Petitie Deetman

Ieder slachtoffer moet zich hardop uitspreken tegen Deetman, het aanschuinen van verschillende slachtofferorganisaties die warmpjes bij de Cie Deetman aanklopten om gezellig een belangrijk kopje koffie te gaan drinken het afgelopen jaar, moeten zich direct uitspreken over de volgende petitie:

Hierbij roepen wij de Tweede kamer op, een onderzoek te starten naar de Cie Deetman, wegens het verzwijgen van strafbare feiten, het niet onderzoeken geweld / afstandsbaby’s / nonnen / psychiatrische / medische experimenten in katholieke instellingen. Wij keuren de willekeur af wanneer het hogere dignitarissen betreft die gratie verzoeken indienen voor criminele vergrijpen. Ja, ik ben woest, teleurgesteld en wens een parlementaire enquête. 

U stuurt deze naar meaculpaunited@gmail.com en wij sturen hem door naar de Tweede kamer, en de heer Deetman

Het pappen en nat houden is over. De Klokk, alle slachtofferorganisaties, familieleden, zonen en dochters van seksueel/ geweld slachtoffers, spreekt u zich luid en duidelijk uit over deze Deetman doofpot poging. De ‘wat is er aan de hand‘ persconferentie’, toen de heer Deetman een poging ondernam het geweld en misbruik ook naar deze tijd te halen, en buiten de kerk te plaatsen, kan nu terug gekaatst worden: ‘wat was er aan de hand meneer Deetman’? Is de waarheid alleen in uw hand te lezen? Mea Culpa heeft lang gevochten om enige steun te krijgen voor haar standpunten zoals in de motie beschreven. Wij wisten dat het Deetman rapport niet compleet is maar het is en blijft onacceptabel dat het geweld nooit onderzocht is, en de brave nonnetjes die in de tehuizen ofwel baby’s wegnamen, en zelfs kinderen, volwassenen volstopten met psychofarmaca, braakspuiten, morfine, insulineshocken, is al helemaal buiten beschouwing gebleven. Onderzoek moet zich meer tot de daders richten, ook dit is een authentiek Mea Culpa standpunt: keihard de daders, de kerk, de kinderbescherming en de politici die nota bene criminele daden, misbruik van kinderen, gratie aanvroegen, aanpakken.

Onafhankelijk?? Wie beschermt Deetman, welk belang dient dit zwijgen, de Klokk beschermt Deetman evenzeer net zoals de geschokte opdrachtgevers, de bisschoppen, die dit lekkend dak snel wilden dichten maar nooit een volledig onderzoek instelden. Nu wordt steeds duidelijker waarom de kerk het allemaal zelf wilde onderzoeken, ze hebben immers veel te verbergen, veel meer. De onmenselijke praktijken in de psychiatrische inrichtingen waar niet alleen het middel van de castratie tot het einde van homoseksuele gevoelens moest leiden, ook ‘mildere’ methodes (zoals in de film Clock Work Orange voorkomt), waar mensen met agressief gedrag, alcoholisme, homoseksualiteit pijnlijke prikkels kregen toegediend om ongewenst gedrag te corrigeren. (Michiel Louter; uit de inrichting; Candide 2005).

Er zijn meer tehuizen waar medische experimenten werden gedaan met verstandelijke gehandicapten. Verstandelijk gehandicapten waar onverdoofd huid werd weggenomen!! Wij hebben daar meldingen van, en het lijkt ons sterk dat die NIET bij de Cie Deetman zijn binnen gekomen. De kerk zit al decennia in de gezondheidszorg, ons advies: gooi die nonnen eruit en je krijgt weer gezonde, gelukkige mensen.

Er zijn duizenden foto’s gemaakt van patiënten in allerlei lichaamshoudingen, hun minderwaardige identiteit is vastgelegd, nu nog vastleggen hoe de kerk haar nobele taak uitvoerde.

Genoeg, we hebben wederom een Mars tegen de Doofpot nodig waar we langs verschillende instellingen gaan en daar de informatie geven over de verschrikkingen die mensen hebben meegemaakt. Te beginnen in Maastricht bij de Nieuwenhof.

U kunt zich opgeven…kom op….laat van u horen, mensen zwijg  niet, de Roomse lente is aangebroken!!!