Predikanten krijg de pokken

mazelenPredikanten zijn boos over uitspraken van oud-minister Els Borst en VVD-senator Heleen Dupuis, over het vaccineren van kinderen tegen onder andere mazelen.

De predikanten verwijten politici dat zij niet praten over dwang of plicht als het gaat om andere schadelijke zaken.

Volgens de predikanten kunnen de politici ‘niet beslissen wat de wil van God is’, zo meldt het Nederlands Dagblad maandag.

(reactie MCU) Predikanten kunnen evenmin beslissen wat de wil van God is, kinderen laten sterven is een misdaad.