Lesje bewustwording

simonis gewusst

Kardinalen Danneels (B), Eijk (NL) en Mahony (US) blijven beter weg uit het conclaaf.

De controverse rond kardinaal Roger Mahony en zijn deelname aan het conclaaf in maart 2013 in Rome, waar een nieuwe paus moet verkozen worden, bereikte eindelijk het Vaticaan. Minstens één kardinaal heeft al het standpunt ingenomen dat Mahony beter zou thuisblijven. Mahony, die van 1985 tot 2011 aan het hoofd stond van het grootste aartsbisdom in de US, werd ervan beschuldigd seksueel misbruik gepleegd door priesters systematisch te verhullen, en werd recent opzij gezet door de huidige Aartsbisschop Jose Gomez. Gomez kondigde aan dat Mahony niet langer “administratieve of publieke taken” mocht vervullen, nadat een rechtbank besloten had om 14.000 pagina’s interne kerkdocumenten vrij te geven waaruit duidelijk was af te leiden dat Mahony en anderen actief geprobeerd hebben priesters voor vervolging te beschutten. Dinsdag verscheen via het Italiaans persagentschap ANSA een uitspraak van bisschop Gianfranco Girotti, voormalig nummer 3 binnen de Congregatie voor de Geloofsleer ten tijde dat Ratzinger daarvan aan het hoofd stond: “Als zijn aanwezigheid zorgt voor moeilijkheden of verlegenheid, dan acht ik het opportuun dat hij weg blijft.” In de US is ondertussen een actiegroep opgericht door gelovigen aangesloten bij de ‘Catholic United’, die de deelname van Mahony aan het conclaaf scherp veroordeelt. en Nederland gaan gelijkaardige stemmen op, vooral vanuit de slachtofferbewegingen, die een vergelijkbaar initiatief willen opstarten. Kardinaal Simonis, de man van de historische leugen geuit op een Nederlandse zender: “Wir haben es nicht gewußt”, is wegens te hoge leeftijd uitgesloten van het conclaaf. Misschien kan uit plaatsvervangende schaamte Kardinaal Eijk thuisblijven. Ook Kardinaal Danneels die nog steeds onderwerp is van een groepsvordering wegens schuldig verzuim in België, zou zich beter ver weg houden van het conclaaf en zich van enige deelname aan de verkiezing van een nieuwe Paus onthouden, zo vele Belgische slachtoffers van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk.
Wie ook deze mening is toegedaan, kan de respectieve slachtofferorganisatie in België en Nederland hierover rechtstreeks informeren. Vanuit de slachtofferorganisaties gaan stemmen op om de Nederlandse en Belgische petitielijst samen te smelten om zo meer impact te hebben en een bredere verspreiding van de standpunten te bewerkstelligen. (Roel Verschueren)