Even vergiffenis regelen

International Tribunal calls on Napolitano to “not collude in criminality”, and announces global campaign to occupy Vatican property and launch human rights inquiry in Italy (Rome (9 am local time):

Pope Benedict, Joseph Ratzinger, has scheduled a meeting with Italian President Giorgio Napolitano for Saturday, February 23 to discuss securing protection and immunity from prosecution from the Italian government, according to Italian media sources.

Ratzinger’s meeting follows upon the apparent receipt by the Vatican of a diplomatic note from an undisclosed European government on February 4, stating its intention to issue an arrest warrant for Ratzinger, who resigned from his pontificate less than a week later.

In response to the February 23 meeting, the International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS), through its field Secretary, Rev. Kevin Annett, has written to President Napolitano, asking him to refrain from assisting Ratzinger in evading justice.dappere-dodo

Volgens het Internationale Tribunaal aangaande Misdaden van Kerk en Staat (ITCCS) heeft een niet bij name genoemd Europees land het Vaticaan op 4 februari laten weten een arrestatiebevel te zullen uitvaardigen tegen paus Benedictus XVI. Zijn aangekondigde aftreden, slechts één week later, zou hiermee te maken hebben. Joseph Ratzinger, de echte naam van de paus, zou de Italiaanse president Giorgio Napolitano volgende week zaterdag om immuniteit en bescherming gaan vragen om zo uitlevering te voorkomen. Het ITCCS heeft Napolitano verzocht om niet op zijn verzoek in te gaan, omdat Benedictus schuldig zou zijn aan het verbergen van het massale kindermisbruik door katholieke geestelijken.

Paus Benedictus, Joseph Ratzinger, heeft een ontmoeting gepland met de Italiaanse president Giorgio Napolitano voor zaterdag 23 februari tot beveiliging van bescherming en immuniteit van vervolging van de Italiaanse regering te bespreken, aldus Italiaanse media bronnen.

Ratzinger bijeenkomst volgt op de schijnbare ontvangst van een bericht door het Vaticaan van een diplomatieke nota van een niet nader genoemd Europees regering op 4 februari, waarin zij haar voornemen om een ​​arrestatiebevel voor Ratzinger, die ontslag nam uit zijn pontificaat minder dan een week later uit te geven.

In antwoord op de februari 23 bijeenkomst heeft het Internationaal Tribunaal in Misdaden van kerk en staat (ITCCS), door middel van haar gebied secretaris, ds. Kevin Annett, geschreven aan president Napolitano, om hem te vragen zich te onthouden van hulp Ratzinger in ontwijken van rechtvaardigheid.

Napolitani