United Nations of Francis

kleding Bleijerheide Meersenhoven
In 1968 verzamelden de arme broedersoonder leiding van boekhouder Mart Smeets kleding voor Mart S. de kleding verkoop van broeder Alphons. Deze kleren ging, althans dat was de bedoeling naar vluchtelingen in het Oosten (Maluca een portugese naam o.a. voor oude eilanden, de Molukken in Indonesie, maar er is ook een eiland op de Filippijnen, met die naam) dit soort collectieve katholieke acties kwamen overal voor, en werden massaal gesteund door kinderen op scholen of in tehuizen als de Luckerheide waar later Frans Hooijmaijers (engel des doods) in verband werd gebracht met 259 verdachte sterfgevallen in de Kerkraadse Luckerheidekliniek tussen 1972-1975. Hij gaf toe kleding en sieraden te hebben gestolen en zo kan het decennia later nog steeds gebeuren dat de kleding oplichting eind jaren zestig en begin jaren zeventig, bijdragen tot de raadsels rond Bleijerheide / Luckerheide. Alleen van Bleijerheide is bekend dat de revenuen in de zakken van overste Adelbertus en boekhouder mart S. terecht kwamen.
.afd25ec02d7c
Door alle commotie rond broeder Adelbertus en Mart S tussen 1973-1975 die de voorpagina’s van de Limburgse kranten haalden, werd het volgzame Limburg opgeschrikt door de malversaties rond deze twee hoofdverdachten. Twee jaar OM onderzoek door de gemeente Kerkrade. Buiten het blikveld om van deze malversaties gingen tal van misbruikzaken de doofpot in. Centrale rol in de machtsstrijd van toen speelde broeder Johannes. Hij werd eind jaren vijftig veroordeeld voor seksueel misbruik van jongens in zowel Sint Joseph in Heel als Huize Meerssenhoven in Maastricht. (zie Deetman 277 / 278 / 279). Jacobus wordt ‘betrapt’ in Bleijerheide maar gaat gewoon door met misbruik na overplaatsing van Bleijerheide naar….huize Meersenhoven. De man heeft dan al verschillende jaren op het pensionaat arme broeders Franciscanen te Bleijerheide achter de rug en doet iedere avond verwoede pogingen om kinderen te testen. Hij tilt ze op een kistje en controleert ieder oortje, armpje, de lieftallige nekjes worden eigenhandig rondgedraaid en Jacobus hoor je diep, onrustig ademen. Jacobus gaat een avond ver over de schreef en wordt zoals boven vermeld overgeplaatst naar Meersenhoven waar met medeweten van de kinderbescherming zijn gebed en boetedoening zich moet voltrekken. 
.
AtletiekIn 1955 kreeg het sportcomplex een nieuwe vorm.
Rond die periode (1957-1963) maken de arme broeders een flinke slag: ze bouwen eind vijftiger jaren een moderne gymzaal die komt in 1960 gereed. In 1961 kopen ze kasteel Meerssenhoven en of het niet op kan: in 1962 staat er de aula met 416 zitplaatsen die in de verre omtrek verbazing en lof krijgt van politiek als cultureel Oostelijke Mijnstreek, een juweeltje, een bijzondere zaal met alle toeters en bellen, voetlichten, filmcabine, speciale kleed en vergader / ontspanningsruimte, het kan niet op bij de arme broeders. Bij de opening speelde de Zuid-Nederlandse opera de Parelvissers van Bizet.
.
‘Een opmerkelijke prestatie is’, schrijft het Limburgs Dagblad 0p 7 November 1962, ‘dat de broeders de aula in eigen beheer en zonder overheidssteun hebben gerealiseerd’.
.
Later onderzoekt men de financiële malversaties, hoe opmerkelijk dat dit OM onderzoek gaat vanaf 1963-1973. Er is sprake van grootschalige oplichting door boekhouder Mart Smeets en broeder / overste Adelbertus. Het gaat om tonnen die weggesluisd, ingeboekt worden en verdwijnen naar plezierige uitstapjes van overste Adelbertus naar Maastrichtse hoertjes en Mart Smeets (sorry Mart nee niet die van studio 28081973 Albertus Meerssenhovensport) zittten met gebogen hoofd voor de rechtbank in 1975. Let wel: onderzoek vanaf 1963 tot 1973, één jaar na het opstappen van broeder Eymard die weggestemd wordt door zijn medebroeders.
