Bevroren Kinderen

VRT trekt uitzending op laatste moment terug

Onder dreiging van juridische druk trekt VRT uitzending in!

In ‘Bevroren kinderen’ zou het VRT programma Koppen XL enkele hartverscheurende getuigenissen van mannen die als kind misbruikt zijn gaan uitzenden. Geruime tijd waren aankondigingen te zien op de Belgische TV op EEN en ook in alle programmaoverzichten was Bevroren Kinderen, de verkorte versie van Frozen Kids, aangekondigd. Maar iets meer dan 24 uur (!) voor uitzending kregen we een telefoontje dat de VRT de uitzending terugtrekt i.v.m. klachten die zijn binnengekomen. De aard en omvang van de klachten zijn ons nog niet duidelijk maar het schijnt dat een familielid van een van de geïnterviewde mannen gedreigd heeft juridische stappen tegen de VRT te ondernemen als men tot uitzending overgaat.

“We zijn stomverbaasd en onthutst zo kort voor uitzending. Alles was in kannen en kruiken en goedgekeurd door de VRT.” Zo vat Cees Franke de maker van de film zijn gevoel samen. Cees Franke heeft de geïnterviewden van Frozen Kids inmiddels persoonlijk benaderd en voor zover mogelijk persoonlijk gesproken om hen het nieuws mee te delen.

Zodra er meer bekend is hoort u van ons. U kunt ook via Twitter @bevrorenkind de berichtgeving hierover blijven volgen.