Er was eens….

Er was ooit een organisatie die een eeuwenoud probleem van misbruik van kinderen door haar eigen leden wist toe te dekken. Ontsteltenis en plaatsvervangende schaamte, een begrip dat bij geen kind kan rekenen op enig begrip, was te lezen en te zien op de gezichten van betrokkenen maar verdween naarmate de tijd vordert. Behalve bij bisschop Bluyssen die gisteren overleed die vier jaar lang als spirituaal op Beekvliet werkzaam was. Bluyssen begeleidde leerlingen, zoals nu een dekaan op een middelbare school. Hij stond jongens bij als er problemen waren en zette zich in voor hun welzijn maar heeft nooit geweten wat zich daar afspeelde na klachten misbruik op het klein-seminarie Beekvliet, de priesteropleiding van het bisdom Den Bosch. Op een vraag in RKK Kruispunt of hij zich verantwoordelijk voelde, antwoorde hij: mede-verantwoordelijk, zei ‘niets te hebben geweten’…..en wende zijn blik af.Bluyssen blik afgewendDeze blik, deze andere kant van Bluyssen komt voort uit de ‘mental reservation’, de heilige Augustine ontdekte hoe je leugens voor de wereldlijke rechtbank kon uitleggen in MENTAL RESERVATION. Minder pijn te doen aan anderen door te liegen om Gods rijk niet in diepe schande achter te laten. Deze methode van mentale gereserveerdheid ten opzichte van de pijnlijke waarheid is een probaat middel om zonden te zuiveren, schuld en boete uit te wisselen in gebed.

De RKK procedure om alle informatie over misbruik / seksueel geweld bij de data-base van de dader-organisatie te leggen kan men ruimte geven aan de plaatsvervangende schaamte, een soort biecht maar dan zonder biechtvader (die luistert op afstand mee).

Balloon-Tank Hans Hemmert
Balloon-Tank Hans Hemmert

Wat wisten (weten) de bisschoppen van elkaar? Een oud-bisschop van Den Bosch heeft zich als jonge priester vergrepen aan een minderjarige jongen. De bisschop, Jan ter Schure, misbruikte de jongen samen met zes andere priesters op het jongensinternaat Don Rua in Ugchelen tussen 1948 en 1953.

Ter Schure was van 1985 tot 1998 bisschop in Den Bosch. Hij overleed in 2003, Ter Schure en de andere zes misbruikers waren lid van de congregatie van Salesianen van Don Bosco. Deze orde heeft de zaak altijd geheim gehouden. Uiteindelijk is de zaak zeven jaar geleden afgekocht door het slachtoffer 16.000 euro te betalen.

Van Luyn

Het slachtoffer, inmiddels 76 jaar, was klasgenoot van Ad van Luyn, die nu bisschop van Rotterdam is. Hij heeft Van Luyn meerdere keren gevraagd om een gesprek over de kwestie, maar de bisschop heeft nooit iets van zich laten horen. Van Luyn was jarenlang de hoogste salesiaan in Nederland. Hier enkele berichten die wij aan het begin van onze Mea Culpa actie binnenkregen:

Ik ben van mening dat iedere volwassen SALESIAAN in die tijd en voor die tijd en na die tijd van deze praktijkenopde hoogte moet zijn geweest incluis bischop van LUYN en dat de congregatie der SALESIANEN verboden moeten worden.
Ik heb geen bezwaar dat bovengenoemde eventueel openbaar wordt gemaakt.
______________________________________________________
Ad van Luyn en zijn drie priesterbroers alsmede zijn ouders zijn huisvrienden van mijn ouders geweest; mijn ouders zijn  ooit een week in Rome te gast geweest. Nu leeft alleen mijn vader nog; hij heeft me gevraagd om niets te vertellen, er is veel te veel voor hem kapot gevallen. Hij had als kind uit 1923 een Rijk Roomsch vertrouwen en alles valt nu in diggelen. Ik respecteer de wens van mijn vader, hij is 87.
_______________________________________________

MCU wil uit respect voor het overlijden van Bluyssen hem gedenken met zijn houding tijdens het gouden priester jubileum. Benieuwd of de kerk dit memoreert tijds de begrafenis. Bluyssen vond het niet gepast om het gouden jubileum te vieren. In het kader van de onderzoeken naar seksueel misbruik binnen de Roomse kerk vond hij dat niet gepast ten opzichte van de slachtoffers.

Johannes Bluyssen was 87 jaar.