Dass Wort nach Sonntag

OostenrijkA.E.I.O.U.
Frederik V (1415-1493), aartshertog van Oostenrijk, liet deze letters op gebouwen en munten aanbrengen, nadat hij in 1440 keizer werd (Frederik III). De afkorting staat voor: Achidux electus imperator optimus vivat, Leve de voortreffelijke aartshertog gekozen als keizer. Zijn voorganger Albrecht II had de afkorting reeds gebruikt voor Albertus electus imperator optimus vivat, Leve de voortreffelijke gekozen keizer Albrecht.
Van de afkorting A.E.I.O.U. zijn veel alternatieve betekenissen in omloop:

Austriae est imperare orbi universo
Oostenrijk moet heersen over gans de wereld.
Austria est imperium orbis universi
Oostenrijk regeert de hele wereld.
Austria et imperium optime unita
Oostenrijk en het Rijk zijn het beste verenigd.
Aquila electa Iovis omnia vincit
De verkoren adelaar van Jupiter overwint alles.
Aquila exsuscitate inimicis ostendit virtutem
De geprikkelde adelaar toont zijn moed aan de vijanden.
Allerlei Erdreich ist Österreichs Unglück
Land van allerlei soort is een ramp voor Oostenrijk.
Alles Erdreich ist Österreich Untertan
De hele aarde is onderdanig aan Oostenrijk.
Austria erit in orbe ultima
Oostenrijk zal zijn heerschappij uitbreiden tot het einde der wereld; Oostenrijk zal de laatste (alles overlevend) van de wereld worden. Andere vertaling: Oostenrijk zal de geringste van de wereld worden.
Austria’s emperor is ousted utterly
De Oostenrijkse keizer wordt volslagen aan de dijk gezet.