Mensenrechten in de kerk

overlever

1. Op een persconferentie in het Interdiocesaan Centrum in de Guimardstraat in Brussel, is vanmiddag in aanwezigheid van de bisschoppen referent mgr. Bonny en mgr. uy Harpigny het rapport 2012-2013 over de werking van de tien contactpunten voor slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk voorgesteld. Tegelijk werd de pas verschenen brochure ‘Van taboe naar preventie. Beleidslijnen ter preventie van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in pastorale relaties met kinderen en jongeren’ toegelicht.

U vindt een verslag hiervan op kerknet onder deze linkhttp://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=123505 

2. Met de eigen stuurgroep zijn wij onlangs samen gekomen. Naast evaluatie van de werking, hebben wij ook voor dit najaar een ontmoetingsdag gepland. Later krijgt u daar nog een uitnodiging over (en voor wie in de namiddag blijft ook een vraag om inschrijving).

Locatie / datum: 1501 Halle (Buizingen, Alsembergsteenweg 130), op zondag 19 oktober 2014 om 10 u. (onthaal vanaf 9.30 u). De namiddag ontmoeting is voorzien tot 16 uur. ‘s Middags is er voor de blijvers een warme maaltijd voorzien. Een uitnodiging volgt half september.

Groeten, De stuurgroep van Mensenrechten in de Kerk, Linda, Marc, Gert, Staf, Norbert en Rik

One thought to “Mensenrechten in de kerk”

  1. ¨We willen allen danken die hebben meegewerkt aan de opvang, de erkenning en het herstel van de slachtoffers uit het verleden.

    Maar vooral willen we onze oprechte waardering betuigen ten aanzien van de slachtoffers zelf en hun naasten die door hun naar buiten treden het inslaan van
    nieuwe paden naar gerechtigheid hebben mogelijk gemaakt. Het luisteren naar hen heeft ons veel geleerd.

    Interdiocesane Commissie voor de Bescherming van Kinderen en Jongeren

    Brussel, 2 juni 2014

Reacties zijn gesloten.