Officier van Ek merkt nog fijntjes op: ‘er is veel meer gebeurd dan in de dagvaardiging staat’, (de Telegraaf 25 November 1975).
In 1965 was al een geheel nieuw badgebouw met 30 cellen gereed gekomen.
In 1968 maakte de bestaande bouw een in en uitwendige metamorfose door. Er kwamen vernieuwde recreatie, eet, speel en slaapzalen, een vernieuwde keukeninrichting, nieuwe klassen voor de basisschool, nieuwe vaklokalen, een nieuwe lerarenkamer én een geheel vernieuwde ziekenzaal (Bulletje). En passant werd ook de ruimte van de broeders verbeterd.
.
Buiten al deze investeringen die gemaakt konden worden verdwenen tonnen door Mart S en overste broeder Adelbertus. Adelbertus kon geen NEE zeggen tegen Mart, de vraag is waarom niet? Mart Smeets wist van de seksuele drang van sommige broeders en buitte dit heel goed uit in zijn positie als boekhouder maar daarvoor moeten wij eerst binnen treden in de zielsgemeenschap van de arme broeders, Bleijerheide.
.
Alles voor het verwaarloosde kind
.
Overste Pancratius Koenen grote spin in het web Heel / Meersenhoven / Roermond / Bleijerheide kon met medeweten van de kinderbescherming honderden kinderen  in verschillende tehuizen plaatsen. In 1959 werd broeder Johannes veroordeelt (Meerssenhoven), later werd bekend dat hij tenminste 1 jongen seksueel had misbruikt in St. Joseph, Heel (bekend van het dodelijk luminal gebruik zwakzinnigen). In 1960 werd broeder Paulus veroordeelt voor misbruik ( ruim twee jaar in het gevang) dit in Pancratius directe omgeving St. Joseph, Roermond. Van 1932 tot 1946 werden in St. Joseph meer dan 1000 kinderen uit ontwrichte gezinnen verpleegd. Pancratius had belangrijke posities waar in ieder geval deze drie broeders een opmerkelijke rol speelden, hij , Pancratius, zorgde voor nieuwe, frisse aanvoer van kinderen in tal van internaten, ook bij de Franciscanessen in Overbunde waar ik zelf ook nog geweest ben. Pancratius had vrij spel door zijn ‘wetenschappelijke’ visie op de verwaarloosde psyche van het kind. Het maakte toen grote indruk er bestaan 120 uitgetikte kenmerken van de persoonlijkheid van het kind door broeder Pancratius opgesteld. Het maakte van hem een deskundige en genoot steeds meer aanzien in en rond overheidsinstellingen/ geld stromen.
Pancratius schreef richtlijnen voor de jeugdleiders, hij zette de padvinderij in Roermond op, regelde de evacuatie van de jongens naar Friesland, werkzaam bij politiek (?) delinquente jeugd Gemminich, directeur de Bosbeek, Heemstede, lieten verstandelijk gehandicapten voor een reep chocola op Meersenhoven werken, en er bestond een dierbare briefwisseling met een oudleerling van St. Joseph, Pater Piet Penning de Vries.
Ook van het jongensinternaat Maria ter Engelen te Bleijerheide hebben zij kennis van zaken en zijn er div. dossiers in Roermond. Op 3 mei 1939 eerwaarde broeder Pancratius Koenen plechtig tot Provinciaal Overste geinstalleerd DOOR: Z.H. Exc. Mgr. Lemmens (BISSCHOP VAN ROERMOND!!!!!)
.
Broeder Pancratius voelde zich, volgens een melding in het LD uit 1954, steeds meer tot de jeugd aangetrokken.
28041939
.
Hij was voordien overste van het gesticht St. Joseph in Roermond en stichting Landkolonie Koningslust voor jeugdige politieke delinquenten.
Samen met pater Ananias Beunen OFM verzorgde hij sport, toneel en jeugdverenigingen en bracht, volgens dezelfde krantenmelding, Bleijerheide tot grote culturele bloei! Dat hij wist van broeder Jacobus, Johannes en Paulus staat buiten kijf, toch konden de kinderen naar hun blijven komen. Allen verwaarloosd.kinderbescherming-in-limburg-232x300

