Geld blijft in de bank

katholiek goedVATICAANSTAD – 

Het Instituut voor Religieuze Werken (IOR), de bank van het Vaticaan, blijft bestaan. Paus Franciscus overwoog het instituut op te heffen, omdat het door onder meer witwaspraktijken in opspraak was geraakt. Hij denkt echter dat de bank onder streng toezicht waardevolle financiële diensten aan de Rooms-Katholieke Kerk kan leveren en hem kan helpen in zijn missie als pastor van de wereldkerk.