Gelukkig stapelen DE BEWIJZEN zich op (een ander Engelen verhaal)

Het (charme) offensief van pastoor Jan S.

Na eerst een gepensioneerde  psycholoog uit Maastricht een brief te hebben laten schrijven aan  drie slachtoffers, die een klacht tegen hem hebben ingediend bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK, heeft Jan S. een (charme) offensief ingezet.

Deze week ontvingen een aantal oud leerlingen van het jongenspensionaat Maria ter Engelen in Bleijerheide na meer dan 40 jaar via een oud leerling, daarbij ingesloten de smeekbede van broeder Eymard. Foto’s  met zijn beeltenis duidelijk zichtbaar (voor hun die hem niet herkennen).

In deze brief worden de namen en de geboortedata van degenen die een klacht tegen Jan S. hebben ingediend openbaar gemaakt.

Deze voormalige broeder Eymard (Dino) wil opnieuw zijn macht  laten gelden!! Helaas voor hem: de jongetjes van toen zijn volwassen geworden en niet meer door hem te intimideren. 

meer reacties Mea Culpa: Wat staat er in het kort in deze brief:

Pastoor Schafraad, die terug in zijn oude rol kruipt als broeder Eymard (wie had dat gedacht!!!) heeft een brief onder oud-leerlingen gestuurd met de namen van de mensen die een klacht hebben ingediend. ‘Kennen jullie deze oud-leerlingen en hebben jullie ooit iets gehoord dat zij misbruikt zijn’? Alvast bedankt voor de moeite. Ik vertrouw erop te kunnen aantonen dat de aantijgingen tegen mij onterecht zijn. Gelukkig stapelen de bewijzen zich op dat steeds meer leerlingen deze ervaringen niet alleen zelf niet gehad hebben maar ook niet wisten dat dit gebeurde.

Ons commentaar is helder. De bewijzen stapelen zich op is een suggestieve, valse poging om over de eigen onschuld de loftrompet te steken. Het is net zoveel waard als onze ‘bewijzen’, die uiteraard geen geldigheid bezitten voor pastoor Schafraad. Ondanks het halleluja jargon, en hoe de koren van Schafraad ook vooruit jubelen, kunnen wij het volgende de pastoor op zijn hart drukken, deze klagers blijven bij hun melding. Zij hoeven de vragenlijst dan ook niet in te vullen die in de brief van een andere oud-leerling, gevraagd worden. Postzegel bij inbegrepen. De pastoor chargeert de onderzoekscommissie met deze oproep, noemt de namen van de klagers en maakt ze daarmee vogelvrij voor diegene die tot de schare fans van deze pastoor horen.

Van het internaat in Bleijerheide is veel meer onder de zoden gebleven dan de geestelijkheid alhier wilt weten. Ons katholiek verleden is een groeiend gezwel op de zielehuid van menige gelovige. De aanpak van deze pastoor schaakt voortdurend andere mensen om zijn onschuld te ‘bewijzen’. Het gaat gepaard met is een subtiele beïnvloeding vergezeld van een uitnodiging voor een reünie  waar de oude glorie en nostalgische sentimenten in een collectief samenzijn, zullen herleven, en de oude internaat Bleijerheide hemelpoorten zich zullen openen. Een waar Engelen verhaal. Zijn wij ook uitgenodigd?

Dan nog even dit:

Als we dan toch bezig zijn met onderzoek. Hoe komt Schafraad en zijn gevolg aan deze gegevens. Hoe weet hij wie de klagers zijn en waar ze wonen.

Hoeveel oud-leerlingen zijn aangeschreven?

Hoe komt hij aan deze gegevens? Gemeentes? Uit welke archieven komen ze. Waren alle Bleijerheide archieven niet vernietigd.

Mea Culpa eist onderzoek; ook van de politie te Heerlen die tot nu toe weigert de klacht ingediend door ondergetekende te onderzoeken, en die o.m. betrekking heeft op deze archieven.

We zijn het goed zat, plofbal te zijn van allerlei dekmantels van deze gigantische doofpot affaire in ons katholieke zuiden. Meneer pastoor zijn batterij is leeg aan het lopen, wilt u zo vriendelijk zijn de vragenlijst in te vullen. Low battery.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/04/post_pedopriester_schafraad_in.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 gedachten over “Gelukkig stapelen DE BEWIJZEN zich op (een ander Engelen verhaal)”

 1. @Crispina
  Van (a-)Postel, zie “brief”.
  Of van broeder Eymard?
  “Persoonsverwisseling”

  Tuurlijk, mogelijk.
  Dan negatieve bewijsvoering aan de orde.
  M.a.w. “bewijs maar dat je niet schuldig bent”

 2. Waarmee dan tenminste transparant is door wie Jan Schafraad genaaid wordt.
  Bedankt, Ed!
  Nu de kinderen vandestijds nog.

 3. Vice-kanselier S.v.W beweert zelfs dat pastoor S. “juridische stappen” heeft ondernomen tegen mgr. Wiertz. Dat staat hier:

  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/04/paniek_bij_de_rkk_pastoor_klaagt_bisschop_aan.html

  Daar weet het bisdom echter niets van, alleen dat mgr. Wiertz de bezwaren van pastoor S. tegen zijn schorsing heeft afgewezen.

  En de brieven-aktiviteiten van S. acht het bisdom voor geheel eigen verantwoordelijkheid van de pastoor zelf.

  Mij lijkt dat mgr. Wiertz en mgr. Punt 1 lijn trekken.
  Ze laten ‘m vallen als gloeiend ijzer.
  Als een molensteen…

 4. Het moge dan niet bijbels zijn maar het bekende schepnetje onder je monitor houden staat wél garant voor meer wonderen dan menig baggersloot.

  De vraag is dus natuurlijk op grond waarvan je/jullie aannemen/denken c.q. beweren dat deze brieven inderdaad van Schafraad cs. afkomstig zijn ?

Reacties zijn gesloten.