Follow the money back

Gisteren schreef ik over oproep Klokk om toestemming (of niet) te geven bij overdracht archieven naar het Nationaal archief, allemaal prima! De dossiers met persoonsgegevens zullen uiterlijk 1 april 2018 worden overdragen aan het Nationaal Archief. Dit ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

‘Ah’, dat Deetman zinnetje: ‘voor wetenschappelijk onderzoek’, of dat de pijn verzacht. Wij hebben met de adviesraad toch wel wat vergaderingen en brainstormsessies gewijd aan de archieven maar een ding viel op, als ik ter sprake bracht dat wij ongeveer dezelfde meldingen hadden (althans in 2010) als Deetman, zweeg men. Ook daar Deetman zelf zijn eigen archieven wil blijven beheren, draagt hij ze niet over aan het NA vanwaar die stilte als het over deze eerste, prille, waarschijnlijk ruim duizend meldingen / verhalen die naar ons, mea culpa united, gingen?

Waarom is men stil over ons engagement, onze betrokkenheid? Het is natuurlijk een geloofsdingetje van de kerk om mea culpa te desavoueren, ze te kleineren en het liefst te isoleren wat gebeurde toen Klokk zich oprichtte kregen zij aanvankelijk alle steun van Deetman en de kerk / bisschoppen en hield men incidenteel contact (voor het oog van de camera) want in de media kon men niet om ons heen.

Alle verwikkelingen rondom de financiering door Klokk aan MCU hebben wij gerapporteerd. Ook hebben wij iedereen transparant op de hoogte gesteld van het gegeven dat er door het bisdom Rotterdam al voor de subsidiering door het Ministerie van VWS een flinke financiële bijdrage aan Klokk is gedaan. Het komt er dus op neer dat Klokk meer dan euro 1.500.000,00 aan subsidie en de gift van het Bisdom Rotterdam heeft mogen ontvangen.
 .
Wij (MCU) daarentegen hebben niet eens over de volledige subsidie, opgenomen in de begroting van Klokk, kunnen beschikken. Op alle mogelijke manieren zijn wij tegengewerkt door Guido Klabbers. Terwijl deze laatste samen met zijn echtgenote een zeer riant salaris heeft opgestreken en het niet ondenkbeeldig is dat beiden op dit moment ook nog WW ontvangen.
Zoals je misschien begrijpt is het niet te bevatten dat iedereen is betaald voor zijn werkzaamheden (advocaten zijn betaald, leden van de klachtencommissie hebben zeker een vergoeding gekregen) behalve wij MCU en VPKK. De voorzitter van Klokk en zijn echtgenote hebben riante salarissen opgestreken en wij zitten tot de dag van vandaag met financiële problemen doordat wij niet eens de door ons gemaakte kosten hebben vergoed gekregen. Komt nog bij dat bij de totstandkoming van de brief aan de RKK wij weer afhankelijk zijn geweest van de goodwill van Klokk. De brief moest wel zo worden opgesteld dat Klokk geen enkele blaam trof!!!

Dat wij MCU en VPKK met schulden achterblijven is niet te verteren en feliciteren Follow the Money met hun journalistenprijs die het duo heeft gewonnen van Beeld en Geluid!!