Het einde van de zwijgcultuur

Surprise surprise, ze hebben het wel geweten!

Gisteren schreven we nog over ‘wir haben es nicht gewusst’, de zwijgcultuur in de RKK in samenhang met de Australische aartsbisschop Philip Wilson, die zegt niet van misbruik geweten te hebben dat de 67-jarige Wilson in de jaren 1970 als assistent-priester misbruik van priester Jim Fletcher zou hebben stilgehouden. Fletcher heeft in de jaren zeventig kinderen misbruikt in de provincie waar Wilson aartsbisschop was. Vandaag het schokkende nieuws uit Pennsylvania….misbruik op een afschuwelijke schaal ook aan de andere kant van de oceaan.

Wereldwijd inmiddels zo wordt steeds duidelijker, dus onmiddellijk een internationaal onderzoek naar deze club!! Nu, meteen en geen lobby toestaan van katholieken op welk regerings-niveau dan ook.

Wij kwamen al tot deze conclusie in 2010 nadat het internaat arme broeders Franciscanen te Bleijerheide 18 broeders telden die beschuldigd werden van misbruik van kinderen. Achter die muren waar bewoners uit Bleijerheide zich menigmaal afvroegen wat daar gebeurde. En ik zat er drie jaar, vanaf mijn tiende jaar, opgesloten. Als een rat in een val. Hallo mama, gelooft u mij nou eens 1 keer! 

Hier dan de feiten: opsporingsautoriteiten in de Amerikaanse staat Pennsylvania hebben schokkende details aan het licht gebracht over seksueel misbruik door priesters en het zwijgen daarover door de katholieke kerk in de VS.

De autoriteiten beschuldigen meer dan driehonderd priesters van seksueel misbruik van kinderen. Het misbruik speelde zich af over de afgelopen zeventig jaar en is gepleegd in zes van de acht bisdommen in de Amerikaanse staat Pennsylvania.

Procureur-generaal Josh Shapiro, die dinsdag de resultaten van het onderzoek presenteerde, gaat uit van meer dan duizend slachtoffers. Hij denkt dat veel slachtoffers zich nog niet hebben gemeld.

Shapiro zei dat hooggeplaatste kerkleiders in Pennsylvania en het Vaticaan het misbruik tientallen jaren hebben stilgehouden.

Pop against Pope

Dit worden heftige tijden voor de kerk omdat ze met dit soort berichten iedere geloofwaardigheid verliezen…en terecht ons aloude vermoeden van een groot pedofiel netwerk binnen de katholieke kerk…gaat ze uiteindelijk de kop kosten…wie red onze redder? Save the saviour, een lied op de LP Pop Against Pope (1985), tekst van ondergetekende en muziek van de Maastrichtse groep San.

1985….tijd geleden en met een vooruitziende maar nog steeds geloofde ons niemand, sterker nog ik werd geboycot met Pop Against Pope en alles wat ik de afgelopen 20 jaar uitbracht…idem.

Solidariteit bleef uit vooral van het slappe links, liberale gedachtegoed dat niet de moed had om zich uit te spreken, en de kerk toonde geen gezicht maar een afstandelijk, afschuwelijk, hypocriet masker. Ons allen bekend…tenminste….zwijgen doen ze nog steeds.