Engelen klanken

Aangifte tegen Maastrichtse pastoor, bisdom en kardinaal Eijk

deze aangifte werd gedaan door een van ons, een mea Culpiaan. Wij hadden al vorig jaar en begin dit jaar verschillende pogingen ondernomen een melding bij de politie neer te leggen. In een eerdere melding ving ondergetekende bot bij politie Heerlen. Jawel, eerst zou het naar de OvJ gaan maar die bleek vanaf datum gesprek (4 januari 2012) met twee politie mensen op het bureau te Heerlen, geen tijd te hebben. OvJ heeft het druk! Toen hebben we meneer Moraal OM aangesproken tijdens hoorzittingen Tweede kamer. De Tweede kamer wilde weten hoe dat zat met aanklachten bij OM. Wij, mea Culpa als enige organisatie die zijn nek uitsteekt, vertelden de kamerleden: ‘aanklachten worden nog steeds geweigerd. Kerk wordt door OM beschermd’.

Meneer  Moraal PG beloofde plechtig dat iedere melding wordt aangenomen, aldus geschiedde vandaag. Niet de kerstraat onderzoekt het misbruik / geweld maar de rechtstaat.

Aangifte gedaan van seksueel misbruik en mishandeling door 11 broeders van het internaat. Mocht u denken ‘wow, dat is heftig’; echter het is geen nieuws. Leest u het Engelen dossier dat al sinds 2010 online staat.
PS Het is een aangifte die door OvJ moet worden bekeken. Nu hebben wij in eerdere aangiftes geweigerd een zeden aangifte te doen om het simpele feit dat er voortschrijdend inzicht is in de kennis over het misbruik / geweld (Deetman rapport). Wij hebben bewust niet het persoonlijke verhaal (verjaard) naar voren gebracht maar het vernietigen van de bewijslast als crimineel feit te te laten boekstaven ofwel te laten onderzoeken. Net zoals in België en Duitsland een politie inval om deze archieven aan de vergetelheid te onttrekken. We komen stapje voor stapje verder want de heer Moraal houdt zijn woord. Weigert OvJ dit dan ligt mijn aangifte van 4 januari 2012 klaar maar vooralsnog we geven het nu het voordeel van de twijfel want hoe kan het dat 10.000 tot 20.000 kinderen in NEDERLAND door de RKK zijn misbruikt en er niets gebeurt!

13 gedachten over “Engelen klanken”

 1. In ieder geval komt Simonis alvast aan de beurt met zijn “beladen” uitspraak.
  Justitie wilde de kardinaal niet wegens meineed vervolgen.
  Daarom spant een survivor een artikel 12-procedure aan.
  Nu de rest van de “zwijgers” en toedekkers nog.
  Het zou ’s tijd worden ook.

 2. Frank,

  Hoe zou de OvJ reageren als hij bij de loodgieter komt en vraagt of deze man naar zijn toilet kan komen kijken want de afvoer zit verstopt.
  De loodgieter zegt deze klacht niet op te nemen omdat hij het niet nodig vind.

 3. 261

  Helemaal mee ens dat het een positieve ontwikkeling is, mits het in inderdaad in alle openheid besproken kan worden.
  Maar dat is bepaald niet hetzelfde als mr.Stevens die reeds verklaarde…
  Mr. Stevens, hoeveel respect ik ookvoor de man heb,geloof ik,is het opperhoofd van een particulier cluppie van goedwillenden burgers die oplossingen proberen te zoeken en niet de Staat der Nederlanden.

  En dat kunnen we ons maar beter heelerggoed realiseren ook, merkte ikvan de week nog. Toen bleek dat (medewerksters van ) datzelfde particuliere cluppie er een werkwijze en argumentatie/legitimatie op na hield dat zich op geen manier onderscheidt van het schuldig verzuim elders gepleegd.
  Als we ons hersens niet gebruiken zitten we op die manier binnenkort wel met een volgende puntmuts opgescheept.
  Niet in de laatste plaats omdat zoals bleek de betrokken kerkelijke betrokkenen geen flauw idee en het dus – gelegitimeerd – maar over kan laten aan die club, c.q. er géén lering uit getrokken hoeft te worden noch garanties voor de toekomst. En dat ging toch echt alleen maar over iets (relatief) heel erg lulligs onbenulligs. Als daar al niet meer over na gedacht hoeft te worden slaat het hele – voor veel te velen buitengewoon pijnlijke erkenningsproces – helemaal nergens op!!
  En kan iedereen inderdaad weer rustig gaan slapen, nu met een pappa Stevens die waakt…..

  En ik kan mij toch nauwelijks of niet voor stellen dat dat nu de bedoeling van uitgerekend diezelfde Mr.Stevens en z’n klachten commissie zou zijn! In ieder geval niet de mijne en daarin hebben jij of ik net zoveel in te brengen als die Mr.Stevens cs. of wie dan ook.

  Open dus, deze hele ontwikkelingen en discussies!

