Alle heilige stoelen inleveren

de enige echte heilige stoel

Nog deze maand start in Argentinië een proces tegen Gustavo Zanchetta, van 2013 tot 2017 bisschop van Orán in Argentinië. Maar volgens Argentijnse media zal dat proces van start gaan zonder de dossiers (!!??) van de canonieke procedure tegen de voormalige bisschop bij de Heilige Stoel.

Gustavo Zanchhetta wordt ervan beschuldigd twee voormalige seminaristen seksueel te hebben misbruikt in Orán, waar hij op dat moment bisschop was. Het proces had oorspronkelijk in oktober 2021 moeten beginnen, maar werd toen uitgesteld in afwachting van de overkomst van documenten uit Rome, die door de verdediging van de bisschop waren opgevraagd. Het kerk-juridische proces tegen de voormalige bisschop wordt inmiddels wel voortgezet…(doe het rustig aan)…

Zanchetta nam in 2017 ontslag als bisschop van Orán officieel wegens gezondheidsproblemen. Hij kreeg toen een aanstelling als officiaal bij het Beheer van het Patrimonium van de Apostolische Stoel in Rome. In oktober 2021 werd hij van die opdracht ontslagen. Volgens Argentijnse media verblijft hij momenteel in het Domus Sanctae Marta in Rome, waar ook paus Franciscus resideert.

Bron: El Tribuno

En dan nu….dichterbij huis

De bisschop van Rotterdam, Van den Hende (die we nog kennen van het overleg op de Maliebaan bij onze kardinaal Eijk), is vandaag begonnen met een groot onderzoek naar seksueel misbruik door Duitse geestelijken. Van den Hende en kardinaal Arborelius (Solanus!!??) van Stockholm zijn in Keulen voor een zogenoemde apostolische visitatie (dat betekent gewoon koffie tijd) en dat zou een zwaarwegend onderzoek in opdracht van paus Franciscus zijn. Al biologische koffie geprobeerd?

Als van den Hende een GROOT onderzoek aankondigt dan geloof ons maar uit ervaring, de man negeert alles wat de kerk negatief in het nieuws zal brengen dus deze bisschop gaat door waar hij al jaren mee bezig is…..vertragen en terug in de doofpot.

De twee moeten “een alomvattend beeld schetsen van de complexe pastorale situatie in het aartsbisdom”, staat in een verklaring die in Keulen is uitgegeven. Ook moeten zij mogelijke fouten onderzoeken van de Keulse kardinaal Woelki. De Nederlander en de Zweed zullen onder meer spreken met slachtoffers van misbruik. (laat ze dat eerst doen).

Compex?? van den Hende heeft nooit een woord tegen mij gesproken, het is een ras narcist denkt dat hij boven de wet staat want hier is ook weer sprake van een canonieke procedure zoals dat vroeger ging: ‘we lossen het zelf op’!

Honderden daders en slachtoffers om iets specifieker te zijn…200 daders??? 

In maart verscheen een lijvig rapport over hoe het aartsbisdom Keulen tussen 1975 en 2018 omging met gevallen van seksueel misbruik. De onderzoekers, die werkten in opdracht van het bisdom, stelden vast dat er zeker 200 daders moeten zijn, en meer dan 300 slachtoffers.

Diverse geestelijken, die werden beschuldigd van plichtsverzuim, traden af of werden weggestuurd. Eind vorige week diende ook de kardinaal van München, Marx, onverwachts zijn ontslag in bij de paus. Volgens Marx is de kerk door alle schandalen “op een dood punt” beland.

Onder druk

Kardinaal Woelki krijgt verwijten dat hij misbruikgevallen niet meldde aan Rome en dat de aanpak onder zijn leiding traag verloopt. Woelki weigert op te stappen. Vanwege de schandalen zeggen steeds meer gelovigen in Keulen en omgeving hun lidmaatschap van de Katholieke Kerk op. Critici hopen dat het onderzoek van Van den Hende en Arborelius aanleiding is voor de paus om ook Woelki weg te sturen.

Van de Hende keek ook weg van de vele steunbewijzen, die wij hadden omdat broeder Eymard of te wel pastoor Schafraad even moest dimmen (omdat hij veelvuldig in de media terug keerde) werd Eymard ‘overgeplaatst’, en met pensioen gestuurd want Eymard bleef ook voor zijn canoniek recht knokken.

 De media maken het spannend maar zo spannend is het niet….er gebeurt niets…zalig Pasen en oh wat een mooie bloemen uit Nederland….