Metissen modern koloniaal beleid

AFSTAND MEISJES

De Belgische katholieke kerk excuseert zich bij de metiskinderen uit de koloniale periode voor de rol die katholieke ordes en instellingen speelden in de behandeling die deze mensen hebben ondergaan. Dat heeft de Antwerpse bisschop Johan Bonny dinsdag namens de Belgische bisschoppen gezegd tijdens een colloquium in de Senaat over de metissenkwestie.

In Congo, Rwanda en Burundi was er onder Belgische voogdij geen plaats voor ‘halfbloeden’, geboren uit een koloniale blanke vader en een zwarte moeder. Blank en zwart moesten strikt gescheiden worden en metissen verstoorden die koloniale sociale orde. Moeders van metissen werden onder druk gezet om hun kinderen af te staan. De ‘kinderen van de zonde’ kwamen dan in katholieke instellingen terecht, zoals dat van de Witte Zusters in Save, in Rwanda.

Eind jaren 50, toen de onafhankelijkheid in zicht kwam, werden de honderden kinderen in die instellingen overgebracht naar België, waar ze in weeshuizen of bij pleegouders terechtkwamen. Ze groeiden in België op, maar werden als buitenlanders beschouwd. Vaak hadden ze geen geboorteakte. Hun nationaliteit werd hen ontnomen, met alle problemen tot gevolg. Ze hadden geen banden meer met hun ouders of familie in Afrika, van wie ze zelfs de identiteit niet kennen.

Verenigingen van metissen vragen al langer dat de Belgische staat hun lijden erkent en acties onderneemt om bepaalde zaken goed te kunnen maken. Het colloquium in de Senaat moet daartoe bijdragen.
hey mr. postman

De Belgische kerk heeft in de Senaat zijn excuses aangeboden aan de metissen. De bisschoppen roepen alle katholieke instellingen in België, Afrika en Rome op om alle documentatie die ze in hun bezit hebben en die metissen kunnen gebruiken om ouders of afstamming in Afrika terug te vinden ter beschikking te stellen.

In Nederland werkt dat niet….excuses. Kijk alleen naar het dooppot dossier ‘de Afstandsbaby’s’. Mevr. Toorenburg (CDA) roept steeds moord en brand wanneer misbruik aan de orde is, ze doet echter niets. Voor de camera staat een scorende Toorenburg te oreren en buiten de camera gebeurt er vervolgens helemaal niks; ze heeft ooit kamervragen gesteld maar dat ligt in een la van de Tweede kamer weg te rotten. CDA is niet te vertrouwen wanneer het hun eigen ‘Christelijke’ geschiedenis betreft, de internaten, misbruik, het helse geweld, de castraties, verdovingen, de onderdrukking en uitbuiting, bovengenoemde afstandsbaby’s, ‘Sie haben es nicht gewusst’.

Uiteraard niet mevr. Toorenburg…..vandaar deze herinnering!