  Behalve dat ik – nogmaals – ook het instrument van belang vind, zit ik ook met die verjaring van de moorden in 1947, in Rawagede.
  Dit gaat niet alleen over de Mea Culpa. En al helemaal niet over die clup van Stevens of de criminaliteit van de RKK in het historisch misbruik/geweld !

  Laat je dus niet in die hoek drukken. Dan ben je – met alle respect – pas werkelijk een slachtoffer.

 4. 261

  Met alle respect, en zeker ook vooor Joep Dohmen, maar dat lijkt mij niet logisch en in tegenspraak met alle noodzakelijke ontwikkelingen over aangifte/meldplicht van misbruik/mishandeling.
  Iedere particuliere club, van geitenfok tot bisdom, mocht toch de bbq aansteken met z’n particuliere archieven?

  1. De aangifte waarvan nu pv is opgemaakt werd voorafgegaan door 2 eerdere pogingen, die helaas mislukten. Zelfs verboden door een OvJ.
   Politie werkt in het kader dat hun wordt opgelegd door wetgever (politiek) en OM. Dat bepalen zij niet zelf. Ook Meldpuntjuristen zijn geharnast.
   Voortschrijdend inzicht bij wetgever (politiek) c.q. OM kan dit kader verruimen. Misschien is dat nu het geval, laten we het hopen.
   Dat is positief.

   1. Geachte 261,

    Hoe kan een OvJ iemand beletten/besluiten geen aangifte/procesverbaal te doen?
    Ik snap er helemaal niets meer van nu :(.
    En hoezo zijn meldpuntjuristen geharnast?
    Zij zijn toch in dienst van het Meldpunt?
    Of is het Meldpunt toch niet zo neutraal als ze zich voordoen?

    1. @Frank
     Bij de 2e poging liet betrokkene zich niet weer zomaar wegsturen bij de politie. Die hebben toen een OvJ gebeld en hij heeft telefonisch verboden aangifte op te nemen.
     Meldpuntjuristen voelen zich geharnast omdat zij alleen sexueel misbruik mogen behandelen van de rkk, terwijl zij veelvuldig geconfronteerd worden in aanklachten met (excessief) geweld en psychische marteling.
     Het is echter van belang om toch alles te vermelden in klaagschriften.
     Voorzitter mr. Stevens van de Klachtencie verklaarde reeds dat hij in ieder geval geweld zal ” meewegen”.
     Op die manier kunnen mandaten dus opgerekt worden.
     En wij survivors laten ons toch al niet harnassen

 5. ****
  En als dat zo is, Frank,zou je wel ’s kunnen gaan overwegen om een klacht over politieoptreden in te dienen.

  *****
  sterretje,sterretje, sterretje

 6. Dank je wel, Frank, Je antwoord is belangrijk voor me.
  Zo op het eerste gezicht vind ik het nogal knap ernstig wat je hier schrijft, maar (nogmaals en voor de zoveelste keer) ik ben geen jurist.

  Onze ervaringen lijken inderdaad overeen te stemmen. Ik heb best wel door moeten drammen in het voorgesprek hier (telefonisch, als ik me goed herinner zelfs 2 maal ) en er is me vrij duidelijk gemaakt dat het geen opsporings/vervolging zou kunnen betekenen. Maar ook daarbij ben ik zondermeer gewoon fatsoenlijk en zorgvuldig en respectvol behandeld.
  Zelfs zo dat het hebben van de senuwe – en reken maar dat ik knap hard had ook – géén enkel beletsel was. Ook niet toen ik de oorspronkelijke afspraak afzegde/verschoof ( die was gemaakt op het moment dat Deetman zijn eerste tv optreden zou doen, wat ik destijds nog wilde zien)
  Net zozeer als dat van belang is geweest toen ik,eenmaal daar zittend en mij nogmaals duidelijk was gemaakt dat ik mij geen illussies moest maken en vooral dat ik merkte dat de betreffende politie ( 2 vrouwen, waarvan 1 de voorgaande contacten had gedaan) redelijk (generatie gebonden. dacht ik) glazig zaten te kijken.

  Hoewel het zonder meer zo is dat die melding zonder meer later tot idiotie van politie zijde heeft geleid, is het belang ervan dermate groot (geweest) voor mij, dat het mij andere (keuze) mogelijkheden heeft gegeven waarover ik daarvoor simpelweg niet beschikte.
  (als ik al eerder schreef Ik sluit zelfs niet uit dat ik mede daardoor op het moment van volslagen krankzinnig repressief politieoptreden (en de daarbij behorende orde handhavings-instrumenten) keuzes heb kunnen maken waardoor ik op politie geweld escalerend gedrag niet in heb hoeven gaan.

  En dat betekent dat als het klopt wat we hier nu eventjes zitten te bespreken – maar nogmaals: met alle slagen van de onbenul om mijn arm – in ieder geval de mensen (een aantal mensen) van Mea Culpa en mogelijk ook anderen knap grof onrecht is aangedaan c.q. mogelijkheden die onze Rechtstaat biedt onthouden zijn. Niet door het misbruik destijds maar in de actualiteit.

