Kwestie van in Koppen

In 1997 is er een uitspraak geweest door het hof in s’ ‘s-Hertogenbosch over het gebruik van een psychiatrisch rapport in de kerkelijke rechtbank over mevr S. waarbij de psychiater nooit de betrokken dame heeft gesproken.
Uitspraak in deze URL  http://www.vrouwenrecht.nl/jurisprudentie/databank/59/item/182

Hieruit volgde een klacht bij het medisch tuchtcollege over de betrokken psychiater mevr. B uit V, die veroordeeld is omdat zij de betrokkene nooit had gesproken, maar wel een rapport had opgesteld. Zie volgende krantenartikel
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2655313/1998/02/25/Hof-pakt-psychiater-van-bisdom-hard-aan.dhtml
Volgens mij had de hoogleraar Peter van Koppen ook nooit zo’n rapport op mogen stellen, tenzij hij geen psychiater of arts is en niet onder het medisch tuchtcollege valt. Maar dan is de vraag wat doceert hij zijn studenten wat juist is.

J.P. Mazurel

Een pastoor die een rapport laat samen stellen door rechtspsycholoog van Koppen met alle privacy vandien; een rapport dat gaat over de vraag of de klagers zich alles wel goed kunnen herinneren en of er een hetze gevoerd wordt (helaas gaat van Koppen daar niet over) tegen deze pastoor? De beschuldigde pastoor Schafraad wilt in een canonieke meldpunt procedure dit ‘civiele’ rapport gebruiken waar hij zelf zijn hele leven in de zwijgcultuur van de RKK is opgegroeid, en nu het kerkelijk meldpunt procedure in diskrediet brengt door de rechtstaat met zijn verjaring wel leidend te laten zijn! Daders meldt U, ik hoor het Deetman nog roepen!!! Nou meneer pastoor heeft zich gemeld meneer Deetman, wat nu? Deetman schrijft dat er nog archieven in takt zijn in het bisdom, Roermond; Interessant is het rapport Rutten dat in een brief verslag doet van seksueel misbruik op Bleijerheide, althans dat er aandacht voor was. Expliciet wordt Bulletje genoemd. De reden voor Schafraad om zich opeens ‘bulletje’ te herinneren in het LD om bisschop Wiertz van Roermond tegemoet te komen. Zaken kunnen zich draaien in het hoofd van een geestelijke en dit nadat hij al als jongetje al ‘zaken’ hoorde die over misbruik gingen. Over het internaat waar hij zelf op zat en later broeder werd. Maar dit terzijde!

Bleijerheide ver voor en na de oorlog!

‘U vroeg mij te rapporteren over de klachten die zijn ingediend tegen pastoor Jan Schafraad’, alzo begint van Koppen in antwoord op mr. van Oosten; over zijn GEDRAG in de tijd dat hij broeder was in het jongenspensionaat Maria ter Engelen, Bleijerheide. Hij heette in die tijd broeder Eymard!

Schafraads gedrag is nooit onderzocht, noch zijn verleden en dat van zijn mede-broeders. Zijn gedrag staat ook niet centraal als je de aangeleverde stukken ziet, citaten, quoten, artikelen van ons opruiend blog www.bertsmeets.nl en gehele of gedeeltelijke e-mail verkeer tussen veel belanghebbenden, en vooral de steunverklaringen leest. Het is of Schafraad smeekt, ten hemel schrijt en uiteraard voor zichzelf pleit: ‘kijk eens professor hoeveel mensen in mij geloven’!

Professor van Koppen is koel, begint zijn rapport met de vraagstelling dat misbruik op twee complementaire manieren kan worden vastgesteld. Een analyse van het proces en een analyse van het product (de klagers liegen, of de missing information). De SVA (Statement Validity Analysis is al niet van toepassing schrijft Koppen omdat het alleen op kinderen van toepassing is. Ik heb even gegoogeld tot welke leeftijdsgroep de wetenschap hier voor ogen heeft. Het toeval wil dat in Bleijerheide een amateur voetbal club zetelt met de naam SVA (sport vereniging Ackensplein), dit is dan ook geheel toevallig. De SVA waar rechtspsycholoog Koppen op doelt betreft kinderen, jong volwassenen. Hoe en waarom hij in zijn rapport constateert dat het niet van toepassing is, is blijkbaar een staaltje van wetenschappelijk ongeduld of opportuun een rapportje schrijven om een motief te hebben om de klagers niet te hoeven horen. Makkelijk zat. Anderen doen dit niet (politie, meldpunt) dus waarom van Koppen wel.

