fysieke geweld achterwege te laten, onvolledig is. Ik ben als enige naar buiten gelopen, en de rest bleef zitten. Nu blijkt met de dood van 34 gehandicapte kinderen het ook onmogelijk is om het vele geweld te negeren. Klokk neemt geen standpunt in wanneer het haar niet uitkomt, kijkt de andere kant uit, en mist ware solidariteit. Nou, Klokk bedankt voor de fijne tijd die we samen hebben doorgebracht, ondanks dat we nergens bij betrokken zijn geweest, ondanks de vele overkoepelingen die zij pretenderen. Laten we nog een fijn standpunt meegeven:

“Een avond waarop iedereen het met mekaar eens is, is een verloren avond.”

Albert Einstein

 

FC Luminal ofwel Luminal gate

Autoriteiten binnen het bisdom Roermond en de Arbeidsinpectie waren in de jaren ’50 op de hoogte van het abnormaal hoge aantal sterftegevallen in het Limburgse internaat Sint Joseph voor verstandelijk gehandicapte jongens. Dit is echter het topje van de ijsberg. Meer instellingen kenden sterfgevallen en de oorzaak moet gezocht worden in het medisch experimenteren zoals Mengele en de nazi’s dat deden tijdens de tweede wereldoorlog, werd voortgezet in tal van Limburgse en Brabantse tehuizen in de vijftiger jaren en begin zestiger jaren. In 1913 werd klooster St. Jozefsheim in gebruikgenomen door de broeders van Fransiscus. Het bestond uit een kapel, kantoor, school en twee andere gebouwen. In het klooster leefde ongeveer 600 mensen waarvan de meeste mentaal en psychisch ziek waren. Door de opkomst en druk van de nazi’s vertrokken de broeders van Fransiscus op 23 mei 1937 uit het klooster.

Door een nieuwe wet in 1939, die inhield dat elke onbekwame nieuwgeborene geregistreerd moest worden, werd het klooster een speciaal kindertehuis en kreeg het de naam “Kinderfachabteilung Waldniel”. In werkelijkheid werd het een centrum voor diegenen die niet welkom waren in Nazi-Duitsland. Toen op 1 oktober 1939 Adolf Hitler de volledige macht kreeg over Duitsland werd het tehuis dan ook een euthanasiecentrum dat moest leiden tot de uiteindelijke oplossing.
De eerst leidende arts in het centrum was Georg Renno maar hij werd al snel overgeplaatst naar de Hartheim instituut. Uiteindelijk werd hij na de oorlog verantwoordelijk gesteld voor het doden van 28.000 mensen. Zijn vervanger in Hostert was Hermann Wesse.
In Hostert zijn tussen de periode 1939 en 1943 512 mensen gestorven waaronder 128 kinderen. Bij zeker 30 kinderen staat vast dat ze via een overdosis aan luminal in het euthanasie programma zijn vermoord.

Nu, dit middel Luminal werd in Huize Immaculata van de nonnen St. Joseph in een klooster in Puth ook toegediend. Gisteren hebben wij op ons blog al vermeld het gevaar van Luminal, de kalmerende werking die tevens kan uitpakken in een zware depressie en diepe coma met de dood als gevolg of….als oplossing omdat deze patienten, verstandelijk gehandicapten, in coma niet meer geholpen kunnen worden. Wij weten van mensen die daar gewerkt hebben, en niet in het nieuws willen, de verhalen over experimenten die toegepast werden op deze mensen. Ze kwamen van onderzoeken terug en konden dagen niet spreken.

Ook komen nieuwe feiten binnen van andere instellingen in zowel Limburg als Brabant waar dezelfde medische experimenten plaatsvonden. Huid werd onverdoofd bij kinderen weggehaald. Horror, als je de verhalen leest, en in dienst van de wetenschap directeuren mensen die kritiek uiten, zwaar werden bedreigd. We hebben het dan al over begin zestiger jaren. Opvallend aan de nieuwe onthullingen zijn de kennis of onkunde over dit middel Luminal. Het werd door de nazi’s in tal van programma’s gebruikt. Je kon het toedienen via de thee en het veroorzaakte een hersendood of mentale dood, zoals het door de Duitsers werd beschreven. Het kan ook geinjecteerd worden of met het eten vermengd. Medische kennis over Luminal is er al vanaf 1920 wanneer psychiater Dr Alfred Hoche en advocaat Karl Binding een baanbrekend boek schreven dat de macabere titel voerde: The permission to destroy Life, Unworthy life.

Iemand in coma kan niet meer over het leven beslissen, volgens deze psychiater en doen het dan VOOR de patient.

Hoe kan het zijn dat in tal van instellingen decennia later dit middel Luminal werd toegediend. De mensen die wij gesproken hebben, zaten in opleiding en hadden geen kennis van dit middel. De doctoren, de nonnen, kleine broeders wisten het wel, en ondanks het fatale effect, dienden ze dit ‘medicijn’ toe. Dit verklaart de grote doodsoorzaak, onderwijl de medische experimenten in tal van katholieke instellingen plaatsvonden. Wij zullen uiteraard de komende dagen met meer namen komen. Nog een ding moet ons van het hart.

