Anti-mens

photo Helga Weber
photo Helga Weber

‘Antidepressiva veranderen hersenen direct’. Een enkele dosis antidepressiva is genoeg om grote veranderingen in de hersenstructuur te weeg te brengen. Het effect is al na drie uur zichtbaar.

Dat stellen onderzoekers van het Max Planck Institute for Human Coginitive and Brain Sciences.

Hersenscans lieten zien dat binnen drie uur na een acute dosis van een veel voorgeschreven serotonine heropnameremmer (SSRI) veranderingen in de verbindingen in de hersenen optreden. De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Current Biology.

“We verwachtten niet dat de SSRI zo een duidelijk effect had op de korte termijn en in de hele hersenen”, legt onderzoeker Julia Sacher uit.

(MCU) Hoe kan het zijn dat researchers van de farmaceutische industrie deze resultaten niet kennen? Dat deze scans aantonen hoe ingrijpend medicijnen kunnen toeslaan. Niet alleen in de emotionele beleving, die toch de mens eigen moet zijn, maar ook in de gezondheidsrisico’s waaraan men het proefkonijn ‘de mens’ blootstelt. Het eerste effect van medicijnen is meestal zichtbaar doordat de patiënt rustig(er) wordt en zijn emotionele problemen lijkt te tekkelen.

In het geval van mensen die met trauma’s te maken hebben vanuit jeugdinstellingen zijn de hersens al op jonge leeftijd geattaqueerd door geestelijke terreur, angst, repressie en uitsluiting. Om te overleven moest men een ‘andere’ geest voorwenden des te dramatischer is deze anti-mens drug die de geest wil doden!