Een correct verhoor is van belang, noteert van Koppen uitdrukkelijk maar zelf praat of kent hij de klagers niet doch zet hij zijn betoog voort om iedereen, Schafraad en de zijnen een lesje in geheugengeschiedenis te geven. Leest u daarom de eigen boeken van van Koppen, Crombach en Wagenaar en al die anderen, dat levert dan ook nog iets op.

Is er sprake van grooming vraagt van Koppen zich af? Grooming waarbij de dader een gewone relatie stap voor stap ombuigt tot een seksuele relatie. Wat hierbij eens hoognodig onderzocht dient te worden is de cultuur van katholieke instellingen (nogal gericht op kinderen) de internaatssfeer waarbij de broeders hun rol van ouders op zich namen. Ooit onderzocht? Zij traden in de plaats van vader, een vaderlijke, vertrouwelijke band die het verwaarloosde kind nu eenmaal nodig had. Plus een harde hand wanneer het kind niet wilde luisteren, dat werd mij althans na een maand duidelijk, speelkwartier is over, de zweep ging er over. Stokslagen, kleine klappen tot gemene uitvallen die geen pardon kende, de broeders hadden niks met al te democratische verhoudingen, zij waren de baas. De twee gezichten die dit opleverden zorgden voor veel verwarring en alertheid. Als je in bed had geplast moest je naar de douche, broedertje mee, beetje afdrogen, zeggen dat het niet erg was en met grote geruststelling het jongetje in kwestie meedelen dat broeder /surrogaat vader niks zou verklappen. Als kind huilde je van opluchting dat de ellendige pesterijen die mogelijk zouden volgen voorkomen werden: beddenplasser, zeikertje of andere verwensingen die je als kind ten deel zou vallen. Het bleef tussen jouw en de broeder! De broeders voelden dit haarfijn aan, grooming je legt contact met een kind en maakt hem  emotioneel afhankelijk. In een boek The Child Protection and Safeguarding Handbook for Schools wordt het volgende gezegd: The job of safeguarding children is a shared responsibility and cannot be left solely to parents or carers. Schools play a critical role in keeping children safe from harm and are under constant pressure to deliver a consistent and effective policy across the school. How confident are you that the rest of your school’s staff have all the tools necessary to safeguard and promote the welfare of pupils?

A shared responsibility (een gezamenlijke verantwoordelijkheid) broeders wisten van elkaar wat er gebeurde, KOP dit in want als Schafraad dit rapport deels mag gebruiken, laat de grooming…HET GOLD VOOR ALLE INTERNATEN…eens goed tegen het licht houden. (geweld inbegrepen uiteraard; wordt vervolgd).

2 gedachten over “Kwestie van in Koppen”

 1. Met stijl: De Rechtspraak

  Dit vonnis is gewezen door mr. J.F.W. Huinen en in het openbaar uitgesproken op 14 augustus 2012.

  Alle uitspraken krijgen een zaaknummer mee van het gerecht dat de uitspraak doet. Dit nummer staat linksboven in de uitspraak
  (en hier wordt geregeld naar verwezen in publicaties in vaktijdschriften)

  Elke uitspraak die opgenomen wordt in de databank van rechtspraak.nl krijgt een uniek Landelijk Jurisprudentie Nummer (LJN).

  Dit LJN bestaat uit een combinatie van twee letters en vier cijfers. Wanneer u weet onder welk LJN een uitspraak is gepubliceerd, is zoeken met behulp van dit nummer de meest effectieve zoekmethode. U kunt dit nummer invullen in het scherm waar LJN voor staat en vervolgens op ‘zoeken’ klikken. Er zal nooit meer dan één uitspraak gevonden worden.

  bron:

  http://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-Registers/uitspraken/linken-naar-uitspraken/Pages/default.aspx

  ” Linken naar uitspraken

  Het is mogelijk voor andere sites om een deeplink op te nemen die rechtstreeks naar een bepaalde op rechtspraak.nl gepubliceerde uitspraak gaat. Het formaat van deze deeplink is als volgt:

  http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=LJN-nummer..

  Voor de uitspraak met het Landelijk Jurisprudentie Nummer (LJN) AO9094 is dit dus:

  http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=AO9094.

  U kunt http:// voor de link zetten indien noodzakelijk. ”

  Voor LJN: BX5461, Rechtbank Maastricht , 172645 / KG ZA 12-265

  is dat dus: http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BX5461

Reacties zijn gesloten.