Dhr Deetman heeft dit initiatief om deze archieven over te dragen aan het OM een uitstapje gemaakt dat wij als juridisch onzuiver beschouwen. Zijn opdracht ‘onderzoek naar seksueel misbruik’ heeft hij zelf verruimt door deze stap te nemen. Fraaier wordt het, wannner Deetman al op 23 mei dit meldt aan het OM en op 31 mei de archiefinformatie overdraagt aan OM en bisdom Roermond. Wiertz en zijn Stan, je zou ze bijna de dikke en de dunne gaan noemen, wisten dit al twee en een halve maand geleden dat deze bereidwillige informatie van Deetman eraan zat te komen, konden dus ruimhartig in de media roepen dat ze onderzoek van harte toejuichen. Maar waarom heeft het zolang geduurd voor Deetman ermee vrolijk naar de pers stapte? Waarom erkend het bisdom dat zij op de hoogte waren en geven geen helderheid over de zwijgzame rol van het bisdom. Wij eisen helderheid van het bisdom waarom ze niets met deze kennis hebben gedaan. Het Deetman onderzoek dient te worden herzien, het is vanaf nu onvolledig en kan niet meer voorbij gaan aan het geweld dat onderdeel was van de katholieke misbruik cultuur. Het hele onderzoek dient in handen van het OM te komen, hoewel zij zelf veel te verbergen hebben, de reden dat de kerk intern alles wil regelen. Luminal gate staat voor de deur, en men mag gezien het historisch zelfdodings programma van de nazi’s, niet voorbij gaan aan gebruik en toepassing Luminal in katholieke instellingen jaren na de oorlog.

Daelzicht stuurde gisteren al brieven rond over problematiek rond de Heel kwestie, waren dus ook ruim van te voren ingelicht; ook zij werken mee aan onderzoek, en stellen archieven ter beschikking. Het klinkt te mooi om waar te zijn.

Immaculata gij leliereine

Van eeuwige reinheid beminlijke bruid.

Wil mij met lichaam en ziel aan U wijden,

U kies ik heden tot moeder mij uit.

Reinste, o reinste der mensen bemind.

Immaculata, bescherm uw kind.

Immaculata, bescherm uw kind.

Van doofpot naar stoofpot

Autoriteiten binnen het bisdom Roermond en de Arbeidsinspectie waren in de jaren ’50 op de hoogte van het abnormaal hoge aantal sterftegevallen in het Limburgse internaat Sint Joseph voor verstandelijk gehandicapte jongens.

Eindelijk zijn de yesterday papers het nieuws van de dag. In Limburg zijn er altijd autoriteiten en geestelijken op de hoogte geweest van onoorbare calamiteiten die door deze zelfde geestelijken en autoriteiten vernacheld werden. Is er sinds de vijftiger jaren iets verandert in onze ‘sjoene’ provincie. Zeker, in Daelzicht geeft men gehoor aan het openbaar Ministerie (OM) om inzage te geven in de archieven uit de jaren ’50. Het OM deed het verzoek in het kader van een onderzoek naar de dood van 34 jongens die destijds in de zwakzinnigeninstelling Sint Josph in Heel waren opgenomen. Die instelling maakt tegenwoordig deel uit van Daelzicht.

Het bisdom juicht, transparantie is het nieuwe toverwoord en laat het OM het eerst uitzoeken dan geven we wel commentaar; de tegencultuur van de doofpot is geboren, geen doofpot meer maar een stoofpot, het duurt iets langer voor het gaar is, uitgekookt en weggedampt. Flink hoor, deze houding van het bisdom misschien kan Wiertz naar buiten komen en een dansje komen maken er zullen meer onthullingen volgen!

 

Geeft men ook inzage in de ‘afstandsbaby’s’, de 18 broeders van Bleijerheide die ruim 60 jongens misbruikten. Ook liggen er 8 kindergraven tussen de broeders Franciscanen, doodsoorzaak onbekend.

Natuurlijk polio, ziektes, heimwee noem het maar op, maar feiten? Wij weten dat er flink geslagen werd, soms randje doodslag, het lag aan de stevigheid van je hersens of je ergens tegen kon. Natuurlijk was je wel eens ziek, doodziek. Ik lag een week met hoge koorts bij broeder Monulphus door werkelijk iedereen genoemd in verband met seksueel misbruik op dit jongenspensionaat te Bleijerheide. Een donkere week van ijlen, zweten, wakker worden in ellendige eenzaamheid. Niemand stond aan je bedje, behalve 1 x Monulphus en Servatius en die keken een beetje vreemd toen ik wakker werd. Ik voelde dat er iets niet klopte maar drong deze gedachte weg door te vertrouwen dat de broeders niets onoorbaars deden. Zo werden we opgevoed, ingeprent de priesters doen niets fout, zij zijn immers direkt afkomstig van God.

Bij sommige instellingen in internaten stonden heel wat medicijn-kastjes. Bij een nog niet nader te noemen instelling werd het middel Luminal voorgeschreven. Dit middel werd aan verstandelijk gehandicapten gegeven die blijkbaar gekalmeerd moesten worden. Dit middel veroorzaakt een hevige depressie van het centrale zenuwstelsel en bij overdosering is het zeer gevaarlijk. Het kan van een kalmerend effect omslaan in een diepe omkeerbare coma en de dood. Gebruikers van Luminal lopen of ze dronken zijn maar in feite zijn ze de coordinatie over hun lichaam kwijt (het centrale zenuwstelsel aangetast). Dit kan een indicatie zijn van de doodsoorzaak van vele sterfgevallen onder kinderen in internaten. Kom op, de Kerkstaat is nooit onderzocht, de hemel geeft geen antwoord, de kerk zal ondanks de vele dansjes blijven zwijgen…maar wij niet.