Systeem fouten

ruisradio pin upSeksualiteit is van deze aarde, van de dieren en van mensen. We hebben onszelf waarden en manieren aangeleerd om met deze seksualiteit om te gaan. Ik bijvoorbeeld zing me een slag in de rondte, maar apen, en speciaal slaapkamer apen, doen het de hele dag, zingen! Een kenmerk van de zingende, spelende en biddende mens is deze seksualiteit op een hoger, mooier plan te brengen. We slagen daar soms in en soms gaat het helemaal fout. Geen systeemfoutje maar inherent aan ons verlangen manifesteert de verleider zich in vele gedaanten. Als we geen morele normen zouden hebben, zouden wij elkaar kunnen afslachten tijdens de daad. Het ultieme moment van geluk, pijn en liefde. Iemand zou je moeten vertellen, leren, laten zien hoe dat ingewikkelde systeem van gevoelens en verlangens in elkaar zit. Door de wil te breken lijk je een succesje te boeken maar seksualiteit kent geen vreemde wil of beter heeft een wil van zichzelf. Gek is dan evenwel, het moet onderzocht Monteiro, waarom priesters tot de laagste vorm van seksualiteit afzakten. Nu kwam mijn pleidooi om een seksuologe als voorzitster aan te stellen bij een onafhankelijke commissie, was niet aan de orde. De seculiere staat heeft recht op een antwoord over de ‘systeemfouten’ van de vermeende hogere staat. Seculier, niet als contra-religieus doel maar om het bewustzijn te ontwikkelen. De vorige paus noemde condoomgebruik in individuele gevallen gerechtvaardigd, ”bijvoorbeeld als een mannelijke prostitué een condoom gebruikt’. Doch er bestaat geen rechtvaardigheid in seksualiteit dat moesten ze bij de kerk toch weten na eeuwen bid-en-verlos-ons gebedjes.

Beseft de kerk dat mensen met een zijn (bewustzijn) worden geboren waarin zij moeten leren zich te ontwikkelen, te zijn, niet met de wil van Rome, noch die van andere geloven. Echter door ieder moment van de dag de wil te breken zoals wij dat op internaten hebben meegemaakt, is de wil juist gevaarlijker wanneer de kerk zichzelf, en anderen oplegt om seksualiteit te ontkennen. Daarvoor in de plaats kwam macht, geweld, het breken van de wil. Als de monniken kruik te vol was gelopen kreeg die alle hitte over zich heen. Te doen alsof het niet in kerken, parochies, internaten, in de bisschoppelijke huizen bestaat, is niet meer van deze tijd. De paus praat buiten zichzelf, buiten het Vaticaan want in de seculiere maatschappij hebben jullie dat probleem. Een typische vorm van collectieve verdringing én religieus overspel. Het antwoord ontbreekt ze omdat ze toen, noch nu, het probleem van de seksualiteit hebben kunnen aarden dan wel ‘managen’. Alleen op een hoger plan te zetten werkt niet..het beest in de mens moet kunnen spelen, zingen, zal fouten maken en de liefde blijven zoeken. Eventueel zonder God!

O Mensch! Gib acht!

Was spricht, die tiefe Mitternacht?

“Ich schlief, ich schlief

Aus tiefem Traum bin ich erwacht

Die Welt ist tief,

Und tiefer als der Tag gedacht.

Tief ist ihr Weh

Lust – tiefer noch als Herzeleid

Weh spricht: Vergeh!

Doch alle Lust will Ewigkeit

Will tiefe, tiefe Ewigkeit!”

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900)