18 gedachten over “United Nations of Francis”

  1. Jo,
   Mooie uitvoering met zeer treffende beelden. Dat geeft de tekst nog meer zeggenskracht.
   Heb hem in mijn favorietenlijst opgenomen.
   Groetjes,
   Jos

   1. Hey guys wordt er een feestje gebouwd rond de malversaties van de arme broeders? Zo willen de broeders het graag zien. Typisch vorm van psychische afweermechanismen om de realiteit niet te hoeven beleven, dus een klein biertje voor Jos en zijn happy happy birthday. Jos gefeliciteerd, weet niet welk muziekje ik kan adviseren bij het in standhouden van positieve gevoelens en het feit dat wij ooit ‘brüder’ (ik hoop toch geen franciscaner /Stockholm syndroom) zullen worden. Oh die reünie in Rolduc lijkt me toch beter als jullie het alleen over ‘goed herinneringen’ willen hebben, het verdringing-afweer mechanisme niet te laten verzieken door al die vreselijke verhalen over de gouden pot met het vele snot! Hier dan mijn bijdrage aan de feeststemming: http://www.youtube.com/watch?v=utnb-UlnHfA

 1. Dank je Jos, nu kan ik met een gerust hart – toegevend dat Pancratius niet onwaarschijnlijk je mogelijke citaat van Alfons Ariëns direct had kunnen thuisbrengen, ik niet – een van mijn meest charmante mogelijkheden laten zien: blozen.

  Een zonovergoten en goed weekend ook voor jou
  Tippel ze 🙂 😉 🙂

  1. Crispina,
   Ik herken mij en jou daarin niet. Alleen de zoektocht langs een verdomd steil geitenpad in de Himalaya is de oplossing, niet de zoektocht naar de ” kroegen en de wijven”.
   Deze laatste levenswijze mondt uiteindelijk uit in de zelfvernietiging van de ziel.
   En stinkrijke lege hulst.
   Ik laat dat maar over aan de, door egoïsme gedreven, mannen in strakke pakken uit het bank- en bouwprojectenwezen, de niets en niemand ontziende graaiers.

   Br. Albertus en Ignatius zijn daarbij “klein bier”.
   De overige Broeders zijn in dit opzicht van geen belang.
   Zij zaten gewoon te ver weg van de pot met goud.

   maar blijf jij zoals je bent !
   Jos

 2. Dat lijkt een een flauwe opmerking, geloof ik, wat met mijn grinnik allerminst bedoeld werd.
  Maar ik wil toch wél erg graag een aantal hele grote vraagtekens zetten bij wat Bert hier “objectief” zou hebben geschreven over Pancratius.
  Ik weet dat je van meet af aan jouw vraagtekens had bij mijn interesse in Pancratius, maar voorlopig kan ik toch werkelijk niet anders dan bedenken dat die man een nogal andere rol heeft gespeeld dan de nogal platte rol die hem (ook hier weer) toegeschreven lijkt te worden.
  Zonder daarmee ook maar iets af te willen doen aan de ervaringen van misbruik (en geweld) van betrokken kinderen, dus al helemaal niet aan de (huidige) melders van dat historisch misbruik!