  En dat wens ik te weten ook. Want dat vind ik onacceptabel. Niet om een of ander blabla filosofietje juist omdat het gaat over machteloosheids- na machtsmisbruik ervaringen met de hele concrete gevolgen voor individuele levens. En dan lijkt dit ook wel zo’n blabla gewauwel,maar ik meen het tot in mijn tenen en zie sterretjes hoe langer ik hier over na probeer te denken. Mensenrechten zijn géén overbodige luxe!!

  Zoals ik een paar jaar terug een of andere flapdrol vetbetaalde peut had, die dacht dat hij mij wijs moest maken dat ik maar beter “de politie gelooft toch geen gekken” geen aangifte van bedreiging kon doen, daarmee zijn eigen hypotheekboer tevreden stellend: je kúnt geen (helaas zelfs letterlijk levens-) noodzakelijke (zelfbeschermende) grenzen (leren) trekken zonder rechtspositie -ervaring, dat kán alleen maar escalerend geweld opleveren.

  Het betekent bovendien als in ons geval dat je de paternalistische (én maternalistische!) mensontwaardigende praktijken zoals van Klokk en die RKK, het beroerdste soort centje-voor-de-arme-blote-nikkertjes-buikjes caritas niet alleen in stand houdt maar stimuleert.

  Eerst maar ’s effe een paar hapjes sterretjes kauwen nu geloof ik.
  (en zonder dat rottige hokje zien of hier erg grote onzin staat 🙂 )

 7. Ik vermoed dat het kontakt onlangs van MCU met de pg Moraal hier een katalyserende rol in heeft gehad. Het parket van Maastricht had aan de politie namelijk opdracht gegeven om betrokkene op te roepen om aangifte te komen doen. Op de dag af 11 maanden eerder maakte betrokkene melding van de feiten.
  Daar komt bij dat “aangetoonde systematische archiefvernietiging van met name misbruikdossiers” door het bisdom (zie publicaties van onderzoeksjournalist Joep Dohmen) en nalatigheid in aanpak van nog levende daders wellicht niet aan verjaring onderhevig zijn.
  Het allerbelangrijkste is dat er hopelijk een opening gecreëerd wordt voor alle Engelenjongens en andere survivors.

 8. Hallo Crispina,

  Ook ik heb jouw ervaring mogen meemaken.
  Ik was ook nog speciaal naar Kerkrade gereden omdat ik dacht en ergens had gelezen dat er altijd aangifte gedaan moest wordenn bij de politie waar het delict had plaatsgevonden.
  Nee dus.
  Ik kwam het politiebureau in Kerkrade binnen en toen werd mij verstaan gegeven dat ik een afspraak moest maken met de afdeling zedenzaken en die zouden de zaak noteren.
  Mij werd verteld dat ik nog een email zou krijgen met daarin vermeld het meldingsnummer welke geregistreerd stond ergens in Utrecht.
  Ook kreeg ik te horen dat je in principe overal bij het politiebureau melding kon doen. De reden om geen aangifte te mogen doen werd uitgelegd de verjaring
  waarbij ik dacht dat, indien een email van mij gedurende maanden niet beantwoord wordt, die verjaring wel in de hand werkte.
  Al met al, bedankt mensen van de politie!!!!Vooral de afdeling Sittard, die mij fout heeft beantwoord!!!!

 9. Even een toevoeging: ik realiseer me dat het best mogelijk is dat het belang/ervaren van de andere keuzes/instrumenten anders zou kunnen zijn afhankelijk van de positie van de ouders (dus de staats verantwoordelijkheid) en zelfs daarin onderscheid is.
  Dit even ter verontschuldiging, ik zit dus niet zo maar te mekkeren 🙂 maar probeer het verschil in instrument/keuze goed te snappen, juist omdat het zo belangrijk was/is en in mijn tijd binnenlandse wezen nu eenmaal schaars raakten (met alle waanzin van dien)

 10. Hierboven worden 2 termen door elkaar gebruikt.
  De Heer Moraal had het plechtig over een melding
  Hier wordt echter gesproken over aangifte

  Nu ben ik heel benieuwd wat er dan eigenlijk is gebeurd.
  Is er een melding opgenomen of is er een aangifte gedaan?

  Zoals ik al eerder hier schreef – en op mijn weblogs – heb ik voorafgaande aan mijn melding bij Deetman géén aangifte kunnen doen – ten gevolge van verjaring – maar, na een voorgesprek, er is wel een melding opgenomen. (bij Jeugd Zeden dienst Amsterdam)

  dus ??? Wat is er gebeurd?

  Juist omdat het 2 verschillende zaken (b)lijken te zijn, en het dus ook 2 heel andere keuzes (lijken te) zijn, maar het voor mij nogal (en da’s een understatement!) belangrijk is geweest ( en nog is),

  Daarom ben ik dus bovendien erg benieuwd wat dit voor de betrokken persoon (heeft) betekend.
  Want volgens mij maken alle 2 die instrumenten natuurlijk wél deel uit van die Rechtstaat, maar erkennen hele andere zaken/keuzes . (Vergelijk met die club van Stevens)

Reacties zijn gesloten.