Defensie, mannen en macht

mannen en macht

Sinds 2013 zijn er enkele tientallen meldingen gedaan bij Defensie van medewerkers die seksueel misbruik zouden hebben gepleegd. Wij als klokkenluider organisatie Mea Culpa stonden hevig in het nieuws maar defensie heeft het, tot nu, mooi weten te doofpotten.

Dat blijkt uit cijfers over meldingen van misbruik die sinds 2013 zijn binnengekomen bij vertrouwenspersonen, leidinggevenden en de Koninklijke Marechaussee.

Bij leidinggevenden en het meldpunt van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) zijn 23 meldingen binnengekomen, schrijft minister Klaas Dijkhoff van Defensie in antwoorden op vragen van D66 en PvdA. Bij de marechaussee waren het er 54.

Omdat sommige zaken van het COID werden doorverwezen naar de marechaussee, overlappen deze aantallen elkaar voor een deel.

Geseponeerd (ook de arme broeders Franciscanen Bleijerheide kenden veel sepots / worden niet onderworpen aan artikel 12 procedure). Cultuur en / of machtsposities bij OM?

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vanaf begin 2012 in totaal 39 zaken binnengekregen. Daarvan zijn er 28 geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs en zijn er 11 voor de rechter gekomen.

Het totaal van 39 ligt overigens hoger dan de 20 die de marechaussee heeft overgedragen aan het OM. Voor de vervolging van zedendelicten is aangifte niet per se nodig.

Veroordeling

Deze week nog werd een 30-jarige militair veroordeeld wegens seksueel misbruik van een vrouwelijke collega die op dat moment sliep. Het incident deed zich vorig jaar oktober voor op een kazerne. In deze zaak deed de vrouw zelf geen aangifte, maar haar commandant wel.

Ook werd deze week bekend dat Defensie alsnog een onderzoek instelt naar de misbruikzaak van ex-militair Ronald Vreeburg, die naar eigen zeggen in 1982 als zeventienjarige door vijf andere soldaten is misbruikt op de Koninklijke Militaire School in het Limburgse Weert.

Volgens Defensie komt seksueel misbruik bij de krijgsmacht voor, maar doet de organisatie (??) er veel aan om dit tegen te houden.