Petitie tegen deelname kardinaal aan conclaaf

Citaat zalig pausAmerikaanse katholieken willen met een petitie de vroegere aartsbisschop van Los Angeles, kardinaal Robert Mahony, ertoe brengen niet deel te nemen aan het conclaaf dat de nieuwe paus kiest. De 76-jarige Mahony is omstreden omdat hij in de tijd dat hij het grootste Amerikaanse aartsbisdom leidde, geestelijken die zich aan seksueel misbruik schuldig hadden gemaakt, de hand boven het hoofd hield.

Mahony’s opvolger, aartsbisschop Jose Gomes, verbood Mahony vorige maand nog langer het vormsel toe te dienen en andere priesterlijke functies uit te oefenen. Tot nu toe hebben meer dan 5000 mensen de petitie van de groep Catholics United getekend.

In het verzoekschrift wordt Mahony opgeroepen de kerk niet verder in diskrediet te brengen door aan het conclaaf deel te nemen. „U bent gestraft en u hebt uw bevoegdheid om u binnen onze kerk te laten horen, verloren”, staat in de petitie.

De katholieken kunnen Mahony of het Vaticaan niet dwingen van deelname aan de verkiezing van een nieuwe paus af te zien. De beslissing is aan hemzelf.