WMK nieuws

Er is film nieuws van onze Belgische lotgenoten, het WML. Zelf ben ik klaar met een manuscript over jongens pensionaat te Bleijerheide en daaraan gekoppelde ontwikkelingen, dat het af is, is mede dankij Corona……..misschien ook een film? De broeders zullen eindelijk iets hebben om over te praten… in de hemel.

De Film ‘Grâce à Dieu’ van François Ozon (over de Franse veroordeelde priester Preynat – seksueel misbruik – en de bisschop van Lyon, hiervoor onlangs eveneens veroordeeld voor schuldig verzuim) is vanaf 10 september 2021 via VRTnu te zien. Heb ik een tijdje geleden gezien (via een van de Franse zenders). Heel realistisch vind ik. Zou bijna een documentaire kunnen zijn.

Ook heel herkenbaar voor slachtoffers en hun familie.

Dan ook dit nog

Even meegeven dat de voorbereidingen van ‘Godvergeten’ (van het productieteam) stevig opschieten. Het wordt een onuitwisbaar historisch document! Dank aan de mensen die er aan meewerken of het aan het overwegen zijn. De opnames zullen vanaf november 2021 stilaan starten. Het resultaat zal klaar zijn – als alles meezit – in het najaar 2022.

Heel dit mooie – en zeg maar historische – project laten wij dan uiteraard graag uitlopen op een Ontmoetingsdag, een Herkenningsdag!

Deze dag zal, als de planning kan gevolgd worden kunnen doorgaan in het najaar 2022.

Voor de reeks op antenne komt zullen wij het dus eerst zélf nog eens kunnen zien en beoordelen. Dat zal een volledige dag worden – ergens in het najaar 2022 – waar wij samen alle afleveringen samen zullen kunnen bekijken en hierrond een warme babbel kunnen hebben.

… nieuwe kandidaten die nog willen meedoen in dit project, laten zeker iets weten.

Vriendelijke groeten en alle goeds,

De stuurgroep,

Linda, Norbert, Marc, Stephan, Emmanuël en Rik