Dass Wort Nach Sonntag

bijbel geweld 1Vandaag RKK gevechten rond volkenrechtelijke geweldvraagstukken die in de bijbel hun bloederig spoor in het heden willen wissen en tegelijkertijd de toorn Gods in stand willen houden. Verbaal kan iedereen daar zijn ding uithalen zo geschiedde met kardinaal Eijk in Tweede kamer toen hij seksueel misbruik en geweld in combinatie wilde erkennen, doch in de praktijk (rkk meldpunt hoorzittingen) wordt geweld, de onthechting, de angst, het neerslaan die de integriteit aantast, het opsluiten van kinderen, isolatie, niet meegewogen. Er worden geen vragen over gesteld. God heeft zich bedacht of zij spreken met dubbele tong.

Vandaag staat ‘dass Wort nach Sonntag’, in het teken van geweld en waarom de bijbel niet wars is van volkerenmoord in het oude testament, en veel zwaard gekletter met het woord Gods in het nieuwe testament. De reden dat geweld mag van Deetman, Eijk, de club onder auspiciën van Aegon en Peijs, contact economen, allemaal goed gelovigen die het woord, het geestelijk zwaard zullen heffen, én oordelen want: ‘geweld is niet te definiëren’. Geluk overigens ook niet, doch de bijbel definieert geweld wel degelijk. Zij kunnen alle kanten uit.

Mattheüs 10:34

Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

psalm 58: ‘O, God, verbrijzel hun tanden in hun mond, sla de hoektanden der jonge leeuwen uit, laten zij vergaan als een slak die voortkruipend wegsmelt, als de misdracht van een vrouw die de zon niet heeft gezien. De rechtvaardige zal zich verheugen, wanneer hij de wraak aanschouwt; hij zal zijn voeten wassen in het bloed van de goddeloze.’

Samuël 7:14  Ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal Mij tot een zoon zijn. Wanneer hij ongerechtigheid bedrijft, zal Ik hem tuchtigen met een roede der mensen en met slagen der mensenkinderen

13:24 Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon;
maar wie hem liefheeft, tuchtigt hem reeds vroeg. 
.
22:15 Een kind is geneigd tot dwaasheid, de stok wijst het terecht en weerhoudt het ervan.