De vermoordde cijfers van het CBS


 

Hoe en waarom doet het CBS onderzoek?

De doodsoorzakenstatistiek wordt samengesteld op basis van opgegeven doodsoorzaken van iedere overledene die in Nederland is ingeschreven. Door de arts wordt hiervoor een doodsoorzaakverklaring ingevuld. Deze doodsoorzaakverklaring (B-formulier) wordt via de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden naar de medisch ambtenaar van het CBS gestuurd. Opgave is verplicht op grond van artikel 12A van de Wet op de lijkbezorging.

De helft van de sterfgevallen van de jongens tot 18 jaar in 1952 en 1953 wordt toegeschreven aan infectieziekten. Verder zijn als doodsoorzaken geregistreerd aangeboren afwijkingen, hart- en vaatziekten en kanker. Geen enkele jongen stierf een onnatuurlijke dood, aldus de gegevens bij het CBS. (einde quote L1-Nos)

 

(Reactie Mea Culpa )

De CBS cijfers zijn ondanks de hogere sterftecijfers in de gemeente Heel, allemaal ‘natuurlijk’. Natuurlijk cijfers zijn cijfers en ademen niet en vertellen ook geen verhalen. De gegevens worden verstrekt door gemeente en de arts, indien de arts werkt voor de instelling die het nodige te verbergen had, dan kunnen wij meedelen dat wij gehoord hebben dat er een arts werkte die morele problemen had met de handelswijze in en rond St. Joseph. Maar daarover morgen meer!

Wie werkte op de gemeente Heel in die jaren, is dat onderzocht, niets is onderzocht, en het OM doet geen mededelingen tijdens onderzoek.

 

Het bericht ‘natuurlijke dood’ is een eufemisme voor de werkelijke toestand die er heerste in deze RK instelling St Joseph en St Anna. Er heerste een sfeer van intimidatie, overcapaciteit en onderbezetting van het personeel. Patienten wilden er weg, maar werden niet gehoord, noch geholpen. Er zijn berichten van seksueel misbruik, iets wat de Cie. Deetman toch zou onderzoeken, maar zoals het gaat in dit land wordt er geschoven met informatie tot iedereen weer veilig op zijn plek zit. Bisdom hoort twee maanden eerder dan wij, van St Joseph, Heel dossier overdracht naar OM. Ruig, zou je denken. Van St Joseph, de man van, is net zoveel bekend als Heel, doch steeds meer berichten sijbelen naar buiten. Deetman is ervan af en het bisdom werd in vroeg stadium op de hoogte gebracht. Voorkennis? Ook Dato Steenhuis mocht niet in de wielen gereden worden want het is wel een beetje vreemd dat Steenhuis vanaf 1980 niets vindt over belangenverstrengeling tussen kerk en staat, behalve een leeg kluisje in Den Bosch, en Deetman komt opeens met nieuws uit begin vijftiger jaren??? Even afstemmen.

Mea Culpa is de enige organisatie die hier fel tegen protesteert, maar sommige willen ons blijvend uitsluiten, dit zal echter niet lukken. Net zoals duizenden andere kinderen die te maken hadden met geweld, seksueel misbruik en psychische intimidatie in RK instellingen en die mede door kinderbescherming in ongecontroleerde instellingen werden gedropt en in de steek gelaten, zullen van zich laten horen. De tijd van zwijgen is voorbij. Dit kille CBS Heel verhaal is tergend voor de mensen die kinderen verloren hebben onder dubieuze omstandigheden en wij dringen aan dat het geHeel wordt onderzocht. Niet alleen de CBS statistieken maar alle verklaringen door wie dan ook, die het nog vertellen kan, zullen gehoord worden.

De ‘natuurlijke dood’ media scoop valt onder de noemer…snel scoren terwijl het rust, theepauze is, alleen de ballenjongens lopen rond en eten een ijsje. De ‘natuurlijke’ CBS dood doet vermoeden dat er niets aan de hand is. Gaat u toch lekker slapen in dit land regeren de statistieken. Toch nog een zinnetje door Nos / L1 gememoreerd : ‘of de arts de doodsoorzaak ook werkelijk heeft onderzocht, bestaat twijfel. Heeft iemand dat aan het CBS gemeld in 1952-‘53?