  Maar persoonlijk – en da’s als niet direct betrokkene bij dat Bleijerheide natuurlijk ook makkelijk, zo je wilt – heb ik na de voorgaande periode(s) van deze 3 jaar nu in in ieder geval eerst effe tijd nodig om wat afstand te nemen, merk ik, om daar verder op door te kunnen/willen gaan; teveel gif bevordert een pretentie van “objectieve” kijk nu eenmaal niet, en -wat mij betreft veel belangrijker – staat óók een subjectieve duiding flink in de weg.

  Waarmee de constatering rest dat het fraai werk is, en een diep schandalige aanfluiting van allerlei “onderzoekscommissies” en veel geblah blah over erkenning en genoegdoening van “slachtoffers” (lees: stinkende beerput met gemanipuleer met en ten koste van !) overeind blijft. Net als de constatering dat dat op een onaceptabele wijze ten koste is gegaan van mn. de persoon Bert Smeets , wat zeker erkent dient te worden.
  Maar net zo min als blablah erkenning een erkenning is van het onrecht wat hem (en de zijnen) is aangedaan deze afgelopen 3 jaar, is “een objectieve” opsomming van de gebeurtenissen en een blik op de wantoestanden”, die bepaalt niet beperkt zijn (gebleven) tot Bleijerheide dat.

  (Alleen al die -arrogante – formulering is m.i. overigens ook al deel van de aanfluiting van de wijze van behandeling/omgaan met Bert als persoon en Mea Culpa United als groep/aanspreekpunt/catalysator/zooitje rampzalig eigenwijze leipo’s /doorzetters*) .

  Maar dat alles zegt dus weinig/niets over Pancratius zoals die hier wordt neergezet.

  *doorhalen wat niet bedoeld wordt

  1. ODE AN DIE FREUDE
   Freude, schöner Götterfunken,
   Tochter aus Elysium,
   Wir betreten feuertrunken,
   Himmlische, dein Heiligtum!
   Deine Zauber binden wieder,
   Was die Mode streng geteilt;
   Alle Menschen werden BRÜDER.
   Wo dein sanfter FLÜGEL weilt.

 3. (gefluisterende aarzeling tijdens de buigingen, Jos:) In dat geval zou je nog wel ’s verbaasd kunnen gaan staan te kijken, leve de toekomst
  😉

 4. flusiterend:
  Nah, Jos, ” Inderdaad een objectieve opsomming van de gebeurtenissen en een blik op de wantoestanden in Bleijerheide …. ”

  dáár had je nou toch best grotere letters voor mogen gebruiken ….

  🙂

  1. “INDERDAAD EEN OBJECTIEVE OPSOMMING VAN DE GEBEURTENISSEN EN EEN BLIK OP DE WANTOESTANDEN IN BLEIJERHEIDE. ”

   Crispina,
   Hoewel je weet dat ik meer gericht ben op INHOUD dan op VORM,
   voor zij die daar alsnog behoefte aan hebben, heb ik hierbij gaarne aan jouw verzoek voldaan.
   Groetjes
   Jos

 5. Bert,
  Inderdaad een objectieve opsomming van de gebeurtenissen en een blik op de wantoestanden in Bleijerheide.

  Echter, aangaande Broeder Pancratius ligt het genuanceerder.
  Op de KLOKK-site staat een hele riedel aan ellende over Huize St. Joseph
  Deze Blog-reacties gaan allemaal over de jaren 50- en 60.
  Huize St Joseph Roermond werd in 1903 gesticht (op een andere locatie in Roermond) en vanaf het begin tot 1946 geleid door de Broeders van Bleijerheide.

  De Broeders van Bleijerheide hebben in 1946 de voogdijwerkzaamheden overgedragen aan de Congregatie van de “Broeders van de Christelijke Scholen”.
  (Latijn: Fratres Scolarum Christianorum; afgekort: FSC)

  Meer over Huize St. Joseph:
  http://jos.dervek.com/VerkennerijRoermond/Huize_St_Joseph_1903_1946?full=1

  Groetjes,
  Jos

Reacties zijn gesloten.