Fysiek en psychisch geweld

Bruut Alphons, altijd gezellig

Bruut Alphons, altijd gezellig

Afhandeling van Geweldszaken.

Tot de Commissie HEG (voluit: Commissie Hulp, Erkenning en Genoegdoening voor geweld tegen minderjarigen in de RK Kerk) in actie kwam begin 2014 konden slachtoffers nergens heen met klachten over ondergaan fysiek of psychisch geweld.

Het was een grote stap dat deze klachten erkend zouden worden.

Een aantal slachtoffers heeft na de afwikkeling van hun zaak door de commissie HEG nog veel vragen:

  • Hoe kwam de commissie aan de informatie?
  • Waarom krijg ik geen erkenning door de aangeklaagde organisatie?
  • Waarom heb ik zo’n kleine schadevergoeding gekregen, terwijl het misbruik mijn leven kapot heeft gemaakt?
  • Waarom is er geen nazorg of hulpverlening?

Heel begrijpelijke en terechte vragen.

Doordat de Commissie vrij abrupt met de werkzaamheden is gestopt schreeuw-edvard-Munch1.jpegkunnen deze vragen nu niet worden beantwoord. Er is geen adres of telefoonnummer meer. De secretaris van de Commissie HEG is ook niet meer bereikbaar voor slachtoffers. Er is geen mogelijkheid tot beroep of herziening bij de Commissie HEG.

KLOKK kan wel de klachten verzamelen en aan/bij de verantwoordelijken vragen om antwoorden!  

Met deze vragen kun je ook niet terecht bij het Meldpunt RKK, dat ALLEEN de zaken m.b.t. seksueel misbruik behandelt.

Nieuwe meldingen van Geweldzaken!

Er zijn nog klachten inzake geweld die niet door een commissie zijn beoordeeld.

Er komen ook nog nieuwe klachten binnen.

Daarom is in het Voorzittersoverleg (gesprek van KLOKK met KNR en BC) vorig jaar al gevraagd om opnieuw de binnengekomen klachten te beoordelen en te komen tot erkenning, genoegdoening en compensatie.

Er komt een vervolg! Let op nadere berichten op onze website!

Je kunt je klacht over geweldmisbruik en psychisch geweld indienen bij KLOKK www.klokk.nl (aanmeldsysteem) of per mail: secretariaat@klokk.nl en bij het Meldpunt RKK (www.meldpuntmisbruikrkk). Als er een nieuwe commissie is zullen de ingebrachte klachten worden overgedragen aan die commissie.

Wanneer KLOKK beschikt over je melding/klacht kun je geïnformeerd worden over de voortgang. Het Meldpunt RKK kan je klacht alleen in ontvangst nemen en bewaren tot deze nieuwe commissie aantreedt. Het Meldpunt kan ook niet reageren op deze klachten.

Wel kan een beroep gedaan worden op Hulpverlening van het Meldpunt RKK.

Guido Klabbers, voorzitter Stichting KLOKK